Meni Zapri

Letna kronika 1997

Prav je, da tudi v Stopinje zapišemo, da je župnija, za časa župnikovanja gospoda Franca Režonja, dobila v denacionalizacijskem postopku vrnjeno stavbo (bivši pljučni oddelek), ki smo jo leta 1996 začeli dozidavati in obnavljati.

Ko bo stavba obnovljena, bo v njej zavod z različnimi dejavnostmi: otroški vrtec (sedaj ga sestre imajo v svoji Klarovi hiši), prostori za župnijsko Karitas in Karitas svetovalnico (ta že deluje v veroučni učilnici, vsak petek od 16.-18. ure, tel.: 23-952), knjižnica, prostori za mladino, kapelica za molitvena in meditativna srečanja, knjigarna, dvorana za predavanja in še nekaj manjših prostorov. Načrte nam je izdelalo podjetje SEPING d.o.o. iz Murske Sobote. Projektant je gospa Tanja Borovšak. Nadzor pri gradnji pa opravlja SEPING d.o.o.

Doslej smo dozidali k stavbi dva prizidka, z vzhodne in severne strani. Sedaj pa nas čakajo obnovitvena dela v sami zgradbi. Upamo, da bo stavba v jeseni 1998 pripravljena za otroški vrtec. Hvala vsem, ki pomagate graditi župnijski zavod s svojimi darovi. Verjetno čutite, da zavod gradimo predvsem za mlade, zato upamo, da boste gradnjo podpirali z darovi še naprej. Hvala!

In sedaj na kratko o otroškem vrtcu Lavra. Hčere Marije Pomočnice so po Božji previdnosti ter preroških napovedih odprle redovno skupnost v Murski Soboti 22. avgusta 1991. To je bil za vse zgodovinski in za mnoge nepričakovan dogodek. Marija Pomočnica svoje hčere čaka prav tukaj in od tod deli svoj blagoslov vsem, posebno mladim, ki iščejo smisel svojega življenja. Gospod škof dr. Franc Kramberger je zaprosil vodstvo Družbe HMP v Ljubljani za sestre, ki naj bi prišle v Mursko Soboto in ga. Marija Žitnik – Klar je darovala svojo hišo in samo sebe. V enem letu so se stvari uredile in tri sestre so prišle in začele s pastoralnim delovanjem v župniji. Tedanji g. župnik Franc Režonja je z veseljem sprejel sestre in jim pomagal pri premagovanju začetnih težav. Sestre so poučevale verouk in vodile liturgično animacijo v župniji. Pastoralno delo se je iz leta v leto širilo in trenutno sestre poleg poučevanja verouka v sodelovanju s sedanjim g. župnikom Martinom Horvatom vodijo otroški pevski zbor, sobotni in počitniški oratorij, skupino mladih animatorjev, bralcev beril…

Leto dni po prihodu v Mursko Soboto so sestre začele s pastoralo varstva predšolskih otrok, ki je postajala vedno bolj obetajoča. Povpraševanja je bilo vedno več, prostora v hiši pa malo. Prav v tem času je prišlo do denacionalizacije. Župnija Murska Sobota je v času župnikovanja g. Franca Režonja leta 1995 dobila nazaj nekdanji pljučni oddelek murskosoboške bolnišnice. Pojavilo se je vprašanje: V kakšne namene naj ta zgradba služi v prihodnje? Gospod škof dr. Franc Kramberger je sklical posvetovanje. Prisotni so bili: dekan g. Martin Poredoš, župniki iz dekanije in sestre HMP. Želja vseh je bila, naj zgradba služi za pastoralo mladih ter naj se prostori pripravijo za vzgojo otrok v vrtcu. Vodstvo HMP je po tehtnem premisleku to ponudbo sprejelo.

Na osnovi zakona o Zavodih je župnijski urad dne 23. novembra 1995 sprejel akt o ustanovitvi Zavoda Murska Sobota z imenom Zavod LAVRA župnijski vrtec s sedežem v Murski Soboti, Juša Kramarja 2.


Redovne sestre HMP in otroški vrtec v Soboti

Ustanovitelj zavoda je župnijski urad, Gregorčičeva 2. S tem aktom so bili podani vsi potrebni pogoji za vpis v sodni register in s tem vpisom je bila odprta možnost za registracijo v plačilni promet. Istočasno smo urejevali vse ostalo, kar je bilo potrebno za vpis v razvid izvajalev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Odločbo o vpisu v razvid smo prejeli 5. avgusta 1997. Tako je sedaj Župnijski vrtec LAVRA po programu in strukturi enakovreden javnim otroškim vrtcem v republiki Sloveniji.

Program vrtca je namenjen vzgoji in varstvu predšolskih otrok od enega leta do vstopa v šolo. Vodilo vsega vzgojnega delovanja je preventivni sistem, ki sprejema vsakega posameznika in mu z ljubeznijo ter potrpežljivostjo pomaga k celostni rasti.

Vzornik je svetovno priznan vzgojitelj in utemeljitelj preventivnega vzgojnega sistema Janez Bosco.

Vzgojni stil se opira na njegove pozitivne izkušnje in si za izhodišče vzgojnega dela postavlja temeljno usmeritev: »Ni dovolj, da imamo otroka radi, on mora ljubezen tudi čutiti.«

Zato hočejo otroku zagotoviti ne samo varstvo, ampak tudi čustveno toplo okolje v družinskem vzdušju, kjer se bo čutil sprejetega.

Zaupanje, prijateljstvo in pogovor naj bodo temelj medsebojnih odnosov otrok – starši – vzgojitelj. Starostno kombinirane skupine omogočajo otrokom, da živijo z brati in sestrami v skupini z bogatimi socialnimi odnosi, ki sama po sebi vzbuja medsebojno pomoč in spoštovanje drugačnega od sebe.

Starejšim razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši pa imajo ob njih več spodbud za osebni razvoj.

Na željo staršev in v tesnem sodelovanju z njimi nudijo otrokom krščansko usmerjeno vzdušje, ki so ga deležni tudi doma. Tako jim omogočijo skladno vzgojo za splošne človeške vrednote.

Kdor sestre osebno pozna, se je že lahko prepričal, da so vrata njihove skupnosti, ki vsak dan sprejemajo otroški živžav, odprta za vsakogar. Tako jih sedaj lahko obiščete tudi vi, ki doslej morda še niste slišali za nje ali pa jih želite od bliže spoznati. Dobrodošli!

Naše župnijsko življenje je pestro, zato se vedno nekaj dogaja. Tako smo imeli v letošnjem letu 164 prvoobhajancev in 168 birmancev. Naš organizator romanja Jože Golob je organiziral romanja v Mariazell, h Gospe Sveti, na Svete Višarje in Pleterje.

Romali smo tudi v Lurd. Bilo nas je 92 romarjev (16 od teh je bilo iz beltinske,tišinske, lendavske, gornjepetrovske župnije). Višek našega romanja je bila maša v Marijini votlini in zahvalna maša v cerkvi ob Gardskem jezeru. Agencija ARItours nam je z vodičema (Janja in Aljaž) vse lepo organizirala. Bilo je bogato duhovno romanje, ki ga človek lahko samo enkrat doživi.

V začetku julija, dober teden, ko smo prišli z romanja pa se je skupina 27 mladih s kaplanom podala na 14 dnevno potovanje po Evropi. Obiskali so Pariz, Le Mont de Saint Michel, Lurd, Andoro, Barcelono in še druge kraje ob poti domov. Ne samo, da so videli mnoge kraje, se srečali z ljudmi, ampak se učili skupnega bivanja, ko je vsak odgovoren za vsakogar. Hrano so si vseskozi pripravljali sami, tudi prespali so večkrat v šotorih. Pravi popotniki in romarji.

Konec avgusta pa so mladi z avtobusom agencije Klas (nekaj jih je bilo tudi iz drugih župnij v Prekmurju) romali z dr. Marijo Sraka v Rim. Tako so ob apostolih Petru in Pavlu doživljali korenine svojega verovanja in si jih utrjevali ob sedanjem papežu Janezu Pavlu II. Vrnili so se navdušeni nad vsem, kar so doživeli in videli.

Romarji v Lurd

Julija meseca smo v Murskih Črncih obhajali 100-letnico kapele. Na to obletnico so se verniki (katoličani in evangeličani) dobro pripravili. Tridnevnico sta vodila škof dr. Jožef Smej in p. Karel Gržan. K duhovnim nagovorom so se zbirali Ijudje iz Črnec, Gradišča, Kroga in Satahovec.

Med tridnevnico (v soboto) sta škof dr. Jožef Smej in evangeličanski duhovnik mag. Leon Novak blagoslovila mrliško vežico. Po blagoslovitvi pa je gospod škof v vaško gasilskem domu predstavil svojo knjigo z naslovom MURSKI ČRNCI IN NJIHOV JUBILEJ. V uvodu je takole zapisal: »Takšen je naslov pričujoče knjige. Ne bomo rekli ‘knjižice’, marveč ‘knjige’, kajti podatki, s trudom zbrani v tej knjižni izdaji, to opravičujejo.« V nedeljo, 13. julija, smo obhajali obletnico kapele. Škof je obnovljeno kapelico najprej blagoslovil, nato pa je bila sv. maša. Med mašo sta spregovorila škof dr. Smej in Evgen Balažic, konsenior evangeličanske Cerkve v Sloveniji. Pred mašo pa so vse navzoče pozdravili gospa Marija Ribaš, predsednica vaškega odbora, župan občine Cankova – Tišina, gospod Alojz Flegar in domači župnik Martin Horvat. Bil je zares praznik vreden 100. obletnice kapele Marije Vnebovzete z geslom praznovanja: BOUGI NA DIKO! BLAŽENOJ DEVICI MARIJI NA POŠTENJE! Zahvala za lepo obnovljeno kapelo in dobro organizacijo gre celotnemu vaškemu odboru Murski Črnci, posebej še Mariji Ribaš, Aniti Vuica, Francu Gombocu in Stanku Forjanu.

»Ljubi, ne čakaj!« – recital sester HMP (Hčere Marije pomočnice)

V te besede, vzete iz pesmi Ko čutiš to, ki je preplavila tudi mlade, zbrane ob papežu v Postojni, smo sestre HMP strnile sporočilo recitala, ki smo ga pripravile za mlade. Predstavile smo ga tudi mladim iz Murske Sobote in okoliških župnij.

Sestre salezijanke darujemo Bogu svoje življenje tako, da med mladimi postajamo znamenje in izraz Njegove prehitevajoče ljubezni. To Božje sporoičilo ljubezni želimo posredovati prav vsakemu mlademu človeku.


Praznovanje 100 letnice v Murskih Črncih

Na enem svojih srečanj smo se mlade sestre spraševale, kako bi lahko prišle v stik tudi s tistimi mladimi, do katerih sicer ne sežemo. Tudi njih bi rade nagovorile v njihovem najglobljem bistvu, vzpodbudile njihova razmišljanja o globokih človeških vrednotah, usmerile njihov pogled kvišku… ter jim pokazale kako lepo je biti redovnica.

»Ljubite to, kar imajo radi mladi in mladi bodo vzljubili to, kar je všeč vam,« je dejal don Bosko svojim salezijancem. Današnji mladi imajo radi glasbo, pesem, ples, simbolično govorico… Prav zato smo se sestre odločile, da ne bomo predavale, ampak svoje sporočilo posredovale preko utrinkov povezanih v celoto s petjem, plesom, simboli in glasbo.

Sestre smo mlade nagovorile z besedami papeža Janeza Pavla II. mladim v Postojni: »Dragi prijatelji, ko vas oblegajo skušnjave, da bi se zaprli vase, ker vas življenje zasipa s skrbmi ali vas včasih celo straši, se spomnite, da vstali Jezus trka na vrata vašega srca in čaka, da mu odprete. Če ga sprejmete, reče vsakemu: »Mir s teboj!« Sprejmite ga! Odprite mu! Ne bojte se!«

Sestre salezijanke smo se približale mladim v nekaterih župnijah na Gorenjskem, Dolenjskem, Štajerskem in v Prekmurju. Po recitalu smo bile vedno pripravljene na pogovore in najbolj smo bile vesele, kadar so se prisotni odzvali in izrazili svoja mnenja ter zastavljali razna vprašanja. V Murski Soboti smo predstavile recital v prostorni župnijski cerkvi. Tako je bil skupni pogovor otežkočen, zato pa smo se srečale z njimi posamično. Sicer pa sestre Hčere Marije Pomočnice vsak dan srečujemo mnogo mladih družin in vrata naše hiše v Murski Soboti so vedno odprta za vsakogar. Lahko se o tem prepričate tudi vi…

s. Marija Imperl (HMP)