Meni Zapri

Naslovnica

13. navadna nedelja (Leto C)

13. navadna nedelja

Ko so šli po poti, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus mu je odgovoril: »Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Drugemu je pa rekel: »Hôdi za menoj!« Ta je dejal: »Gospod, dovoli mi, da prej grem in svojega očeta pokopljem.« Toda rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi svoje mrtve pokopljejo, ti pa pojdi in oznanjaj božje kraljestvo!« (Lk 9,57-60)

Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh und verkünde das Reich Gottes! (Lk 9,57-60)

As they were walking along the road, a man said to him, “I will follow you wherever you go.” Jesus replied, “Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.” He said to another man, “Follow me.” But he replied, “Lord, first let me go and bury my father.” Jesus said to him, “Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God.” (Lk 9,57-60)

Oratorij 2022

ORATORIJ
MURSKA SOBOTA
MARTJANCI

4. julij – 9. julij 2022,
v Murski Soboti

»ZA BOŽJO SLAVO«

(več …)

Župnija v času omejitev zaradi COVID-19

Življenje župnije (pastorala in udeležba pri zakramentih, zakramentalih) v času epidemije COVID-19:

  • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
  • Ohranjati je potrebno primerno razdaljo.
  • Uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva oz. prostorov in zunaj je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.

Pri organizaciji se naslanjamo na navodila SŠK, Škofije M. Sobota in vladne odloke. Prosimo vse, da upoštevate navodila NIJZ.