Meni Zapri

Naslovnica

6. velikonočna nedelja (Leto C)

6. velikonočna nedelja

Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje svet, vam ga dam jaz. Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. (Jn 14,26-27)

Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. (Jn 14,26-27)

But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. (Jn 14,26-27)

Župnija v času omejitev zaradi COVID-19

Življenje župnije (pastorala in udeležba pri zakramentih, zakramentalih) v času epidemije COVID-19:

  • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
  • Ohranjati je potrebno primerno razdaljo.
  • Uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva oz. prostorov in zunaj je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.

Pri organizaciji se naslanjamo na navodila SŠK, Škofije M. Sobota in vladne odloke. Prosimo vse, da upoštevate navodila NIJZ.