Meni Zapri

Letna kronika in statistika 2010

Božja dobrota in ljubezen se je na mnogotere načine razdajala tudi v pastoralnem letu 2009/2010 v murskosoboški stolni župniji. Nekaj pastoralnih sledi želimo predstaviti v naslednjih vrsticah; vse, prav vse pa položiti v Božje Srce, ki nas bogato obdarja s svojo milostjo.

Najprej so to majhni otroci, ki so se zbirali ob Svetopisemskih uricah, ki jih je vodila s. Ivica Oblak, nato Marijina družbica, ki jo je vodila s. Lucija Nastran. Letos je bil prvič sprejem novih članov na praznik Brezmadežne v stolnici. Osnovnošolski otroci so obiskovali verouk v 58 veroučnih skupinah: v Murski Soboti, Rakičanu, Krogu in na Pušči. Novost v tem letu je bila v tem, da so otroci s posebnimi potrebami, na željo staršev, obiskovali verouk na Osnovni šoli IV. Vodila jih je katehistinja Anica Pušnik. Vseh katehetov za vodenje osnovnošolskega verouka je bilo enajst. Prvič so letos poučevali verouk kaplan Gregor Šemrl, s. Simona Komar, s. Mateja Kranjc in Jernej Ferk. V svojem osnovnem katehetskem poslanstvu, z rednim veroukom, so bili kateheti vključeni še v vodenje birmanskih skupin in v druge pastoralne skupine.

Za otroke je začel ponovno delovati otroški pevski zbor, ki ga je vodila s. Ivica Oblak. K ministrantom smo vključili tudi nekaj novih otrok. Na novo smo uvedli Slomškovo bralno priznanje, ki ga je vodila katehistinja Jožica Bagari. Za ljudi s posebni potrebami je začelo delovati gibanje Vera in luč, ki ga je vodila Nataša Flisar. Katehistinja Marinka Jerič se je skupaj z mladimi udeleževala usposabljanja za začetek skavtske skupine v Murski Soboti.

Posebno veselje in duhovni dar pa so v tem letu prejeli letošnji prvoobhajanci. Bilo jih je 66. Na prejem prve sv. spovedi in prvega sv. obhajila so se pripravljali v sedmih skupinah. Pripravljali so jih katehistinji Marinka in Anica ter župnik. Neposredna priprava je potekala ob sprejemu milostne podobe Marije Pomočnice, ki je obiskala vsako družino prvoobhajanca, ob duhovnih vajah, na katerih so opravili prvo sv. spoved, obisku šmarnic ter devetdnevnici pred samo slovesnostjo prvega sv. obhajila. Slovesnost prvega sv. obhajila je potekal v znamenju sv. evharistije in življenja iz evharistije. Prvoobhajanci so prinašali pred oltar hlebčke kruha, ki so jih po slovesnosti blagoslovljene ponesli k ljudem, ki najbolj potrebujejo pozornost in ljubezen. Sama slovesnost pa je potekala ob sodelovanju prvoobhajancev, staršev, botrov, otroškega pevskega zbora in mladih glasbenikov.

Prvo sveto obhajilo

Na prejem sv. birme so se birmanci pripravljali pri rednem verouku, ki sta ga vodila kaplan Gregor in katehistinja Anica, v birmanskih skupinah, z obiskovanjem prvih petkov ter na duhovnih vajah v Kančevcih. Birmanske skupine, letos drugič, so postale kot pot k mladim in življenje z mladimi. Vključili so se v štiri tematske sklope: Karitas, skavti, misijoni in glasba. Oblikovanih je bilo osem skupin, ki so jih vodili kateheti in člani posameznih skupin, ki so predstavili svoje poslanstvo v župniji. Slovesnost sv. birme je bila v nedeljo, 23. maja. Vodil jo je škof dr. Jožef Smej. Pri sami slovesnosti sv. birme so posebej sodelovali birmanci, mladi, starši in botri. Pel je Stolni MeCPZ in vokalno instrumentalna skupina z birmanci.

Mladi so na novo ustanovili misijonsko skupino, ki jo je vodila Johana Abakumov skupaj s sestro Marjeto Zanjkovič; le-ta je sedaj ponovno misijonarka na Madagaskarju, in molitveno skupino, ki jo je vodila Tamara Car. Ob teh dveh skupinah so se mladi zbirali še v mladinski skupinipod vodstvom kaplana Gregorja in v animatorski skupini ob vodenju s. Simone Komar. S. Mateja Kranjc, ki vodi bralce, je skupaj s Tamaro Čopi vodila bralsko skupino za mlade. Ob miklavževanju, božičnici, materinskem dnevu in oratoriju je delovala igralska skupina, ki jo je vodila Ana-Mari Panker. Občasno je delovala vokalno instrumentalna skupina pod vodstvom Uroša Raščana ter nova glasbeno instrumentalna skupina z voditeljicama Silvijo Prainer in Julijo Fajhtinger, slednja je spremljala otroški pevski zbor. Poseben utrip življenja so mladi izžarevali ob misijonski nedelji, na diakonskem posvečenju Gorana, za miklavževanje, božičnico, na praznik treh kraljev, don Boskovem praznovanju, materinskem dnevu, mašniškem posvečenju, novi maša in oratoriju. Prav slednji je mladim prinesel bogato duhovno doživetje in elan za vključenost v župnijsko občestvo.

Ob takšnem delu in utripu življenja z mladimi ter ob načrtovanju novega smo se v župniji zavedali, da je treba vse povezati v eno, v tako imenovani mladinski center. V Zavodu sv. Miklavža smo postavili novega v. d. direktorja, u. dipl. teologa in kateheta Petra Peterko, ki bo skupaj z župnijo in s sodelavci naredil korake k ustanovitvi Župnijskega mladinskega centra Murska Sobota. Hkrati pa bo župnija izpeljala svoj načrt o gradnji prostorov, ki jih potrebuje mladinski center za svoje delovanje.

Odrasli so se dejavno vključevali v različne molitvene skupine, biblično skupino, v zakonski skupini, Karitas, gospodarski svet, župnijski pastoralni svet, združenje sv. Miklavža, v kapelske odbore in med liturgične sodelavce, kot so bralci, pevci, škofova asistenca in ključarji ter mežnar Jožef Celec.

Župnijska karitas, ki jo vodi tajnica Dragica Raj, je s svojimi člani tako rekoč dan za dnem razdajala svoje moči in pomagala ljudem iz stiske na najrazličnejše načine. Najbolj je bila vidna razdelitev hrane, oblek, plačevanje položnic, obiski po domovih, v domu starejših v Rakičanu in drugod, bilo pa je storjeno tudi veliko skritega.

Združenje sv. Miklavža je s svojimi člani skrbelo za duhovno, kulturno in izobraževalno poslanstvo; z izvedbo likovnih delavnic pod mentorstvom Jožice Veličan, z organizacijo različnih predavanj, dveh razstav in pomočjo pri izvedbi Nikodemovih večerov.

Poseben skrit pečat so župniji dali vsi tisti, ki so prihajali redno čistit župnijsko cerkev in jo tedensko okrasili pod vodstvom Jožice s sodelavkami, učilnice je čistila Dragica Merica, gospodinjila pa Betka, ki je skrbela za duhovnike in za mnoge druge stvari.

Sveta birma

V letu evharistije smo bili še posebej pozorni na molitev pred Najsvetejšim. Vsak petek zvečer, eno uro pred sv. mašo, je bila tedenska župnijska stalnica molitve pred Najsvetejšim. K temu rednemu tedenskemu molitvenemu dogajanju pred Najsvetejšim so dodali še poseben dar tudi člani Prenove v Duhu pod vodstvom kaplana Gregorja in Marije Brest. Mesečno so se pred Najsvetejšim zbirali tudi člani bratovščine Fatimske Matere Božje, ki jo vodi Alojzija Novak, člani Združenja Marije Pomočnice, ki jo vodi s. Bernarda Gerič, duhovniki in redovnice pa ob prvih četrtkih eno uro pred večerno sv. mašo. Za leto evharistije je poleg tega molitvenega življenja župnijski pastoralni svet naredil pastoralni načrt, v katerem je posebej spodbudil katehete, da ob rednih katehezah pogosteje vodijo otroke pred tabernakelj, da v vseh skupinah še bolj spoznavamo sv. evharistijo, da v vsako gospodinjstvo pride slika s podobo monštrance,
da je pred vel’ko spovedjo skupna priprava na sv. spoved in da mesečno opravljamo konkretne naloge, ki nam jih naroča življenje iz evharistije. Poseben dar v letu evharistije je bil škofijski evharistični shod, ki je potekal v naši župniji. Organizirala ga je naša župnija skupaj z župnijami murskosoboške dekanije. Takšen zavzet utrip življenja z evharistijo in iz evharistije pa je popeljal številne naše vernike (okrog 480 ljudi) na Slovenski evharistični kongres, ki je bil 13. junija v Celju.

To pastoralno leto pa je potekalo tudi v znamenju izbire v nov sestav župnijskega pastoralnega sveta. Ves čas je bilo čutiti, da je med ljudmi velika odprtost in pripravljenost služiti župnijskemu občestvu. Tako je bil izbran nov sestav župnijskega pastoralnega sveta s 34 člani na 1. postno nedeljo 2010, slovesno umeščen pa v nedeljo, 11. aprila 2010.

Posebno bogato je bilo tudi romarsko poslanstvo, ki se je odvijalo pod vodstvom Jožefa Goloba. Romali smo na Slomškov grob in na Slomškovo slavje v Maribor, v Trst in v Koper, v Primskovo na Dolenjskem, na Ponikvo, na avstrijsko Koroško v Maria Rain, na Slovenski evharistični kongres v Celje, v Šentjur pri Celju in Teharje, Podnard in na Brezje. K tem rednim mesečnim romanjem pa smo dodali v začetku junija še romanje v Južno Italijo, k Mariji v Loreto, k p. Piju v San Giovanni Rotondo, v Barij na grob sv. Miklavža in v Lanciano, kjer se je zgodil prvi in največji evharistični čudež.

Animatorji

V župniji so potekali tudi različni koncerti: Missa Korotan; diplomski koncert organista Tomija Bušinoskega, Mass of the Children, koncert na orglah za trobento in pozavno, samostojni orgelski koncert ter številni drugi koncerti, ki jih je organizirala MO Murska Sobota in Pacev klub.

Naša župnija je bila tudi tesno povezana s škofijo, zato smo doživeli kar nekaj posebnih slovesnosti. Omenim naj dve: najprej slovo od prvega soboškega škofa, sedaj nadškofa in koadjutorja v Mariboru, dr. Marjana Turnška, nato pa umestitev sedanjega škofa dr. Petra Štumpfa. Župnija se je dr. Marjanu Turnšku posebej slovesno zahvalila na praznik treh kraljev in mu izročila simbolična darila v zahvalo za njegovo apostolsko službo med nami. Novemu škofu dr. Petru Štumpfu pa je bila izrečena dobrodošlica v imenu župnije ob praznovanju godu sv. Janeza Boska.

Nova maša. V vsem tem rednem pastoralnem utripu in delu se je župnija posebej veselila Božje poklicanosti v bogoslovcu Goranu Merici, ki je v tem letu prejel diakonsko in novomašniško posvečenje. Vsa župnija je enodušno veliko molila zanj, se z njim veselila in se Bogu zahvaljevala za dar duhovništva.

To se je najprej čutilo ob številnem obisku vernikov pri tridnevnici pred diakonskim posvečenjem in pred novo mašo ter pri sami slovesnosti diakonskega in duhovniškega posvečenja. Diakonsko posvečenje, ki ga je vodil škof dr. Marjan Turnšek, je potekalo v nedeljo, 15. novembra 2009, ob 15. uri v stolnici. Novomašniško posvečenje pa je potekalo na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. junija 2010, ob 16. uri v stolnici. Slovesno posvečenje je vodil škof dr. Peter Štumpf. Sama slovesnost nove maše pa je bila v nedeljo, 11. julija 2010, ob 10. uri v stolnici. Privabila je večtisočglavo množico vernikov. Slovesnost se je začela že ob 8.30 uri, na Lendavski ulici, od koder novomašnik Goran izhaja. Ob slovesu so starši novomašniku podelili blagoslov, sestra pa novomašni križ. Nato se je vila dolga procesija pred stolnico, kjer je množica ljudi sprejela novomašnika z mogočnim aplavzom. Ob 10. uri se je procesija z ministranti, mladimi, bogoslovci, sestrami redovnicami, s predstavnikom evangeličanov, g. Simonom, duhovniki, novomašnikom in s starši vila iz župnišča v stolnico. Pri oltarju so novomašnika pozdravili otroci, mladi, tajnica župnijskega pastoralnega sveta, ga. Cvetka Žižek, in mu izročili simbolična darila. Na začetku sv. maše ga je pozdravil tudi domači župnik. Novomašni pridigar je bil prvi stolni župnik g. Martin Horvat. Med sv. mašo je pel stolni MeCPZ pod vodstvo maestra Marjana Potočnika. Po sveti maši je sledil skupni agape pred stolnico. Popoldan pa premicija, ki je bila v posebnem prazničnem šotoru, postavljenem ob župnijskem parkirišču. Naslednji dan pa je potekalo v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti ekumensko bogoslužje, kjer so bratje evangeličani še posebej slovesno sprejeli novomašnika in mu čestitali. Novomašnik Goran namreč izhaja iz družine mešanega zakona. Oče je evangeličan, mati pa katoličanka. Bogu hvala za to evangelijsko pričevanje in za vse, kar smo doživeli ob novi maši.

Novomašnik Goran Merica

V župniji pa smo se veselili tudi stoletnice ge. Matilde Serec, ki je 22. oktobra 2009obhajala sto let življenja. Obiskal jo je škof dr. Marjan Turnšek skupaj z župnikom in ji čestital za jubilej. V gasilskem domu v Satahovcih pa so vaščani pripravili praznovanje za slavljenko v nedeljo, 25. oktobra. Najprej je bila sv. maša, nato pa skupno prijateljsko druženje.

V tem pastoralnem letu smo dokončali župnijsko parkirišče in zelenico ter vse zasadili pod vodstvom Kalmana Žilavca. Obnovili smo tudi stopnišče v učilnicah, opremili čajno kuhinjo in klimatizirali dvorano. V nedeljo, 25. oktobra 2009, smo blagoslovili novo vežico v Veščici, ki jo je zgradila lokalna skupnost z njenim predsednikom Deziderjem Šoošem. Na pokopališču v Murski Soboti pa smo po prazniku vseh svetih postavili osrednji pokopališki križ, ki s korpusom pričuje, da nas je Jezus na križu odrešil. V Satahovcih pa smo v juniju blagoslovili nov gasilski avto.

V petek, 30. julija 2010, pa sta se z večerno sv. mašo poslovila župnik Ivan Krajnc in kaplan Gregor Šemrl. Tudi na tem mestu sta vsem vernikom in ljudem dobre volje stolne župnije nadvse hvaležna za sodelovanje in pomoč pri vodenju župnije. Bog, ki vodi vaše korake, pa vam naj poplača stoterno za vse dobro, kar ste storili.

S prvim avgustom pa sta nastopil službo stolnega župnika g. Tomislav Šantak, službo kaplana pa g. Marjan Pučko. Obema želimo obilje Božje blagoslova, gorečnosti v svojem poslanstvu ter svetosti, ki je potrebna za to službo.


Župnijska statistika za leto 2010

Obhajila: 92.000, 20.000 manj kot leto prej

Krščenih: 94 otrok (deklic: 48, fantov: 46), 6 manj kot leto prej
– iz cerkveno sklenjenega zakona: 37
– iz civilnega zakona: 8
– iz izvenzakonske skupnosti: 34
– nezakonski: 15

Poroke: 27 parov, 12 več kot leto prej
– mešane vere: 3
– različne vere: 1
– oba katoliške vere: 23

Pogrebi: 125 (žensk: 70, moških: 55), 15 več kot leto prej
– neprevidenih (pred smrtjo niso prejeli zakramentov): 29

KRSTI   POGREBI
50 Murska Sobota 72
5 Rakičan 16
7 Krog 13
4 Satahovci 3
2 Murski Črnci 4
0 Lukačevci 0
2 Veščica 0
5 Černelavci 6
3 Pušča 6
1 Borejci 2
0 Polana 1
15 Od drugod 2
94 SKUPAJ 125

Birma: 83 birmancev (devetošolcev), 9 odraslih vernikov (leto prej 74 birmancev)

Prvo obhajilo: 66 prvoobhajancev (leto prej 68 prvoobhajancev)

Štetje vernikov pri mašah: . marec 2010: ni podatka
. november 2010: ni podatka

Graf 1: Število obhajil, birm, porok, pogrebov in krstov v letu 2010

Graf 2: Število krstov po kategorijah v odstotkih v letu 2010


Graf 3: Število porok po kategorijah v odstotkih v letu 2010

Graf 4: Primerjava števila krstov in pogrebov po vaseh v letu 2010


Predvidene slovesnosti v letu 2011

Sveta birma: 12. junija ob 10. uri.
Prvo obhajilo bo 22. maja ob 10. uri
Veliki četrtek: dopoldan krizmena maša
Obletnica ustanovitve škofije, 6. aprila
Obletnica razglasitve škofije, 25. junija