Meni Zapri

Letna kronika in statistika 2006

Naš zadnji lanski opis župnijske slovesnosti na straneh nas še naprej povezuje in razveseljuje. Pogled na obnovljeno fasado in streho stolne cerkve sv. Nikolaja, ki smo jo končali v letu 2005, nas dela ponosne. Šele sedaj, ko je naša župnijska cerkev postala tudi stolna cerkev (mati vseh škofijskih cerkva), smo toliko bolj ponosni na opravljeno delo.

Veseli smo tudi, da v stolno cerkev prihaja čedalje več obiskovalcev. Ne samo turistov, temveč tudi obiskovalcev, ki pokleknejo pri oltarju Marije Pomočnice ali pred tabernakljem in se osebno poglobijo v molitev. Vsako soboto je tudi čedalje več romarjev, ki želijo videti in si ogledati stolno cerkev. Vse to zahteva od nas vseh v župniji več dela, več pozornosti do vsakega obiskovalca. Sicer pa je to prijetna dolžnost, zato se veselimo vsakega obiskovalca in vsake skupine romarjev.

15. oktobra 2005 je potekal v organizaciji sester Hčerá Marije Pomočnice v naši cerkvi in v dvorani III. osnovne šole zahvalni dan. Geslo zahvalnega dneva je bilo Ostani z nami, Gospod. Povezal je sestre HMP, otroke, mlade, animatorje in družine, ki so v Prekmurje prišli iz raznih krajev, kjer sestre HMP živijo in delujejo. V mašni daritvi smo se zahvaljevali za vse, kar prejemamo v družini, med šolskimi klopmi, v župniji, od ljudi, stvarstva in od Boga. V bogatem programu v telovadnici OŠ III smo doživeli veličasten festival, kjer smo skupaj z dvema učencema popotovali v Emavs in prepoznali Gospoda po lomljenju kruha. Popoldan je bil športno prijateljsko razigran, srca pa smo odpirali tudi za dobrodelnost in zbirali sredstva za misijone: za tukajšnjo domačinko s. Marjeto Zajnkovič HMP na Madagaskarju in v podporo projektu mladinskega prostovoljstva v Angoli.

Kmalu zatem, ko smo lansko leto končali obnovo cerkve, smo na satahovskem pokopališču na žegnanjsko nedeljo (30. oktober 2005) blagoslovili zvonik in zvon, ki bo odslej oznanil, da se je nekdo poslovil iz časnega v večno življenje. Hkrati bo vabil, da bomo radi molili za naše rajne. Blagoslov je opravil msgr. Franc Režonja, župnik v Dobrovniku, skupaj z domačim župnikom Martinom Horvatom.
Naše poslanstvo je trpeti, temo preboleti, v veri in upanju živeti ter v večni luči umreti, na to naj nas vedno opominjajo izpeti zvoki vsakega zvona. Železni zvon, ki smo ga namestili v nov lesen zvonik ob mrliški vežici, je iz leta 1918. Celih 86 let je zvonil in vabil ljudi k molitvi iz kapele v Satahovcih, ki je posvečena na čast Svetemu Duhu. V maju leta 2004 pa smo v kapelo namestili nov bronasti zvon. Tako so domačini, predvsem pa kapelski odbor, lansko leto pripravili les, opravili vsa druga dela, postavili ob mrliški vežici lesen zvonik in vanj namestili železen zvon. Idejo, da bi ob mrliški vežici postavili zvonik, pa je dal član kapelskega odbora Jože Cigüt, ki je delo vodil in poskrbel za vse potrebno. Zvon je posvečen blaženemu Antonu Martinu Slomšku.
Msgr. Franc Režonja se je zahvalil zvonarjem, ki so svoje poslanstvo vestno opravljali, prav tako vsem satahovskim vernikom za postavitev zvonika in zvona na božji njivi, kakor tudi soboškemu župniku Martinu Horvatu za vso spodbudo in moralno pomoč.

Obnovljena cerkev sv. Nikolaja

6. novembra 2005 smo začeli katehumenat, ki je trajal do velike noči 2006 in ga je vodil p. dr. Gabrijel Recek OFM Cap iz Kančevec. V katehumenat so se vključili tisti, ki še niso prejeli zakramentov sv. krsta, birme, sv. spovedi in sv. obhajila, pa so si to želeli. Zato jim je p. Gabrijel razlagal verske resnice, hkrati pa jih je uvajal v celotno krščansko življenje. Ko so se na temelju razlage verskih resnic in ljubečega občestva Božjega ljudstva navadili na življenje vere, so prejeli zakramente. Tudi v letošnjo pastoralno leto smo vključili katehumenat za vse tiste, ki bi se želeli uvesti v skrivnost
odrešenja.

9. novembra smo začeli devetdnevnico kot pripravo na osebno in družinsko obnovitev ali posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Samo obnovitev in posvetitev smo imeli v petek, 18. novembra. V ta namen smo imeli daljno in bližnjo pripravo, ki se je je udeležilo lepo število vernikov, tako posameznikov kot družin. Daljna priprava je obsegala obisk devetih petkov, prizadevanje za življenje po veri in molitev na čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Bližnja priprava pa se je nadaljevala z devetdnevnico. Zadnje tri dni devetdnevnice nas je duhovno bogatil s svojimi nagovori pater Tomaž Podobnik. Njegove besede so padale kot zrnje na novo zorano rodovitno zemljo. Iz dneva v dan nam je odstiral tančico skrivnostne ljubezni Jezusa in Marije. Vsak dan dopoldne in popoldne je imel tudi pogovore in spoved s tistimi, ki so to želeli. Tako smo se lahko res duhovno pripravili na posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu in se potem darovali njuni ljubezni, ki bo kakor kapljica namakala našo dušo, da bo zacvetela za Boga.
Kdor se izroči Marijinemu Srcu, ga ona izroči Jezusovemu Srcu. Ona je bližnjica k Jezusu, srednica in priprošnjica pri njem. Saj velja pravilo, kot je povedal pater Tomaž: “Po Mariji k Jezusu. Marija je bila nosilka Božjega življenja. Vse besede je ohranila in premišljevala v svojem srcu; postala je prvi ciborij, prvi tabernakelj in prva monštranca. Bodimo v Marijinem duhu združeni z Jezusom. Z Marijinim Srcem slavimo Jezusa.” Posvetitev je v nas odprla pot reki milosti, ki jo vsi tako zelo potrebujemo.

Že naslednji dan po posvetitvi, to je 19. novembra 2005, pa smo imeli v naši cerkvi prvo srečanje slovenske evharistične naveze, ki jo prav tako vodi pater Tomaž Podobnik. To srečanje je bilo prvo v Sloveniji, na kar smo v župniji Murska Sobota zelo ponosni.
Najprej nas je nagovoril pater Tomaž in nam v kratkem predstavil SEN (Slovenska evharistična naveza). Sam je bil pobudnik za ustanovitev Evharistične naveze. Zato je pisal papežu Janezu Pavlu II., ki je to pobudo tudi blagoslovil. Se pravi, da smo člani SEN-a vsi kristjani, ki častimo sveto Rešnje telo. Sledila je sveta maša, ki jo je vodil domači župnik Martin Horvat, somaševala pa sta župnik iz Kuzme Rudolf Ficko in pater Tomaž Podobnik.
Češčenje je spremljalo petje iz grl vseh navzočih, ki je bilo drugačno od vsakodnevnega. Bolj slovesno, bolj veličastno, bolj Božje, prihajalo je iz src ljudi, v katerih je deloval Sveti Duh, prav gotovo pa je k temu pripomogel tudi pater Tomaž s svojim izvrstnim petjem. Srečanje smo sklenili z vključitvijo novih članov v SEN in z obljubo, da se bomo udeležili tudi drugih srečanj široko po Sloveniji.

22. januarja 2006 smo imeli ekumensko srečanje v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti. Veliko več je tega, kar kristjane med seboj druži, kakor tistega, kar nas ločuje. To spoznanje je temelj ekumenskega gibanja. Najmočnejša povezovalna točka je navzočnost vstalega Jezusa med nami. Geslo letošnje molitvene osmine za edinost nas je vabilo k premišljevanju Jezusovih besed: Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi (Mt 18,20).

7. aprila je bila razglasitev soboške škofije. Apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Santos Abril y Casteló in škof msgr. Franc Kramberger sta v Ljubljani in Mariboru prebrala sporočilo papeža Benedikta XVI., ki se nanaša na Cerkev na Slovenskem: “V Sloveniji se ustanovijo tri nove škofije: v Celju, Novem mestu in v Murski Soboti … Za škofa ordinarija v Murski Soboti je sveti oče imenoval msgr. Marjana Turnška, ravnatelja na mariborskem bogoslovnem semenišču in profesorja na Teološki fakulteti – enota Maribor.”
Prvi škof murskosoboške škofije dr. Marjan Turnšek se je rodil 25. julija 1955 v Celju. Leta 1974 je maturiral na celjski gimnaziji in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1981 diplomiral in bil posvečen v duhovnika. Štiri leta je služboval kot kaplan v župniji sv. Martina v Velenju. Podiplomski študij je nadaljeval v Rimu na Papeški univerzi Gregoriana in ga leta 1990 končal z doktorsko disertacijo.

V torek, 24. maja, na godovni dan Marije Pomočnice je bila slovesnost sprejema novih članov v Združenje Marije Pomočnice, ki ga vodi s. Bernarda Gerič HMP. Na sprejem v Združenje se je pripravljalo 17 članov od decembra, praznika Marijinega Brezmadežnega spočetja. Neposredno na sprejem pa so se člani pripravljali z devetdnevnico. Slovesnost sprejema je vodil salezijanski duhovnik in naš prekmurski rojak Tone Ciglar ob somaševanju Roberta Bresta, kaplana.


Novi člani združenja Marije Pomočnice

27. maja je bil v župnijski cerkvi koncert Vokalne skupine Vodomke iz Laškega in našega mešanega pevskega zbora Chorus. Vodomke so proslavile zlati jubilej – petdeset let vodenja pevskih skupin – gospe Jožice Soko, ki je v Odrancih in po Prekmurju učila otroški in mladinski zbor. Jožica Soko je tudi ob koncu osemdesetih letih prejšnjega stoletja vodila slovenski dopolnilni pouk v Berlinu za otroke slovenskih staršev.

V Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti je bila predstavitev Zbornika soboške škofije. V polni dvorani so zbornik Škofija Murska Sobota 2006 ob vodenju dekana lendavske dekanije Lojzeta Kozarja ml. predstavili urednika dr. Stanislav Zver in mag. Franc Kuzmič ter direktor Založbe Stopinje Ervin Ficko. Zanimivi predstavitvi so z ubrano pesmijo dale pečat pevke skupine Talita iz Bogojine.

20. junija smo končali sedemtedenski seminar Prenove v Duhu, ki je potekal ob torkih po večerni sv. maši. Slovesni zaključek je vodil g. Toni Kmet, župnik v Zidanem mostu.

23. junija petek zvečer so imeli mladi praznovanje ob novoustanovljeni murskosoboški škofiji – Škofija Fest, pod vodstvom turniškega kaplana Gorana Kuharja in s. Marte Zadravec. Prireditve so se udeležili škofijski duhovniki skupaj z mladino. Srečanja pa so se udeležili tudi mnogi starejši, ki so pokazali, da so mladi po srcu. Vsaka župnija je prinesla opeko za gradnjo cerkve. Križ na cerkev pa je postavil prvi škof v Murski Soboti, msgr. dr. Marjan Turnšek.

24. junija je bila v soboški kinodvorani slavnostna akademija ob razglasitvi škofije v Murski Soboti ter posvetitvi in umestitvi prvega škofa dr. Marjana Turnška. Slavnostne akademije so se poleg velikega števila občanov udeležili tudi naši rojaki iz Amerike, župan mestne občine Murska Sobota, g. Anton Štihec, poslanec v državnem zboru g. Jožef Horvat, škof dr. Marjan Turnšek in številni drugi duhovniki murskosoboške škofije. Slavnostni govornik je bil poslanec v državnem zboru g. Jožef Horvat. Voditelja Janko Durič in Mateja Štabuc, ki sta vso slovesnost povezovala, sta nemalokrat uporabila tudi prekmursko in prleško narečje, kar je dalo vsej prireditvi še poseben čar.
Nastopile so pevske skupine: KUD Štefan Kovač Murska Sobota (40 pevk in pevcev), skupina Vugaš (26 pevk in pevcev) in skupina Orfej (25 pevcev) iz Ljutomera. Zapeli so nam nekaj čudovitih prekmurskih pesmi.

V nedeljo, 25. junija 2006, je bila v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti posvetitev in umestitev prvega škofa murskosoboške škofije dr. Marjana Turnška in hkrati razglasitev nove škofije Murska Sobota. Na isti dan, kot se je rodila naša mlada država, so se po 15-ih letih razglasitve samostojne Slovenije uresničile naše sanje, ko smo dobili svojo škofijo. Uresničile so se želje vernikov Prekmurja iz leta 1923 in 1964. Cerkev sv. Nikolaja v Murski Soboti, ki je z ustanovitvijo nove škofije postala stolnica in je zgodovinski trenutek pričakala v prenovljeni podobi, je nadvse slovesno sprejela prvega soboškega škofa dr. Marjana Turnška.
Slovesnosti so se med drugim udeležili predsednik Državnega sveta Janez Sušnik, podpredsednik Vlade RS in minister za finance dr. Andrej Bajuk, ministri dr. Lovro Šturm, dr. Milan Zver, dr. Janez Drobnič, Janez Podobnik, evropski poslanec Lojze Peterle, župani, svetniki, predstavniki družbenega gospodarskega in političnega življenja in 5000 vernikov iz 36 župnij novoustanovljene murskosoboške škofije in tudi iz drugih škofij.


Škofovsko posvečenje in umestitev škofa v M. Soboti

Od 28. junija do 2. julija smo imeli župnijsko romanje v Lurd. Romanja so se udeležili številni verniki iz naše župnije in nekaj iz drugih župnij soboške dekanije. Bilo nas je kar za dva avtobusa. Duhovna voditelja sta bila g. kaplan Robert Brest in s. Ivica Oblak. Bili smo prvi romarji iz novoustanovljene škofije v Murski Soboti, zato smo našo župnijo kakor tudi škofijo še posebej priporočili Mariji v varstvo.

29. junija 2006, na praznik apostola Petra in Pavla, je bilo prvo duhovniško posvečenje v naši novi stolnici. Škof dr. Marjan Turnšek je v duhovnika posvetil dva diakona soboške škofije: Marka Magdiča iz župnije Ljutomer in Davida Kranerja iz župnije Gornja Radgona.


Mašniško posvečenje v soboški stolnici

Od 2. do 9. julija 2006 je potekal oratorij v naši župniji. Zbralo se je več kot 120 otrok, ki so na cerkveni ploščadi, v učilnicah in na igrišču preživeli prijeten in koristen teden. Zanje so skrbeli animatorji pod vodstvom s. Marte Zadravec, pa seveda kuharska ekipa z ekonomom, ki je vse budno spremljal. Pri pripravi in delitvi hrane so z veseljem priskočile na pomoč članice Združenja Marije Pomočnice. Dnevom je dajala ton zgodba o sv. Frančišku Ksaverju in pa molitev ob začetku in zaključku dneva v naši stolnici. Zvon nas je združil vsak dan točno opoldne k skupni molitvi angelovega češčenja. Kot gostje so prišli med nas tudi naši policisti s svojimi dresiranimi psi in težkim motorjem. Med nas je rad prišel tudi g. župnik Martin Horvat in g. kaplan Robert Brest, če jima je čas to dopuščal. V četrtek smo se zbrali pri sveti maši, kjer nas je s svojo prijazno besedo g. župnik nagovoril in spodbudil k zvestobi do Jezusa in dobroti do bližnjega.
Potem smo se kar s tremi avtobusi odpeljali v Moravske Toplice in se dodobra nakopali in “natunkali” v topli vodi. Ustavili smo se tudi v Martjancih in si ogledali znamenito cerkev, staro 600 let. V soboto so veselje oratorijanskih dni doživeli tudi starši. Pripravili smo jim kratko predstavitev našega oratorija. V prijetnem ozračju smo se ustavili in poklepetali ob pecivu dobrih žena, in sicer v našem šotoru, ki nas je varoval pred soncem in dežjem. Povej naprej, lepo nam je bilo! Drugo leto pa se vidimo še prej…


Oratorij – otroci in animatorji s s. Marto

5. julija 2006, na praznik sv. bratov Cirila in Metoda smo v murskosoboški stolnici slovesno obhajali njun praznik, saj ima nova škofija za zavetnika prav slovanskega blagovestnika sv. Metoda. Slovesno sveto mašo je vodil dr. Karel Bedernjak, ki je pri nagovoru poudaril, da “potrebujemo blagovestnike, ki bodo prej ljubili kakor prezirali, prej dvigali kakor podcenjevali, prej služili kakor zapovedovali, mnogo bolj zaupali kakor sumičili in predvsem ohranjali ter gradili vrednostni sistem. Takšna blagovestnika sta bila brata sv. Ciril in Metod.” Somaševala sta g. župnik Martin Horvat in g. kaplan Robert Brest.


Slovesna sv. maša na god zavetnike škofije sv. Metoda

26. julija 2006, na godovni dan Joahima in Ane, staršev Device Marije, smo praznovali prvič v novi škofiji obletnico posvetitve stolne cerkve sv. Nikolaja v Soboti (94 let). Slovesno somaševanje je vodil škof msgr. dr. Marjan Turnšek.

Od 1. do 4. avgusta 2006 so se mladi skupaj z gospodom kaplanom Robertom Brestom udeležili mladinskega festivala v Medžugorju. Ta festival je bil letos še posebej zanimiv, saj je bila 25-letnica Marijinih prikazovanj. Festival je potekal pod geslom Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč moji stezi (Ps 119,105).

Mladi v Medžugorju

13. avgusta 2006 se je ŽPS naše župnije udeležil škofijskega srečanja članov ŽPS v Turnišču. Po molitveni uri je bila sveta maša, ki jo je vodil soboški škof dr. Marjan Turnšek.

20. avgusta 2006 so ostareli, starejši, bolni in molivci rožnega venca poromali k Materi Božji h Gradu na Goričko. Vsako leto je to romanje nekaj posebnega, ko v Marijino cerkev pri Gradu stopijo starejši, s hrapavimi rokami, sključeni, z brazdami na obrazih, toda z jasnim pogledom v prihodnost; iz njih izžareva polnost upanja v prihodnje življenje. Pri Mariji se jim vsako leto odpre srce k molitvi rožnega venca in mašni daritvi, ki jo je tokrat vodil gospod Dejan Horvat, župnik v župniji Gornji Petrovci in Markovci. Hvaležni smo tudi župniku Štefanu Kuharju in njegovim gračkim faranom, ki nas vsako leto z veseljem sprejmejo in pogostijo.

Od 1. do 3. septembra je bilo nekaj animatorjev, skupaj s sestro Marto Zadravec na duhovni obnovi pri sv. Primožu na Pohorju. Bili so to trije dnevi molitve, pesmi, občudovanju Božjega stvarstva in druženja drug z drugim. Kako prijetno je takrat, ko se odpre srce k molitvi, pesmi in hvalnici Bogu. Tudi tokrat so mladi pokazali kot že tolikokrat doslej, da se da tudi drugače živeti, kakor pa biti samo pri računalniku, v zakajenih gostilniških lokalih ali pohajkovati po ulicah. Tako so si mladi tik pred začetkom novega šolskega leto napolnili duhovne akumulatorje za prenašanje težav, ki jih čakajo pri učenju.

14. septembra 2006 je bilo zopet slovesno proščenje v bolnišnični kapeli v M. Soboti. Srednješolci Zdravstvene šole so pod vodstvom njihovih mentorjev pripeljali bolnike v kapelo. Slovesno sv. mašo je vodi p. Gabrijel Recek. Med sv. mašo pa so bolniki tudi prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Po sv. maši pa so navzoče medicinske sestre pogostile še s pecivom in pijačo. Zahvala za slovesno praznovanje proščenja na dan povišanja sv. križa gre predvsem medicinskim sestram in vodstvu medicinskega osebja, predvsem glavni medicinski sestri internega oddelka Metki Baligač-Lipič.

P. Gabrijel med bolniki v bolnišnični kapeli

23. septembra 2006 smo imeli Slomškov shod v organizaciji vzgojiteljev vrtca Lavra in sester hčera Marije Pomočnice. Eno uro smo molili s skupino Združenja Marije Pomočnice in prosili za blagoslov vzgojnega dela v novem veroučnem in šolskem letu. Po molitveni uri smo v ta namen darovali sveto mašo, ki jo je vodil Vlado Pečnik, duhovnik ljubljanske nadškofije. Ko je gospod Pečnik razmišljal o vzgojnem delu, je pred vse vzgojitelje postavil starše, ki so prvi pri oblikovanju otrokove osebnosti. Škof Anton Martin Slomšek je vzornik in učitelj vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo, še več, je nebeški zavetnik slovenskih učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. Zato je prav, da se ob začetku šolskega in pastoralnega leta priporočimo bl. Slomšku, da bi obilno blagoslavljal vse naše vzgojno prizadevanje.

Tudi letos smo romali s tridesetimi avtobusi v mnoga Marijina romarska svetišča. Predvsem bi poudaril romanje k Mariji Bistrički, kamor smo na koncu avgusta romali s tremi avtobusi. Dva avtobusa so napolnili romski verniki, ki so pri Materi odprli svoja srca in s pesmijo ter molitvijo izražali svoje prošnje in zahvale.


Župnijska statistika za leto 2006

Obhajila: 126.800, 7.500 več kot leto prej

Krščenih: 94 otrok, 19 manj kot leto prej (deklic: 50, fantov: 44)
– iz civilnega zakona: 13
– iz izvenzakonske skupnosti: 45
– iz cerkveno sklenjenega zakona: 36

Poroke: 24 parov, 3 manj kot leto prej
– mešane vere: 5
– različne vere: 0
– oba katoliške vere: 19

Pogrebi: 104, 1 manj kot leto prej (žensk: 56, moških: 48)
– neprevidenih (pred smrtjo niso prejeli zakramentov): 27
– neprevidenih iz Sobote: 12
– umrli v nesreči: 1

KRSTI   POGREBI
44 Murska Sobota 38
3 Rakičan 7
7 Krog 14
3 Satahovci 4
3 Murski Črnci 3
/ Lukačevci /
/ Veščica /
7 Černelavci 1
6 Pušča 11
/ Borejci /
/ Polana /
21 Od drugod 6
94 SKUPAJ 104

Birma: 98 birmancev (devetošolcev), 7 odraslih vernikov

Prvo obhajilo: 88 prvoobhajancev, od tega 5 odraslih (leto prej 99 prvoobhajancev)

Štetje vernikov pri mašah:
12.03.2006: 2.191
20.11.2006: 2.262

Graf 1: Število obhajil, birm, porok, pogrebov in krstov v letu 2006

Graf 2: Število krstov po kategorijah v odstotkih v letu 2006


Graf 3: Število porok po kategorijah v odstotkih v letu 2006

Graf 4: Primerjava števila krstov in pogrebov po vaseh v letu 2006


Važnejši pastoralni dogodki za leto 2006

 • 22. januarja 2006, smo imeli EKUMENSKO SREČANJE v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti.
 • Od 17. februarja do 26. februarja 2006, smo imeli v veroučnih učilnicah različna predavanja v sklopu NIKODEMOVIH VEČEROV. Naslov le-teh je bil LUČ V TEMO OKULTIZMA:
 • 17. februar 2006, mag. Branko Cestnik: REFLEKSIJA V ČRNEM (DARKERSTVO)
 • 18. februar 2006, dr. Marjan Turnšek: KRISTJAN PRED IZZIVI PARANORMALNIH POJAVOV
 • 19. februar 2006, p. dr. Vinko Škafar: NAJBOLJ POPULARNE VRAŽE
 • 24. februar 2006, p. dr. Gabrijel Recek: NOVA ŠKOFIJA V MURSKI SOBOTI – VELIKA PRILOŽNOST
 • 25. februar 2006, dr. Maksimiljan Matjaž: IZ MOČI OBČESTVA
 • 26. februar 2006, Andraž Arko: PARANORMALNO NA FILMSKEM PLATNU
 • 12. marca 2006, smo gostili v naši cerkvi pevce iz župnije Malinska iz otoka Krka – Hrvaška. Pevci so pri nas izvedli koncert duhovnih pesmi.
 • Od 17. do 19. marca 2006, smo imeli v dvorani veroučnih učilnic seminar PRENOVE V DUHU, katerega je vodil duhovnik koprske škofije g. Igor Lovišček. Vsak dan je bil posvečen določeni temi, čaščenju in slavljenju Boga, kakor tudi molitvi za zdravje:
 • 24. marca 2006, na predvečer Gospodovega oznanjenja so imeli mladi OKROGLO MIZO na temo VAROVANJE NEROJENEGA ŽIVLJENJA, v dvorani veroučnih učilnic. Okroglo mizo je vodil laični študent teologije Peter Peterka.
 • 1. aprila 2006, smo romali v Ankaran in Koper.
 • 1. aprila 2006, so se mladi naše župnije udeležili križevega pota po stopinjah božjega služabnika Danijela Halasa v Hotizi.
 • 1. aprila 2006, so mladi pevci pevskega zbora CORUS pripravili mašo. Petje je spremljal godalni kvartet v taizejskem duhu.
 • 7. april 2006 – petek, razglasitev soboške škofije: Apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Santos Abril y Casteló in škof msgr. Franc Kramberger sta v Ljubljani in Mariboru prebrala sporočilo papeža Benedikta XVI, ki se nanaša na Cerkev na Slovenskem: »V Sloveniji se ustanovijo tri nove škofije: v Celju, Novem Mestu in v Murski Soboti… Za vodenje škofije v Murski Soboti je sveti oče imenoval msgr. Marjana Turnška, ravnatelja na mariborskem bogoslovnem semenišču in profesorja na Teološki fakulteti – enota Maribor.«
 • 4. maja 2006, smo romali v Kisovec, Vače in zasavsko Sv. Goro.
 • 1. maja 2006, smo imeli sveto birmo. Škof birmovalec je bil, gospod škof, dr. Franc Kramberger.
 • 20. maja 2006, smo romali na Kurešček in na goro Oljko.
 • 27. maja 2006, je bil v župnijski cerkvi koncert Vokalne skupine VODOMKE iz Laškega in našega mešanega pevskega zbora CHORUS. Skupaj so proslavili zlati jubilej – petdeset let vodenja pevskih skupin – gospe Jožice Soko, ki je v Odrancih in po Prekmurju učila otroški in mladinski zbor.
 • 9. junija 2006, je imela v župnijski cerkvi celovečerni koncert vokalna skupina BEL CANTO iz Murske Sobote. Gost večera pa je bil Mladinski pevski zbor Glasbene šole Murska Sobota.
 • 17. junij – škof, dr. Jožef Smej posveti – konsekira kelih in pateno pri Benkovih, Lendavska ulica, v Murski Soboti. Ta kelih je župnija kupila ob ustanovitvi škofije.
 • 19. junija 2006, je bila v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti predstavitev zbornika. V polni dvorani obiskovalcev so zbornik Škofija Murska Sobota 2006 ob prijetni povezavi g. dekana lendavske dekanije, Lojzeta Kozarja ml. zbornik predstavili urednika dr. Stanislav Zver in mag. Ludvik Küzmič ter direktor Založbe Stopinje Ervin Ficko.
 • 20. junija 2006, smo zaključili s sedemtedenskim seminarjem Prenove v Duhu, ki je potekal ob torkih po večerni sv. Maši. Slovesni zaključek je vodil g. Toni Kmet – župnik v Zidanem Mostu.
 • 23. junija 2006– petek zvečer so imeli mladi praznovanje ob novoustanovljeni murskosoboški škofiji –»ŠKOFIJA FEST«, pod vodstvom s. Marte Zadravec. Prireditve so se udeležili škofijski duhovniki skupaj s svojimi mladimi, ker so gradili cerkev. Vsaka župnija je prinesla opeko za cerkev. Križ na cerkev pa je postavil prvi škof v Murski Soboti, msgr. Marjan Turnšek
 • 24. junij 2006, – v soboto, je bila v soboški kinodvorani slavnostna akademija ob razglasitvi škofije v Murski Soboti in posvetitvi in umestitvi prvega škofa dr. Marjana Turnška.
 • 25. junija 2006, je bila v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti posvetitev in umestitev prvega škofa murskosoboške škofije dr. Marjana Turnška in hkrati razglasitev nove škofije Murska Sobota.
 • Od 28. junija do 2. julija 2006, smo imeli ŽUPNIJSKO ROMANJE V LURD. Romanja so se udeležili številni verniki iz naše župnije in tudi od drugod. Bilo nas je kar za dva avtobusa. Duhovna voditelja sta bila: gospod, kaplan Robert Brest in s. Ivica. Bili smo prvi romarji iz novoustanovljene škofije v Murski Soboti, zato smo našo župnijo, kakor tudi škofijo še posebej priporočili Mariji v varstvo.
 • 29. junija 2006, na praznik apostola Petra in Pavla je bilo prvo mašniško posvečenje v naši stolnici. V duhovnika sta bila posvečena diakona David Kraner iz župnije Gornja Radgona in Marko Magdič iz župnije Ljutomer
 • 1. julija 2006, smo romali v Maria Zell.
 • Od 2. do 9. julija 2006, je potekal ORATORIJ v naši župniji. Zbralo se je več kot 120 otrok in 30 animatorjev
 • 26. julija 2006, na godovni dan staršev Device Marije, Joahima in Ane smo praznovali prvo obletnico posvetitve stolne cerkve sv. Nikolaja v Soboti. (94 let) v novi škofiji. Slovesno somaševanje je vodil škof, msgr. dr. Marjan Turnšek.
 • Od 1. do 4. avgusta 2006, so se mladi skupaj z gospodom kaplanom Robertom Brestom udeležili MLADINSKEGA FESTIVALA v Međugorju. Ta festival je bil letos še posebej zanimiv, saj je bila 25. letnica Marijinih prikazovanj. Festival je potekal pod geslom »Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč moji stezi« (Ps 119,105).
 • 6. avgusta 2006, smo romali na Sv. Višarje.
 • 13. avgusta 2006, se je ŽPS naše udeležil škofijskega srečanja članov ŽPS v Turnišču. Po molitveni uri je bila sveta maša, katero je vodil soboški škof dr. Marjan Turnšek.
 • 20. avgusta 2006, so ostareli, starejši, bolni in molivci rožnega venca poromali k Materi Božji h Gradu na Goričko.
 • 26. avgusta 2006, smo romali k Mariji Bistrički na Hrvaško. Dva avtobusa sta bila romskih romarjev.
 • 19. septembra 2006, smo z mladino romali v Stično, na srečanje MLADINE.
 • 23. septembra 2006, smo imeli Slomškov shod – molitveno uro, katera se je zaključila s sv. mašo. Mašo je vodil Vlado Pečnik, župnik ljubljanske škofije (župnija Kovor).
 • 30. septembra 2006, smo romali v Pleterje, Šentjernej in v Čatež – Zaplaz (osrednja romarska cerkev za novomeško škofijo).
 • 5. oktobra 2006 smo v naši župniji pričeli z Biblično skupino.
 • 9. oktobra 2006 nas je obiskala skupina (18) duhovnikov iz avstrijske Koroške. Mašo je v naši stolni cerkvi vodil škof dr. Marjan Turnšek, pridigal je škof dr. Jožef Smej.
 • 21. oktobra 2006 smo z dvema avtobusoma romali na Brezje
 • 21. oktobra 2006 smo z enim avtobusom romali v Log pri Vipavi, kjer je bilo srečanje gibanja PRENOVA V DUHU.
 • 27. oktobra 2006 je ob začetku akademskega leta maševal voditelj Pastoralne službe soboške škofije dr. Karel Bedernjak. Prisotni so bili slušatelji Šole za cerkveno glasbo in Katehetsko pastoralne šole
 • 3. novembra 2006 smo imeli, tako kot vsako leto, celodnevno češčenje ali novi svetek-molbo. Zaključek celodnevnega češčenja je vodil škof dr. Marjan Turnšek.
 • 4. novembra 2006 je bil koncert zbora Chorus, pod vodstvom Tomija Bušinoskega, ob 10. letnici zbora. Na koncertu je bilo ca. 550 ljudi. Na koncertu sta bila tudi gospod škof dr. Marjan Turnšek in msgr. Franc Režonja, generalni vikar.
 • 8. novembra 2006, je imel predavanje za izobražence dr. Karel Bedernjak z naslovom Sv. Pismo kot vir pravega spoznanja.
 • 11. novembra 2006, smo imeli zaključno romanje v župnijo Kuzma, kjer smo imeli mašo ob 11. uri. Nato pa smo imeli kosilo v Gederovcih.
 • 19. novembra 2006, smo romali z enim avtobusom na gala koncert radia Ognjišče v Cankarjev dom v Ljubljano.
 • 23. novembra 2006, je maševal gospod škof dr. Marjan Turnšek in se po maši srečal s skupino Združenja Marije Pomočnice.
 • 30. novembra 2006, je bil dan odprtih vrat za župnijsko Karitas. Ljudje so lahko od 8. do 17. ure prinašali oblačila in svoje denarne prispevke.
 • 5. decembra 2006, je obiskal otroke Miklavž ob 16. uri. Navzočih je bilo 350 otrok.
 • 6. decembra 2006, je na god sv. Nikolaja, zavetnika soboške stolne cerkve prvič vodil somaševanje soboški škof dr. Marjan Turnšek.
 • 6. decembra 2006, je bilo mesečno srečanje izobražencev.
 • 8. decembra 2006, je bil koncert deškega zbora iz Pardubic na Češkem. Bil je čudoviti koncert, ki mu je prisostvovalo 300 poslušalcev.
 • 10. decembra 2006, je bil v organizaciji Mešanega pevskega zbora Štefan Kovač, ki je slavil 40. letnico, koncert, ki so ga poleg omenjenega zbora izvajali še: Mešani pevski zbor stolne župnije sv. Nikolaja pod vodstvom maestra Marjana Potočnika, Vokalna skupina Bel Canto pod umetniškim vodjem Gabrielo Bratina, Ženski pevski zbor društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pod vodstvom Anke Suhadolnik, Moški zbor lovskih družin Pomurja pod vodstvom Franca Zvera in Moški pevski zbor Društva vinogradnikom Goričko pod vodstvom Jožeta Slavičeka. Na koncertu je bilo s pevci 600 ljudi.
 • 16. decembra 2006, je bilo v stolni cerkvi sv. Nikolaja mladinsko spokorno srečanje mladine iz soboške dekanije.
 • 16. decembra 2006, je bilo duhovno srečanje skavtov iz mariborske metropolije, ki so ob 22.30 sprejeli Luč miru iz Betlehema. Luč so pripeljali z dunajskega letališča. Mašo je ob 21.30 vodil, ob somaševanju duhovnikov, ki so odgovorni za duhovnost skavtom, soboški škof dr. Marjan Turnšek.
 • 17. decembra 2006 lahko poslušamo v Pomurju radio Ognjišče tudi na frekvenci 91,8
 • 17. decembra 2006, je bila v naši župniji vel’ka spoved. Dopoldan so spovedovali: Jože Goličnik, kanonik iz Maribora, p. Marko Senica, kapucin iz Kančevec, gospod Andrej Lamprej in gospod Robert Brest, kaplan. Eno uro in pol pa je spovedoval tudi župnik Martin Horvat. V nedeljo popoldan so spovedovali (od 14. do 19. ure) dekanijski duhovniki, kakor tudi v ponedeljek, 18.12.2006, od 7. do 10. ure.
 • 23. decembra 2006, smo od 15. do 19. ure spovedovali trije duhovniki. Na 4. adventno nedeljo pa so do 10. ure spovedovali trije duhovniki (škof dr. Marjan Turnšek, p. dr. Gabrijel Recek in Robert Brest, kaplan). Vedno, ko bo na 4. adventno nedeljo Sv. Večer bosta dopoldan morala stalno spovedovati dva duhovnika.
 • + Polnočnico in na Božič 10. mašo je daroval škof ordinarij dr. Marjan Turnšek. Polnočnico so posneli in jo na sam Božič predvajali na Kanalu 10. Radio Murski val pa je direktno prenašal polnočnico iz stolne cerkve v Soboti.
 • 28. decembra 2006, na god nedolžnih otrok smo otroke blagoslovili ob 16. uri. Bogoslužje so pripravile vzgojiteljice in otroci župnijskega vrtca Lavra.
 • 30. decembra 2006, so v stolni cerkvi pripravili božični koncert sledeči zbori: Mešani pevski zbor iz Bogojine pod vodstvom maestra Marjana Potočnika, Moški pevski zbor iz Dokležovja pod vodstvom Alojza Balažica, Mešani pevski zbor Franca Cigana iz Črensovec pod vodstvom Edite Žalik in Stolni zbor Sv. Nikolaja iz Sobote pod vodstvom maestra Marjana Potočnika. Navzočih je bilo s pevci 400 poslušalcev. Ob zaključku koncerta so vsi pevci skupaj zapeli dve pesmi: Že počiva vsa narava in Sveta noč, blažena noč. S koncertom smo čudovito zaključili božično osmino.
 • 31. decembra 2006, so pri 9. maši sodelovali zakonski pari, ki so vključeni v mlajšo in starejšo zakonsko skupino. Tadeja in Mitja Perš sta na kratko po evangeliju predstavila njuno zakonsko in družinsko življenje (pred tremi meseci se jima je rodila hčerkica Nika), hkrati pa sta z nekaj stavki predstavila zakonski skupini, starejšo in mlajšo. Tako prisrčno sta vse skupaj predstavila, da so ju na koncu verniki nagradili s spontanim ploskanjem.
 • 31. decembra 2006, smo imeli HVALODAVANJE s statistiko. Mašo je vodil Robert Brest, kaplan, statistiko pa je pobral Martin Horvat, župnik. Prepričan sem, da je v cerkvi bilo na zahvalni maši, ca 660 ljudi.
 • Poleg naštetih dogodkov so se mladi udeležili duhovnih srečanj: na Bledu, sodelovali so na Čarni Muri, Zahvalnem dnevu v Ljubljani, bili so še v Stični in v Kančevcih.
 • Duhovna srečanja so še imeli člani ŽPS v Kančevcih, ZMP na Brezjah, skupina Prenova v Duhu seminar v veroučnih učilnicah in na Kureščku, članice župnijske Karitas v Kančevcih in v Celju, molivci Živega rožnega venca in drugih skupin pri Gradu in ministranti v Veržeju in Kančevcih..
 • Organizirali pa smo tudi Teološki tečaj v predzadnjem in zadnjem tednu meseca februarja 2006.
 • Mešani pevski zbor je bil na intenzivnih vajah v veroučnih učilnicah, Mladinski zbor pa v Kančevcih.
 • Romali smo še: poleg že naštetih krajev: v Ankaran in Koper, Zasavje, Kurešček, Maria Zell, Sv. Višarje, Grad, Marija Bistrica, Pleterje, Brezje, Vipava, Petrovče, Lurd, Ptujska gora, Rakovnik.
 • Vsa proščenja je v letošnjem letu v župniji vodil p. dr. Gabrijel Recek, kapucin iz Kančevec, razen v M. Črncih, kjer je imel proščenje beltinški kaplan Boštjan Ošlaj in na Pušči, kjer je imel proščenje škof dr. Marjan Turnšek.

Opravljena dela v letu 2006

 • obnovljeni štirje kelihi in kadilnica iz 18. stoletja
 • obnovljena posoda za lavabo prav tako iz 18. stoletja
 • nekaj novih liturgičnih oblačil
 • naročeni idejni načrt za obnovo notranjosti cerkve
 • naročeni idejni načrt za novi pastoralni center na župnijskem dvorišču (prostori za Karitas, mladino, skladiščni prostori za stvari, ki jih uporabljamo v cerkvi)
 • plačali smo dolg iz leta 2005, ki je znašal 13.750.873,22 SIT

Predvidena dela v letu 2007

 • Izolacija strehe na učilnicah: strešnike že imamo.
 • Ureditev gospodarskega poslopja z okolico, ki ga je imel v najemu Petrol.
 • Ta dela bi morali končati po pomladi 2007.

Predvidene slovesnosti v letu 2007

 • Birma bo 1. maja ob 10. uri,
 • prvo sveto obhajilo bo 20. maja ob 10. uri,
 • izpoved vere bo 28. maja ob 10. uri,
 • od 19. do 22. aprila 2007 bomo romali v Rim.
 • Veliki četrtek: dopoldan krizmena maša.
 • Obletnica ustanovitve škofije.
 • Obletnica razglasitve škofije.
 • Duhovniško posvečenje.