Meni Zapri

Graf 11: Število obhajil v letih 1997 – 2020 *

Graf 11: Število obhajil v letih 1997 – 2020 *

* Opomba: Leto 2020 je bilo leto epidemoje bolezni COVID 19, kar je močno omejevalo zbiranje, verske obrede, obhajanje slovesnoti in podeljevanje zakramentov.

Nazaj na Župnijska statistika