Meni Zapri

Letna kronika 1999

Poročanje iz župnije sv. Nikolaja iz Murske Sobote obsega obdobje od 1. oktobra 1998 do 31. avgusta 1999. Življe-nje župnije v tem obdobju je opisano v treh enotah:

1. Delo in življenje mladine
2. Verski in kulturni dogodki v župniji
3. Drugi dogodki

Delo in življenje mladine

Nadškof dr. Franc Rode je ob neki priložnosti dejal: “Nimamo pravice, da smo povprečni. Premalo nas je. Vsak mora narediti za dva.” Njegove besede lahko veljajo tudi za aktivno delo mladih v naši župniji. Če merimo v odstotkih, jih je malo, zato pa tisti, ki so dejavni, morajo postoriti vsak za dva. Pastoralni delavci čutimo, da je za vključevanje mladih potrebna velika energija, volja in moč, če naj bi jim privzgojili čut, da je “vera brez del mrtva,” kakor je zapisal apostol Jakob. K temu, da je v župniji čedalje več dobrih sodelavcev iz vrst mladine, je pripomoglo skrbno delo katehetov, redovnih sester, staršev, duhovnikov, v zadnjih letih pa se poznajo tudi demokratične spremembe po osamosvojitvi slovenske države leta 1991. Tako so nas mladi razveselili 8. novembra 1998 v Kančevcih, ko so nam na bedeničkem popoldnevu z naslovom “Slomšek in družina” pripravili skupaj z mladinskim cerkvenim zborom iz Sobote bogato duhovno srečanje. V dramski igri pa so nam pokazali, kako je Anton Martin Slomšek živel s starši na Slomu pri Ponikvi in kako se je odločil za duhovniški poklic.

V decembru istega leta so mladi sodelovali v igri o dobrem sv. Miklavžu. Marca 1999 so nam pripravili taizejski večer s prepevanjem taizejskih napevov. Junija so sodelovali na srečanju na Rakovniku pod geslom “Čarno jezero”. Prav tako so junija organizirali drugi celovečerni koncert, ki so ga oblikovali Mladinski cerkveni pevski zbor pod vodstvom Gabriele Bratina, Vokalna skupina Bel Canto (umetniški vodja Gabriela Bratina) in Akademski pevski zbor Vugaš pod vodstvom Mileve Kralj-Buzeti. S tem koncertom so se tudi mladi vključili v zbiranje prostovoljnih prispevkov za gradnjo novega porodnišničnega oddelka soboške bolnišnice.

leto1999-1.jpg (10649 bytes)Sodelovanje mladinskega zbora
iz Sobote na koncertu

Julija 1999 so mladi skupaj s sestrami vodili oratorij. Bralci se redno zbirajo na mesečnih srečanjih – približno 30 fantov je vključenih v cejsko društvo, ki skrbi za božji grob s častno stražo in kot svečarji svetijo z lučkami ob različnih slovesnostih.

Posebno mesto v župniji imata otroški zbor pod vodstvom s. Marije Imperl in mladinski zbor pod vodstvom Gabriele Bratina. Pevci nam pripravljajo lepa nedeljska srečanja, ko se zbiramo pri deveti maši.

Zelo razveseljivo dejstvo je tudi, da mladi radi pomagajo pri različnih opravilih v cerkvi in na župnišču. Kot pravi župnik Martin Horvat, se še ni zgodilo, da bi kdo od mladih odklonil fizično pomoč. Nekateri mladi radi pridejo tudi čistit cerkev, če je za to opravilo na vrsti njihova ulica.

Tako bomo z mladimi delali še naprej. V novem veroučnem letu 1999/2000 bomo zato ustanovili delavnice. Kot je v reviji Vzgoja zapisal dr. Vinko Škafar: “Mladi se najlažje najdejo in zaživijo zdravo krščansko duhovnost, ki vključuje pristno ljubezen do samega sebe, bližnjega in Boga.” V takih delavnicah ali malih občestvih bodo mladi tudi sodelovali pri odločitvah, ki ustvarjajo novi svet v njih samih, v občestvu, župniji in družbi. Verjamemo, da bodo mladi to ponudbo v župniji radi sprejeli.

Verski in kulturni dogodki v župniji

Ko listamo verski tednik Družina, v rubrikah Vera in kultura ter Iz naših župnij beremo veliko o kulturnem dogajanju v Cerkvi na Slovenskem. Tako je tudi v naši župniji. Naj navedemo nekaj kulturnih dogodkov:

 • Od 5. do 11. decembra je bila na ogled razstava Dobrotniki sv. Miklavža osrečujejo ljudi.
 • Na god zavetnika naše župnije (6. decembra) je pri večerni maši pel mešani pevski zbor iz Črensovec.
 • 12. decembra so vzgojiteljice vrtca LAVRA pripravile lutkovno predstavo: Živali pričakujejo kralja.
 • 13. decembra je bil adventno-božični koncert okteta iz Dornave.
 • 3. januarja 1999 je pri večerni maši pel mladinski pevski zbor PRIMUS iz Radenec.
 • 30. januarja smo predstavili knjigo z naslovom Mati in enajst otrok.
 • 30. januarja je bil koncert Moškega pevskega zbora Nove kreditne banke Maribor.
 • 7. februarja smo imeli večer orgelske glasbe. Poslušali smo dela Lübecka, Bacha in drugih skladateljev. Za orglami sta bila Robert Brest, bogoslovec iz Beltinec, in Gorazd Tivadar iz Lipovec.V odmoru pa je zapel moški zbor iz Lipovec.
 • V marcu je mladinski cerkveni pevski zbor sodeloval na praznovanju materinskega dne v Kančevcih.
 • Ob materinskem dnevu so pri večerni maši sodelovali otroci vrtca LAVRA s svojimi vzgojiteljicami.
 • Na veliko noč (6. aprila) so pri velikonočni procesiji sodelovali godbeniki iz Sobote.
 • 16. maja je bil dobrodelni koncert v organizaciji kluba LIONS. Nastopal je TRIO PICCOLO iz Avstrije. Izvajali so dela Mozarta, Haydna, Händla in drugih skladateljev. Zbrana sredstva so bila namenjena Društvu slepih in slabovidnih Pomurja.
 • 28. avgusta so člani Društva likovnih samorastnikov iz Ljubljane ob 80 letnici priključitve Prekmurja Sloveniji v župnijski dvorani pripravili razstavo z naslovom PREKMURJE.

leto1999-2.jpg (16305 bytes)Motiv z razstave

Kulturnih dogodkov, ki so bili povezani s krščanskim življenjem, je bilo v župniji veliko. Prepričani smo, da samo narodovi kulturi prilagojeno krščanstvo lahko upa na uspeh. To sta takoj uvidela že sveta brata Ciril in Metod, ko sta slovanskim narodom dala bogoslužne knjige v njihovem jeziku.

V župniji se zavedamo, da vsakdo, ki v sebi nosi skrito kamrico, v kateri se dotika s transcendentalnim, na poseben način nagovarja Boga: s pesmijo, z molitvijo, branjem Sv. pisma, kontemplacijo, meditacijo, opazovanjem lepot narave, z likovnim izražanjem, s prozo, s poezijo … Če bomo v župniji odprti vsem tem karizmam, ki jih Bog deli po ljudeh v vsaki župniji, potem ne bo “pobegov” – vsaj številčnejših ne – v različne sekte in druga duhovna gibanja, ki prihajajo z Vzhoda in Zahoda.

Kulturno življenje je v današnjem času veliko bogatejše kot nekoč, saj je tudi več možnosti za širjenje kulture, ki tako postaja dostopna najširšim slojem. Možnosti so torej velike, zato pa je večja tudi naša moralna dolžnost, da te možnosti uporabljamo.

Veseli smo, ker so nekateri v naši župniji začutili, da svojo duhovnost lahko ponudijo v različnih oblikah tudi v okviru župnije. Upamo, da se bodo prof. Mariji Kerec Horvat, Irmi Premrl, Otiliji Kreft in Tereziji Prelog pridružili še drugi, ki nas bodo plemenitili in duhovno dvigali k Njemu z vsem tistim, kar je On položil v stvarstvo.

Drugi dogodki v župniji

 • V oktobru smo romali na Ponikvo in Slom. Nazaj grede smo se ustavili v Stranicah, kjer je zdaj župnik nekdanji soboški kaplan gospod Alojz Benkovič.
 • 3. novembra je pri nas celodnevno češčenje Najsvetejšega. Pri večerni maši je pridigal p. Miha Sekolovnik.
 • 14. novembra smo imeli v Dobrovniku zaključek župnijskih romanj v organizaciji zakoncev Golob. Maševal in pridigal je nekdanji soboški župnik msgr. Franc Režonja.
 • Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu (nedelja Kristusa Kralja vesoljstva) je pri vseh mašah pridigal misijonar Gusti Horvat iz Lipovec.
 • 5. decembra je otroke obiskal Miklavž (razdelil je 490 paketov).
 • Na dan župnijskega proščenja je bil slavnostni pridigar pater dr. Gabrijel Recek, župnik v Ljubljani – Štepanja vas.
 • Na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije (8. dec.) je bil Goran Kuhar iz Kroga sprejet v Marijino družbo slovenskih duhovnikov in bogoslovcev.
 • V ponedeljek, 28. decembra, na god nedolžnih otrok, smo imeli blagoslov otrok in sv. mašo.
 • Ekumensko srečanje smo imeli v nedeljo, 24. januarja, ko je pri maši ob 10. uri pridigal mag. Leon Novak.
 • V soboto, 30. januarja, smo na bakovskem pokopališču spremljali k večnemu počitku ključarja Vincenca Perkiča, ki je bil dolgoletni, zvesti in skrbni ključar v soboški župniji.
 • V torek, 9. februarja, začetek delovanja vrtca LAVRA v Zavodu sv. Miklavža.
 • Od 26. februarja do 7. marca je bil v okviru Pomurskega pastoralnega področja Teološki tečaj za izobražence pod geslom: Ljubim, torej sem.
 • V soboto, 27. februarja so imeli v Kančevcih duhovno obnovo člani Župnijskega pastoralnega sveta.
 • Od 18. do 24. aprila je 26 vernikov romalo v Lurd in Fatimo.
 • V torek, 27. aprila, je bilo srečanje škofa birmovalca dr. Jožefa Smeja z birmanci, njihovimi starši in botri.
 • V soboto, 1. maja, je mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej podelil zakrament birme 142 birmancem.
 • V nedeljo, 9. maja, je na proščenju v Krogu (sv. Florijan) pridigal kapucin p. Damjan Frlan.
 • Na binkoštno nedeljo, 23. maja, je 77 prvoobhajancev iz Sobote prvič prejelo sv. obhajilo.
 • Isto nedeljo je bilo proščenje v Satahovcih, kjer je pridigal dr. Karel Bedernjak.

leto1999-3.jpg (7318 bytes) Obnovljen satahovski križ

 • V ponedeljek, 24. maja, smo ob cesti Sobota – Tišina blagoslovili “Birouvof” križ. Križ je blagoslovil dekan soboške dekanije, gospod prelat Martin Poredoš. Križ pa je dala obnoviti družina Jožefa Ciguta, h kateri spadajo žena Rozalija, roj. Rous iz Beltinec, sin Jožef z Natalijo, roj. Mikič, ter Romana z možem Dušanom Sercem in otrokom Rokom.
 • V nedeljo, 30. maja, je 40 prvoobhajancev iz vasi, prejelo prvič sv. obhajilo.
 • V nedeljo, 6. junija, je bil dekanijski študijski sinodalni dan v Kančevcih.
 • To nedeljo je 116 osmošolcev izpovedalo svojo vero.
 • V nedeljo, 13. junija, je na dvorišču Zavoda sv. Miklavža direktor Zavoda dr. Karel Bedernjak blagoslovil versko znamenje (križ in Marijino podobo).
 • Isto nedeljo je bila tudi sv. maša v Krogu pri lovski koči – za vse pokojne lovce kroške lovske družine. Mašo je vodil kaplan Davorin Vreča.
 • V soboto in nedeljo, 19. in 20. junija, nas je obiskala misijonarka Agata Kociper (po rodu iz Odranec) in nam o svojem delu v misijonih sprego-vorila pri vseh mašah.
 • Od 24. do 26. junija je petdeset faranov poromalo v Medjugorje. Duhovni vodja je bil kaplan Davorin Vreča.
 • V soboto 3. julija smo z enim avtobusom poromali na Trsat na Hrvaškem, kjer smo se srečali z redovnico s. Ireno Benda, ki je nekaj let delovala v Soboti.
 • Od 5. do 10. julija smo organizirali oratorij za osnovnošolce. Program tedna so izvedle sestre Hčera Marije Pomočnice skupaj z animatorji.
 • V nedeljo, 4. julija, je na proščenju v Lukačevcih pridigal Miha Sekolovnik.
 • Proščenje na Pušči smo obhajali v nedeljo, 11. julija. Maševal in pridigal je kaplan Davorin Vreča.
 • V torek, 13. julija, je mariborski pomožni škof, dr. Jožef Smej kronal kip Fatimske Marije, ki smo ga romarji aprila prinesli iz Fatime.
 • Na god Karmelske Matere Božje (16. julij) smo v Domu starejših v Rakičanu imeli proščenje. Slovesno sv. mašo in pridigo je imel kobiljanski župnik Franc Halas.
 • V nedeljo, 18. julija, smo imeli dve slovesnosti, in sicer v Murskih Črncih, kjer je dr. Karel Bedernjak skupaj z evangeličanskim duhovnikom mag. Leonom Novakom blagoslovil nov gasilski prapor.
 • Naslednja slovesnost pa je bila pri kroškem brodu, kjer je svoj praznik praznovalo brodarsko društvo Krog. Mašo pri kroškem brodu je vodil p.Andrej Lampret, župnik iz Pečarovec.
 • V zadnjem tednu julija smo prebelili vse prostore v učilnici ter opra-vili nekaj potrebnih posegov in zaščitili (premazali) vse lesene obloge v učilnici in zunaj nje.
 • Na praznik Marijinega vnebovzetja je v Murskih Črncih (proščenje) pridigal dr. Karel Bedernjak. Lepa je sedaj črnska kapela, ki ima z letoš-njim letom obnovljeni tudi glavni oltar, za kar se lepo zahvaljujemo gasilskemu društvu in Krajevni skupnosti.
 • S 1. septembrom smo v soboški župniji dobili duhovnega pomočnika Marjana Potočnika iz Ljutomera. Gospod Potočnik je končal študije v Rimu na Papeškem inštitutu za glasbo (Pontificium Institutum Musicae Sacre) in dosegel naslov “maestro” (Magister in Arte Moderandi Choros). MAESTRO je najvišji naziv, ki ga v Katoliški Cerkvi lahko doseže glasbenik. Gospodu Potočniku želimo dobro počutje v župniji in v Prekmurju.

leto1999-4.jpg (16386 bytes)
Franc Kozel že 20 let s pomočnicami krasi soboško cerkev

 • V nedeljo, 5. septembra, smo praznovali proščenje v Rakičanu (Marija, začetek našega veselja). Maševal in pridigal je kaplan Davorin Vreča. Obenem je blagoslovil novi tabernakelj. Kapela je bila tudi znotraj prepleskana. Za vsa opravljena dela se zahvaljujemo Krajevni skupnosti in njenemu predsedniku Ivanu Karoliju.
 • Tudi v Krogu smo začeli obnavljati kapelo sv. Florijana, ki v letošnjem letu praznuje 150. letnico. Slovesnost bo zadnjo nedeljo septembra vodil mariborski pomožni škof, dr. Jožef Smej. Krajevni skupnosti in njeni predsednici Gizeli Lubšini se zahvaljujemo za nove sedeže v kapeli, za ureditev zvonov in sedaj za obnovo kapele, ki bo zares temeljito obnov-ljena. O dokončni obnovi kapele in o praznovanju 150. letnice kapele bomo poročali v naslednjih Stopinjah