Meni Zapri

Adventno bogoslužje

V adventnem času naj se družina zbere k skupni molitvi ob adventnem vencu. Vsak teden prižgemo svečko več in se spomnimo bližine prihoda Odrešenika.

Pred molitvijo se dogovorimo za posamezne vloge.

Pokrižamo se: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Oče ali mati ali kdo drug pozdravi:
V imenu prihajajočega Jezusa vas vabim k skupni molitvi in naj nas spremlja moč njegovega blagoslova.

Zapojemo primerno pesem: Je angel Gospodov ali Poslan z nebes je angel ali Vi oblaki ga rosite ali katero drugo adventno.

Preberemo odlomek Božje besede (iz Svetega pisma): Mr 13,33-37 ali Mr 1,1-8 ali Lk 1, 26-28;

(nekdo od navzočih lahko pove kakšno misel ob prebrani Božji Besedi. O njej se lahko tudi skupaj pogovorimo. Vsekakor pa ostanimo kakšen trenutek v tihoti).

Prošnje za vse potrebe
(vsi navzoči so povabljeni, da povedo kakšno prošnjo. Tukaj jih je nekaj za v pomoč:

  • Gospod, s svojo ljubeznijo objemaš vse svet; naj ti pokažemo več ljubezni in se te trdneje oklenemo.
  • Jezus, prihajaš na svet in prinašaš luč. Naj s ne prepustimo temi greha in hudobije, ampak odpremo srce za tvojo odrešujočo svetlobo.
  • Naši družini in vsem prijateljem pomagaj doživeti milost resničnega srečanja s Teboj v zakrametnu spovedi in lepem božičnem praznovanju.
  • Jezus blagoslavljaj in varuj našo družino.

Zmolimo Oče naš in deset Zdrava Marij in dodajmo skrivnost veselega dela rožnega venca (ki si ga Devica od Svetega Duha spočela, ali ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila, ali ki si ga Devica rodila, ali ki si ga Devica v templju darovala, ali ki si ga Devica v templju našla).

(zapojemo adventno pesem ali pa nadaljujemo s kiticami prve uvodne pesmi)

Oče ali mati: Gospod naj nas, naš dom in vse ljudi dobre volje blagoslovi, (se pokrižamo) varuje in nas srečno pripelje v veselje nebes.

Amen.


Adventno bogoslužje je povzeto iz LITURGIČNEGA ZVEZKA ZA VEROUČNO LETO 2004/2005.