Meni Zapri

Graf 1: Primerjava števila krstov, pogrebov in porok v letih 1973 – 2020 *

Graf 1: Primerjava števila krstov, pogrebov in porok v letih 1973 – 2020 * **

* Opomba: Do 19. marca 1981 je bila sedanja župnija Bakovci sestavni del župnije Murska Sobota. Po tem datumu je postala samostojna župnija. Podatki do tega datuma zajemajo tudi prebivalce župnije Bakovci.

** Opomba: Leto 2020 je bilo leto epidemoje bolezni COVID 19, kar je močno omejevalo zbiranje, verske obrede, obhajanje slovesnoti in podeljevanje zakramentov.

Nazaj na Župnijska statistika