Meni Zapri

Naslovnica

27. navadna nedelja (Leto C)

27. navadna nedelja

In apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa je rekel: »Če imate vero kakor gorčično zrno, bi tej murvi lahko rekli: ‚Izruj se s korenino in se presádi v morje‘ in bila bi vam poslušna. (Lk 17,5-6)

Die Apostel baten den Herrn: Stärke unseren Glauben! Der Herr erwiderte: Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer!, und er würde euch gehorchen. (Lk 17,5-6)

The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” He replied, “If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it will obey you. (Lk 17,5-6)

Župnija v času omejitev zaradi COVID-19

Življenje župnije (pastorala in udeležba pri zakramentih, zakramentalih) v času epidemije COVID-19:

  • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
  • Ohranjati je potrebno primerno razdaljo.
  • Uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva oz. prostorov in zunaj je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.

Pri organizaciji se naslanjamo na navodila SŠK, Škofije M. Sobota in vladne odloke. Prosimo vse, da upoštevate navodila NIJZ.