Meni Zapri

Letna kronika 2014

V mesecu septembru je v naši župniji začel pastoralno prakso bogoslovec Andrej Lažeta. Bil je aktivno vključen v življenje naše župnije, pomagal pri delu v pisarni, učil verouk in kot pomočnik delal ob torkih v župnijskem vrtcu Lavra.

6. oktobra 2013 so se pričele v naši župniji delavnice molitve in življenja (DMŽ). Osrednja vsebina DMŽ so bili različni načini, kako lahko molim. V začetku so ti načini vzpostavljanje osebnega odnosa z Bogom. Pri tem smo odkrivali molitveno branje, pisno molitev, molitev poslušanja, molitev gledanja do kontemplativne molitve. Celotna vsebina Delavnice molitve in življenja je bila povzeta v stavku: Naučimo se moliti, da bomo znali živeti. Odkrivanje molitvenih načinov je spremljalo tudi poslušanje Božje besede in kateheza. Srečanja so bila popestrena in dopolnjena s pesmijo, molitvami iz knjižice Srečanje in medsebojna podelitev slišanega. Delavnice je vodil p. Primož Kovač.

God zavetnika župnije sv. Miklavža smo obhajali še posebej slovesno, saj smo po sveti maši, ki jo je ob somaševanju vodil naš škof dr. Peter Štumpf blagoslovili in odprli nove prostore župnijskega vrtca Lavra. V novih prostorih so štiri velike igralnice, velik skupen prostor; vsaka skupina ima pokrito teraso, kot majhno igrišče. Pred nami je še ureditev zunanjega dvorišča, kjer bo potrebno namestiti še igrala za otroke.

Od 13. do 22. decembra je potekal v naši župniji LJUDSKI MISIJON pod geslom: »ODPRIMO VRATA KRISTUSU« Že samo geslo nas je nagovarjalo, da pustimo Jezusa v svoje življenje in delovanje. Kristus prihaja, pojdite mu naproti! Z oznanjevanjem evangelija so misijonarji utrjevali našo vero, poglabljali in poživljali našo povezanost z Bogom, s Cerkvijo in med seboj. Na srečanjih z župnijskimi skupinami so govorili o verskih, duhovih, moralnih, družinskih in drugih vprašanjih, ki zadevajo naše osebno in skupno življenje. Vsi, še posebej pa mladi, so spoznavali prave življenjske vrednote, njihov smisel in cilj. Misijonarji so nam bili na razpolago za osebne pogovore, posebej še za zakrament sprave – sv. spoved. Po domovih so obiskovali bolnike in onemogle. V času misijona nas je posebej spremljal lik in življenje sestre Anice Žitek HMP, ki je umrla v sluhu svetosti. Ob koncu misijona je o njej izšla tudi knjiga z naslovom: »Skrivnost veselega življenja«.

Poleg vseh koncertov, ki so bili v tem letu v naši stolnici, je bil zelo odmeven božični koncert Majde in Marjana Petan, ki je bil na praznik sv. Družine.

Tudi lansko leto so na Pušči pripravili žive jaslice, kjer so sodelovali vaščani iz Pušče in mladi iz naše župnije. 

Na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, je bilo v naši stolnici diakonsko posvečenje. V diakona je bil posvečen bogoslovec 5. letnika, Andrej Lažeta doma iz župnije Prihova.

Na župnijskem dvorišču so v tem letu potekala gradbena dela. Že lansko leto, ob gradnji vrtca, smo videli potrebo, da se uredi tudi župnijsko dvorišče. Zgradili smo nove garaže, na podstrešju pa bodo prostori župnijske Karitas.

ORATORIJ 2014, z vodilno mislijo Na tvojo besedo, je potekal od 7. – 12. julija 2014. Zbiralo se je vsak dan okrog 130 otrok s 30 animatorji, pod vodstvom gospoda kaplana Gorana Merice in s. Simone Komar. Poletni meseci so po naših škofijah v znamenju menjav duhovnikov.

S prvim avgustom je bila menjava tudi v naši župniji. Gospod Marjan Potočnik je odšel za župnijskega upravitelja v župnijo Martjance. Gospod Marjan je v naši župniji deloval dobrih 15 let. V tem času se je posvetil delovanju našega zbora, kjer se je skupaj z pevci trudil za redne vaje, ubrano petje in sodelovanje pri župnijskih kakor tudi škofijskih dogodkih. Njegovo pastoralno delo v naši župniji je bilo dejavno tudi na drugih področjih. Vsak petek je maševal v domu starejših v Rakičanu in obiskal oskrbovance, vsak drugi četrtek pa je maševal v domu starejših v Murski Soboti in prav tako obiskal njegove oskrbovance. Ob ponedeljkih je obiskoval zapore. Vse to in še marsikaj drugega je v teh letih storil za dobro naše župnijske skupnosti, za vse to naj mu bo Bog bogat plačnik. Na novem delovnem mestu mu želimo obilo Božjega blagoslova.

V mesecu avgustu, so bile menjave tudi v skupnosti sester HMP. Iz naše župnije je odšla s. Mateja Kranjc,  prišli pa sta sestri: s. Jožica Merlak, ki prihaja iz skupnosti Novo mesto, in s. Viktorija Nemec, ki je bila v Radljah.

Vir: Stopinje 2015


Župnijska statistika za leto 2014

Krščenih: 96 otrok (deklic: 45, fantov: 51), 8 več kot leto prej
– iz cerkveno sklenjenega zakona: 34
– iz civilnega zakona: 8
– iz izvenzakonske skupnosti: 54

Poroke: 33 parov, 14 več kot leto prej
– oba katoliške vere: 27
– mešane vere: 5
– različne vere: 1

Pogrebi: 104 pogrebov (žensk: 58, moških: 46), 19 manj kot leto prej
– prevideni: 24
– samo maziljeni: 14
– prejemali zakramente: 58
– nagla smrt: 1
– nič od tega: 7

KRSTI   POGREBI
35 Murska Sobota 65
8 Krog 7
7 Rakičan 10
5 Murski Črnci 3
0 Satahovci 5
9 Pušča 2
2 Černelavci 4
0 Veščica 2
1 Borejci 2
0 Polana 0
1 Lukačevci 0
28 Od drugod 4
96 SKUPAJ 104

Birma: 70 birmancev, od tega 2 odrasla vernika (leto prej 73 birmancev)

Prvo obhajilo: 70 prvoobhajancev (leto prej 60 prvoobhajancev)

Štetje vernikov pri mašah:
marec 2014: 1912;
november 2014: 2015

Število obhajil: 84.500 (9.500 manj kot lani)

Graf 1: Število obhajil, birm, porok, pogrebov in krstov v letu 2014

Graf 2: Število krstov po kategorijah v odstotkih v letu 2014

Graf 2a: Odstotek krščenih deklic in dečkov v letu 2014


Graf 3: Število porok po kategorijah v odstotkih v letu 2014

Graf 4: Število pogrebov po kategorijah v odstotkih v letu 2014

Graf 4a: Odstotek pogrebov žensk in moških v letu 2014

 

Graf 5: Primerjava števila krstov in pogrebov po vaseh v letu 2014

Graf 6: Število vernikov pri svetih mašah v letu 2014


 ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI v letu 2015:
– prvo sv. obhajilo: 31. maja ob 10.00 uri;
– sv. birma: 17. maja ob 10.00 uri;
proščenja:
– v Krogu – 3. maja;
– v Satahovcih – 24. junija;
– v Lukačevcih – 28. junija;
– na Pušči – 19. julija;
– v Murskih Črncih – avgusta;
– v Rakičanu – 6. septembra;
– v Borejcih – 13. septembra,
– v Murski Soboti – 6. decembra.