Meni Zapri

Graf 2: Število krstov v letih 1976 – 2019 *

Graf 2: Število krstov v letih 1976 – 2019 *

* Opomba: Do 19. marca 1981 je bila sedanja župnija Bakovci sestavni del župnije Murska Sobota. Po tem datumu je postala samostojna župnija. Podatki do tega datuma zajemajo tudi prebivalce župnije Bakovci.