Meni Zapri

Letna kronika in statistika 2015

V župniji svetega Nikolaja je v tem pastoralnem letu bilo več dogodkov, ki so vplivali tako na osebno rast, kot na poglobitev vere vsakega posameznika. Prvi tak dogodek je bil v nedeljo, 5. oktobra 2014, ko je že jutranje sonce v vsej svoji polnosti naznanilo, da je Gospod med nami in nas spremlja v velikem dogodku,  ko je naš rojak brat Tonček Borovnjak  – minorit, slovesno izpovedal večne redovne zaobljube, ki so zadnja stopnička do diakonskega posvečenja. Na ta dogodek smo se duhovno pripravili z tridnevnico, katero so vodili bratje minoriti.

V mesecu oktobru smo v naši župniji uvedli »slavilne maše«, ki so vsak prvi torek v mesecu in jo pripravlja molitvena skupina Prenova v Duhu. Sveto mašo darujeta vedno gospod župnik Goran Kuhar in gospod kaplan Goran Merica. Po maši je slavljenje Najsvetejšega in molitev za ozdravljenje.

V mesecu novembru nas je obiskal p. Tomaž Podobnik, ki nam je spregovoril o Božjem usmiljenju, nam dal novih vzpodbud, vlil upanja in utrdil našo vero. Postali smo kot prerojeni, saj smo znova začutili, da brez Božjega usmiljenja človek ne more živeti, ne delati, niti preiti v večno življenje. Srečanja se je udeležilo lepo število naših vernikov.

V decembru na 3. adventno nedeljo je bila v naši stolnici rubinska sveta maša našega škofa dr. Jožefa Smeja, kateri je bil v naši župniji dolga leta kaplan in tudi župnik. Pri maši smo se zahvalili njemu za njegovo delo, plemenitost in ponižnost v službovanju nam in Vsemogočnemu.

V tem pastoralnem letu je bilo v naši stolnici izvedenih več koncertov, ki so nas obogatili in nam polepšali večere z čudovitim petjem in igranjem na razne instrumente. Med nastopajočimi so bili mladi in mladi po srcu. Med temi so se zvrstili zbor Chorus, Angelski biseri, Mešani pevski zbor naše župnije, komorni zbor Glasbene šole iz Murske Sobote, MePZ Štefana Kovača iz Murske Sobote, …

Molitvena osmina za edinost kristjanov je potekala od 18. do 25. januarja. Pričeli smo jo z  ekumenskim bogoslužjem v naši stolnici, katerega sta se udeležila naš škof dr. Peter Štumpf in evangeličanski škof Geza Filo ter pastor Binkoštne cerkve. V nedeljo, 25. januarja, ob zaključku molitvene osmine nas je obiskal pravoslavni zagrebško-ljubljanski metropolit, kateri je v naši stolnici vodil pravoslavno liturgijo. 

V mesecu januarju in februarju je v naši župniji potekal seminar Prenove v Duhu.  Seminar je vodil gospod župnik Goran Kuhar. Vsi, ki so se seminarja udeleževali poskušajo na novo zaživeti odnos z Bogom, poživljajo in poglabljajo svoje versko izkustvo ter s svojim zgledom pričujejo Zanj.

Na god sv. JANEZA BOSKA, ki je zavetnik velike salezijanske družine smo skupaj s s. HMP praznovali. Sveto mašo je daroval g. Boštjan Jamnik. Ob tej priložnosti smo se Bogu zahvalili za naše sestre redovnice HMP.

V nedeljo, 8. marca, smo izbirali nove člane župnijskega pastoralnega sveta. Izvoljenih je bilo  28 novih članov župnijskega pastoralnega sveta. Novoizvoljeni člani so  prejeli listino o imenovanju na nedeljo dobrega pastirja.

Slovesnost svete birme je bila v nedeljo, 17. maja! Pripravo na birmo je vodil gospod kaplan Goran Merica in v romskem naselju katehistinja Anica Pušnik. Škof ordinarij dr. Peter Štumpf je podelil zakrament 55 mladim iz naše župnije.

Slovesnost prvega svetega obhajila je bila 31. maja! K zakramentu svete spovedi in evharistije je prvič pristopilo 69 veroučencev naše župnije.

Slovesni zaključek veroučnega leta smo imeli v soboto 6. junija, ko smo pripravili svetopisemski kviz za vse razrede. Po končanem kvizu, smo vsem veroučencem podelili spričevala. Izpoved vere letošnjih devetošolcev je bila v nedeljo, 7. junija.

ORATORIJ v naši župnij je letos potekal od 6. julija do 11. julija. Naslov oratorija: »Hočem biti svet«. Otroci so spoznavali lik svetega Dominika Savia. Oratorij je vodil gospod kaplan Goran Merica, skupaj s s. Simono Komar in 30 animatorji. Vsak dan se je na župnijskem dvorišču zbralo okrog 120 otrok z animatorji.

V nedeljo, 28. junija, smo pri vseh mašah prisluhnili pričevanju naše rojakinje sestre Dorice Sever, ki deluje kot misijonarka med Inuiti na daljnem severu Kanade. Ob njenem pričevanju smo začutili, kako malo je potrebno, da je človek lahko srečen, predan Bogu in mu v polnosti zaupa.

V mesecu avgustu so bile menjave v skupnosti sester HMP. Iz naše župnije sta odšli s. Avzilija Simončič in s. Lucija Nastran. Sestra Avzilija je delovala v Združenju Marije Pomočnice, pomagala v župnijski pisarni in redno obiskovala bolnike po domovih in v domu za ostarele v Rakičanu. Sestra Lucija pa je kot vzgojiteljica delovala v vrtcu Lavra na Tišini, vodila Marijino družbico in bila dejavna sodelavka v župnijski pastorali. Na njuno novo pot pa kličemo obilo Božjega blagoslova in priprošnje Marije Pomočnice Kristjanov. V našo župnijo pa sta prišli na novo s. Cilka Hozjan in s. Martina Golavšek.

Vir: Stopinje 2015


Župnijska statistika za leto 2015

Krščenih: 74 otrok (deklic: 35, fantov: 39), 22 manj kot leto prej
– iz cerkveno sklenjenega zakona: 26
– iz civilnega zakona: 4
– iz izvenzakonske skupnosti: 40
– nezakonski: 4

Poroke: 34 parov, 1 več kot leto prej
– oba katoliške vere: 29
– mešane vere: 5
– različne vere: 0

Pogrebi: 122 pogrebov (žensk: 55, moških: 67), 18 več kot leto prej
– prevideni: 22
– samo maziljeni: 16
– prejemali zakramente: 69
– nagla smrt: 1
– nič od tega: 14

KRSTI   POGREBI
29 Murska Sobota 71
10 Krog 12
7 Rakičan 8
2 Murski Črnci 2
1 Satahovci 1
7 Pušča 2
0 Černelavci 6
1 Veščica 2
1 Borejci 4
0 Polana 0
0 Lukačevci 2
16 Od drugod 12
74 SKUPAJ 122

Birma: 56 birmancev, od tega 1 odrasel vernik (leto prej 70 birmancev)

Prvo obhajilo: 70 prvoobhajancev, od tega 1 odrasel vernik (leto prej 70 prvoobhajancev)

Štetje vernikov pri mašah:
marec 2015: ni bilo štetja
november 2015: 1.848

Število obhajil: 83.500 (1.000 manj kot lani)

Graf 1: Število obhajil, birm, porok, pogrebov in krstov v letu 2015

Graf 2: Število krstov po kategorijah v odstotkih v letu 2015

Graf 2a: Odstotek krščenih deklic in dečkov v letu 2015


Graf 3: Število porok po kategorijah v odstotkih v letu 2015

Graf 4: Število pogrebov po kategorijah v odstotkih v letu 2015

Graf 4a: Odstotek pogrebov žensk in moških v letu 2015

 

Graf 5: Primerjava števila krstov in pogrebov po vaseh v letu 2015

Graf 6: Število vernikov pri svetih mašah v letu 2015


 ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI v letu 2016:
– prvo sveto obhajilo: 29. maja 2016
– sveta birma:  15. maja 2016
– nova maša p. Tončka Borovnjaka: 10. julij 2016
– ponovitev nove maše gospoda Matjaža Muršiča Klenarja:  17. julij 2016

proščenja:
Krog:  8. maj 2016
Satahovci: 15. junij 2016
Lukačevci:  26. junij 2016
Pušča:  16. julij 2016
Murski Črnci:  15. avgust 2016
Rakičan:  11. september 2016
Borejci:  18. september 2016
Murska Sobota:  6. december 2016