Meni Zapri

Naslovnica

1. adventna nedelja (Leto C)

1. adventna nedelja

In znamenja bodo na soncu in luni in zvezdah in na zemlji bo med narodi stiska in zmeda zaradi bučanja morja in valov. In ljudje bodo koprneli od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet; zakaj nebeške sile se bodo majale. In takrat bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo. Ko pa se bo to začelo goditi, se ozrite kvišku in vzdignite glave; zakaj vaše odrešenje se približuje.« (Lk 21,25-28)

Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn (all) das beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe. (Lk 21,25-28)

There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. (Lk 21,25-28)

Župnija v času omejitev zaradi COVID-19

Življenje župnije (pastorala in udeležba pri zakramentih, zakramentalih) v času epidemije COVID-19:

  • Vsi verniki starejši od 15 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Kdor ne izpolnjuje teh pogojev za kršitev odgovarja sam in tudi sam nosi posledice.
  • Osnovnošolski učenci in dijaki izpolnjujejo pogoj PCT, tudi če izvedejo testiranje s hitrimi HAG testi za samotestiranje dvakrat tedensko v domačem okolju.
  • Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Pri organizaciji se naslanjamo na navodila SŠK, Škofije M. Sobota in vladne odloke. Prosimo vse, da upoštevate navodila NIJZ.