Meni Zapri

Bogoslužno branje

Bogoslužno branje

V rimokatoliški liturgiji je bogoslužno branje urejeno skozi celo leto. Tako prebiramo pri bogoslužjih različne dele Svetega pisma.

Za nedeljo so predvideni trije letni cikli za nedelje (leto A, B, C) s po tremi branji:

– berilo iz Stare zaveze (razen v velikonočnem času, ko je berilo iz Apostolskih del)
– berilo iz pisem apostolov
– berilo iz evangelijev

Branje med tednom je razdeljeno na leto I in leto II.

Branje je umeščeno v liturgično leto (cerkveno leto). Le-to je razdeljeno na dva praznična kroga in na čas med letom (33-34 nedelj). Začne se na prvo adventno nedeljo. Zaporedje krogov cerkvenega leta:

– božični krog: adventni čas (4 tedni, advent = prihod), božični čas (2 tedna)
– čas med letom
– velikonočni krog: postni čas (quadragesima, 40 dni), velikonočni čas (50 dni, na 50. dan so binkošti)

Cikli:

2010 – Leto C, Leto II
2011 – Leto A, Leto I
2012 – Leto B, Leto II
2013 – Leto C, Leto I
2014 – Leto A, Leto II
2015 – Leto B, Leto I


Razlaga kratic            
Apd 16,1-10.22-24   1 Kor 12,31; 13,1-13   Jn 16,5-11
Apd = Apostolska dela   1 Kor = 1. pismo Korinčanom   Jn = Janezev evangelij
16 = 16. poglavje   12 = 12. poglavje   16 = 16. poglavje
1-10 = od 1. do 10. vrstice   31 = 31. vrstica   5-11 = od 5. do 11. vrstice
22-24 = od 22. do 24. vrstice   13 = 13. poglavje      
      1-13 = od 1. do 13. vrstice      
               
, ločuje poglavja od vrstic Jn 16,5-11
. ločuje med vrsticami Apd 16, 1-10.22-24
; ločuje med poglavji 1 Kor 12,31; 13,1-13

Cerkveno leto

Cerkveno leto se prične s prvo adventno nedeljo in se konča z nedeljo Kristusa Kralja. Z besedo cerkveno leto povdarimo ureditev s strani Cerkve in tako ustvarimo dvojnost med cerkveno in posvetno ureditvijo časa.

Kristjan živi s Cerkvijo in se udeležuje svete maše ob nedeljah in na zapovedane praznike. Sveti so tudi nezapovedani prazniki, pa tudi Marijini prazniki in nekateri prazniki svetnikov. V duhu izročila našega naroda pa ceni tudi druge dneve.

zapovedani prazniki  
nezapovedani prazniki  
drugi dnevi  

Gospodovi prazniki

1. adventna nedelja   4. nedelja pred božičem
Božič   25. december
Sveti Štefan   26. december
Sveta družina   nedelja med 26. in 31. 12. (božična osmina), drugače pa 30.12.
Sveti Trije Kralji   6. januar
Jezusov Krst   9. januar
Sveti Jožef   19. marec, zavetnik naših dežel
Pepelnica   sreda pred 6. nedeljo pred Veliko nočjo
Tiha nedelja   2. nedelja pred Veliko nočjo
Cvetna nedelja   nedelja pred Veliko nočjo
Veliki četrtek   četrtek pred veliko nočjo
Veliki petek   petek pred veliko nočjo
Velika sobota   sobota pred veliko nočjo
Velika noč   nedelja po prvi pomladni polni luni
Velikonočni ponedeljek   ponedeljek po veliki noči
Bela nedelja   nedelja po veliki noči
Vnebohod   četrtek po 5. nedelji po veliki noči
Binkošti   nedelja, 7 tednov po veliki noči
Binkoštni ponedeljek   ponedeljek, 7 tednov po veliki noči
Nedelja Svete Trojice   nedelja po binkoštih
Sveto Rešnje Telo   četrtek po prazniku Svete Trojice
Srce Jezusovo   3. petek po binkoštih
Sveti Peter in Pavel   29. junij, dan mašniških posvečenj
Sveti Ciril in Metod   5. julij, zavetnika slovenske cerkvene pokrajine
blaženi Anton Martin Slomšek   24. september
Vsi sveti   1. november
Spomin vseh vernih rajnih   2. november
Zahvalna nedelja   dve nedelji pred praznikom Kristusa Kralja
Kristus Kralj   zadnja nedelja cerkvenega leta

Marijini prazniki

Brezmadežno spočetje Device Marije   8. december
Marija, Mati Božja   1. januar
Svečnica   2. februar
Lurška Mati Božja   11. februar
Gospodovo oznanjenje   25. marec
Marija Pomočnica   24. maj
Srce Marijino   sobota po Srcu Jezusovemu
Obiskanje Device Marije   2. julij (po rimskem koledarju 31. maj)
Karmelska Mati Božja   16. julij
Marijino vnebovzetje   15. avgust
Marija Kraljica   22. avgust
Marijino rojstvo   8. september
Žalostna Mati Božja   15. september
Rožnovenska Mati Božja   7. oktober
Darovanje Device Marije   21. november

Cerkveno leto

Cerkveno leto je razdeljeno na več delov, ki si sledijo v naslednji tabeli:

Adventni čas 1. adventna nedelja do 24. decembra
Božični čas od 25. decembra do 9. januarja
Čas med letom od ponedeljka po nedelji Jezusovega krsta do torka pred pepelnično sredo
Postni čas pepelnična sreda do sobote pred veliko nočjo
Velikonočni čas velika noč do binkoštnega ponedeljka
Čas med letom torek po binkoštih do sobote pred 1. adventno nedeljo

Liturgične barve

Kratka razlaga liturgičnih barv, ki se pojavljajo v cerkvenem letu.

 

Barva Pomen Razlaga v vsakdanjem življenju Liturgična uporaba
bela luč
mir
veselje
praznik
čistost
popolnost
nedolžnost
sijaj
prazniki: velikonočni čas / božični čas
vsi Kristusovi ali Gospodovi prazniki, kot so: Sveta Trojica, Sveto Rešnje Telo, Kristus Kralj

Marijini in svetniški prazniki
vsi sveti
zakrament krsta, zakona, evharistije, posvečenja
krstna obleka
alba
redovna obleka
rdeča življenje
ljubezen
veselje
kri
ogenj
nevarnost / opozorilo
agresivnost
toplina
cvetna nedelja
veliki petek
binkošti – barva Svetega Duha
prazniki apostolov
prazniki mučencev
zakrament birme
oblačila kardinalov
ministrantski talarji
vijolična pokora
spreobrnitev
zavest
emancipacija adventni čas
postni čas
spomin vseh vernih rajnih
spokorna bogoslužja
zakrament spovedi (štola)
pogreb (oblačilo, štola)
zelena upanje
življenje
narava
stvarjenje
umirjenje
svežina
cerkveno leto
od 2. do 32. nedelje v cerkvenem letu
(Vsakdanje življenje kristjanov naj bo prežeto z upanjem.)