Meni Zapri

Graf 7: Primerjava župnijske statistike v petletjih *

Graf 7a: Primerjava župnijske statistike v letih 1991 – 1995

Graf 7b: Primerjava župnijske statistike v letih 1996 – 2000

Graf 7c: Primerjava župnijske statistike v letih 2001 – 2005 *

Graf 7d: Primerjava župnijske statistike v letih 2006 – 2010 *

Graf 7d: Primerjava župnijske statistike v letih 2011 – 2015 *

Graf 7e: Primerjava župnijske statistike v letih 2016 – 2020 * **

* Opomba: Leta 2005 ni bilo birme (prehod na deveti razred). 9 birmancev je bilo odraslih.
** Opomba: Leto 2020 je bilo leto epidemoje bolezni COVID 19, kar je močno omejevalo zbiranje, verske obrede, obhajanje slovesnoti in podeljevanje zakramentov.

Nazaj na Župnijska statistika