Meni Zapri

Naslovnica

17. navadna nedelja (Leto B)

17. navadna nedelja

Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu reče: »Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebcev in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« Jezus pravi: »Velíte ljudem sesti!« Bilo pa je na onem kraju mnogo trave. Možje so torej posedli, kakih pet tisoč po številu. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče; prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. (Jn 6,8-11)

Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so viele! Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich; es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. (Jn 6,8-11)

Another of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, spoke up, Here is a boy with five small barley loaves and two small fish, but how far will they go among so many? Jesus said, Make the people sit down. There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about five thousand of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. (Jn 6,8-11)

Župnija v času omejitev zaradi COVID-19

Svete maše se obhajajo z ljudstvom. Za maše ob nedeljah se več ni potrebno prijaviti. Maše bodo ob običajnih urah: 7.00, 8.30, 10.00 in zvečer ob 19.00 uri.

Verniki so lahko navzoči v cerkvah do 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med verniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Stoli v cerkvi so postavljeni na določeno razdaljo, zato jih ne premikajte. Klopi so namenjene družinam iz istega gospodinjstva. Posamezniki sedite na stolih. Stojišč v cerkvi ni!

Pri organizaciji se naslanjamo na navodila SŠK, Škofije M. Sobota in vladne odloke. Prosimo vse, da upoštevate navodila NIJZ.