Meni Zapri

Graf 8: Število vernikov pri svetih mašah v marcu in novembru v letih 1976 – 2023 *

Graf 8: Število vernikov pri svetih mašah v marcu in novembru v letih 1976 – 2023 * ** *** **** *****

* Opomba: Do 19. marca 1981 je bila sedanja župnija Bakovci sestavni del župnije Murska Sobota. Po tem datumu je postala samostojna župnija. Podatki do tega datuma zajemajo tudi prebivalce župnije Bakovci.
** Opomba: Štetje se izvede določeno nedeljo v mesecu marcu in novembru pri sobotni maši ob 18. uri in vseh nedeljskih mašah v župnijski cerkvi
*** Opomba: Pred letom 1992 ni podatkov za jesensko štetje.
**** Opomba: Od leta 2015 se izvede štetje samo v mesecu novembru.
***** Opomba: Leti 2020 in 2021 sta bili leti epidemije bolezni COVID 19, kar je močno omejevalo zbiranje, verske obrede, obhajanje slovesnoti in podeljevanje zakramentov. Štetja vernikov mestoma ni bilo, ker ni bilo svetih maš z verniki.

Nazaj na Župnijska statistika