Meni Zapri

Graf 7: Primerjava župnijske statistike v petletjih

Graf 7a: Primerjava župnijske statistike v letih 1991 – 1995

Graf 7b: Primerjava župnijske statistike v letih 1996 – 2000

Graf 7c: Primerjava župnijske statistike v letih 2001 – 2005 *

Graf 7d: Primerjava župnijske statistike v letih 2006 – 2010 *

Graf 7d: Primerjava župnijske statistike v letih 2011 – 2015 *

Graf 7e: Primerjava župnijske statistike v letih 2016 – 2020 *

 

*Opomba: Leta 2005 ni bilo birme (prehod na deveti razred). 9 birmancev je bilo odraslih.