Meni Zapri

IV. postaja – Jezus sreča svojo mater

O žalostni spomin,
ko Mater sreča Sin;
bridkosti meč ji gre,
do srca globočin.

Izpolnila se je Simeonova prerokba. Presunil je Mariji ob pogledu na Sina duši meč; toda čeprav skrušena od bolečin, Marija ni omahnila v veri v Sina in v zvestobi do Njega.

Molimo Te, Kristus in Te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.

Trpljenje je neločljivo povezano prav z zrelo in čisto ljubeznijo. Hkrati pa se zdi, kakor da je prav bolečina nebo, v katero vodiš svoje ljubljence. V njem jih posvečaš za svoje najnežnejše dokaze ljubezni – povišati bridkost. Toda prav ta zapoved vodi k povečanju trpljenja – za ljubečega in za ljubljenega.
Samo s pomočjo bolečine moreš oplajati njuno ljubezen. Seveda večina ljudi ostane tudi v trpljenju neplodna, ker nimajo nobene ljubezni.

Gospod, Ti si nenavadni sejalec, Ti trosiš z obema rokama neizmerno množino semen, na vse strani sveta. To prinese vsekakor stoteren sad. Da, Tvoja velikodušnost je občudovanja vredna, toda, glej, gre za trpljenje Tvojih bitij! Glej, vsako spoznanje pomeni žalost, vsako znanje spet uniči raj – srečo. Vsak, ki ljubi, mora trpeti. Celo Tvoj Sin je moral, ker je postal človek, ki je ljubil.
Do trpljenja pride, ko trčim ob realnost. Trpljenje pokaže na področje v meni, kjer še nisem rasel, kjer moram rasti, se spremeniti in preobraziti.

O Gospod, ljubi Gospod, da sem jaz kriv te bridkosti! Zame si šel od matere. Gospod, naj ne bo žrtev zame izgubljena. Daj, da se zbudim, če me pokliče Bog, a bo srce navezano na ljudi. Nauči me, da bom premagal strah pred ljudmi, kadar bi me oviral, da ne bi priznal Tebe. Nauči me, da se bom otresel ozirov do ljudi, kadar bi me odvračali od dolžnosti.
Nauči me, da bom premegal tudi ljubezen do ljudi, pa naj bi bila še tako globoka in čista, če bi bila le v nevarnosti, da bi zaradi nje zapustil Tebe. Nauči me še, da bom storil tudi vse tako Gospod, kakor si storil Ti: v ljubezni. Ne rezko, brezobzirno, ampak prizanesljivo, milo.
Saj trdno vem: če bom ljubezen ranil zaradi Tebe, se bo v Tebi okrepila. In kar mora v Tebi izgubiti, bo v Tebi tisočkrat pridobila.

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.