Meni Zapri

Graf 10: Število vernikov pri svetih mašah po kategorijah v letih 1976 – 2020 *

Graf 10: Število vernikov pri svetih mašah po kategorijah v letih 1976 – 2020 * ** *** **** *****

* Opomba: Do 19. marca 1981 je bila sedanja župnija Bakovci sestavni del župnije Murska Sobota. Po tem datumu je postala samostojna župnija. Podatki do tega datuma zajemajo tudi prebivalce župnije Bakovci.
** Opomba: Štetje se izvede določeno nedeljo v mesecu marcu in novembru pri sobotni maši ob 18. uri in vseh nedeljskih mašah v župnijski cerkvi
*** Opomba: Pred letom 1992 ni podatkov za jesensko štetje.
**** Opomba: Od leta 2015 se izvede štetje samo v mesecu novembru.
***** Opomba: Leto 2020 je bilo leto epidemoje bolezni COVID 19, kar je močno omejevalo zbiranje, verske obrede, obhajanje slovesnoti in podeljevanje zakramentov. Štetja vernikov v tem letu ni bilo, ker v mesecu novembru ni bilo svetih maš z verniki.

Nazaj na Župnijska statistika