Meni Zapri

Letna kronika 2016

V župniji Murska Sobota je bilo to pastoralno leto duhovno zelo bogato. Molitev naših molitvenih skupin in vseh posameznikov, je tudi letos obrodila sadove za duhovne poklice. Tako smo že v nedeljo, 25. oktobra, prisostvovali v cerkvi sv. Ladislava v  Beltincih, diakonskemu posvečenju, kjer je g. škof dr. Peter Štumpf v diakone posvetil bogoslovce iz soboške škofije. Diakon je postal tudi naš rojak minorit Anton Borovnjak.

V soboto, 14. novembra se je odvijal v župnijski dvorani pogovorni večer z znanim slovenskim igralcem, Gregorjem Čušinom in njegovo ženo Melito na temo: Kako poleg vseh “nujnih” obveznosti ne izgubiti drug drugega. Spoznavali smo, da poleg vsakodnevnega živžava še kako lahko ostanemo  blizu svojim najdražjim, če le hočemo!

28. novembra 2015 smo si v dvorani Park v Murski Soboti ogledali  Muzikal o sv. Janezu Bosku. Glede na to, da v naši župniji delujejo sestre HMP in so bile tudi same vključene v ta projekt, smo ta muzikal toliko bolj doživljali. Je pa ogled Muzikala sovpadal v sklop bližnje priprave na začetek škofijskega misijona.

Od 30. novembra do 1. decembra 2015, smo imeli seminar, ki ga je vodil frančiškan fra. Ivo Pavič, župnik v župniji Šurkovec v BiH, ki deluje in oznanja kot veliki pričevalec molitve, ki ozdravlja. Leta 2007 je na papeški univerzi Gregoriani zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom “Molitev ozdravlja”, pozneje pa je na isto temo naredil doktorat. Seminarja se je udeležilo veliko vernikov iz naše župnije. V seminar je bilo vključeno slavljenje Najsvetejšega, nagovor, sveta maša in po maši molitev za ozdravljenje nad posamezniki. Bili smo deležni veliko Božjih milosti.

Tako kot vse župnije naše škofije, smo tudi v naši župniji pričeli Škofijski misijon 2016, ki je bil kot zahvala in nova priprošnja – ob 10. obletnici ustanovitve škofije, hkrati pa smo začeli tudi sveto leto usmiljenja, ki ga je naznanil papež Frančišek. Škofijska slovesnost je bila na praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja, z odprtjem svetoletnih vrat in s slovesno sv. mašo v naši stolnici, ki jo je vodil škof dr. Peter Štumpf ob somaševanju duhovnikov soboške škofije. Škofijski misijon je trajal vse od 6. decembra 2015 do 14. avgusta 2016! Osrednje dogajanje škofijskega misijona je potekalo vsak mesec ob prvih četrtkih, petkih, sobotah in nedeljah. Misijonski zvon se je oglasil vsak prvi četrtek, petek in soboto ob 15.00 uri, tako v župnijski cerkvi, kakor tudi po kapelah v vaseh! V času škofijskega misijona smo se udeleževali molitvenih ur ob prvih četrtkih, petkih, sobotah, kakor tudi ob prvih nedeljah v mesecu. Vse te dni so bili misijonski nagovori, ob nedeljah pa smo prisluhnili nagovoru  misijonarja in takrat smo dobili tudi podobice, kjer so bile zapisane misli in spodbude iz misijonskih nagovorov.

V petek, 11. decembra, je bilo predavanje Mojce Belcl Magdič, ki je predavala na temo: TEORIJA SPOLA IN NJEN VPLIV NA OTROKA. Ob referendumu o družinskem zakoniku je bilo zelo pomembno, da smo se verniki seznanili z vsemi posledicami novega družinskega zakonika, če bi bil sprejet.

V tem letu smo prisluhnili petju več zborov, naj omenim nekatere: MePZ Štefana Kovača Murska Sobota, MePZ Vladimirja Močana, MePZ stolne župnije, Duo Dolcezza, Jugendkammerchor-ju iz Ingolstadta, Corus, otroški zbor, Angelski biseri,…

V ponedeljek, 11. januarja, smo pričeli z  šolo za novo evangelizacijo ŽIVI IN DELI KRISTUSA. Šola je obsegala devet srečanj, kjer smo poglabljali svoje versko izkustvo.

V nedeljo, 31. januarja, smo obhajali praznik sv. Janeza Boska, ustanovitelja salezijanske družine. Spomnili smo se ga pri slovesni sv. maši, kjer nas je nagovoril salezijanski diakon Mitja Franc. Hkrati pa smo se skupaj Bogu zahvalili za tega svetnika, po katerem Bog tudi v naši župniji dela velike reči. Na ta dan zvečer, je bila v naši stolnici tudi pravoslavna liturgija, ki jo je vodil pravoslavni ljubljansko-zagrebški škof.

V mesecu februarju smo bili povabljeni na seminar z naslovom : Živi človek – Božja slava. S tem seminarjem, ki ga je vodil g. župnik Goran Kuhar, smo poglabljali svoj odnos do Kristusa, poživljali svojo vero in vse bolj postajali dejavni kristjani. Seminar je trajal sedem tednov, ki smo ga zaključili polni svetega Duha in okrepljeni z milostjo.

V četrtek, 7. aprila, smo obhajali 10. obletnico ustanovitve naše škofije. Slovesnost je bila v naši stolnici, ob maševanju našega škofa dr. Petra Štumpfa so somaševali mariborski nadškof msgr. dr. Alojz Cvikl, upokojeni nadškof in prvi soboški škof msgr. dr. Marjan Turnšek, ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, novomeški škof msgr. Andrej Glavan, celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek, ljubljanski pomožni škof msgr. dr. France Šuštar, upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Franc Kramberger, upokojeni mariborski pomožni škof msgr. dr. Jožef Smej, upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran. Tem so se pri oltarju pridružili še generalni vikarji, redovni predstojniki, izseljenski duhovniki in seveda duhovniki in redovniki, ki delujejo v Škofiji Murska Sobota, ter diakona in bogoslovci. Navzoči so bili tudi škof Evangeličanske cerkve g. Geza Filo, duhovnik Leon Novak, župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek, drugi gostje ter verniki iz vseh župnij soboške škofije. Naj Bog blagoslavlja vse, ki se trudijo za dobrobit naše škofije, z svojim delom in molitvami.

Priprava na sv. birmo je potekala v šestih veroučnih skupinah. Vodili so jih kateheti: kaplan Goran, diakon Matjaž in katehistinja Anica. V času priprave na birmo so birmanci opravili tudi duhovne vaje in se v birmanski devetdnevnici srečali s škofom. Slovesnost sv. birme je potekala na Binkošti, 15. maja 2016. Zakrament sv. birme je prejelo 80 birmancev, iz osmega razreda.

Tudi priprava na prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo je potekala v šestih veroučnih skupinah. Vodili sta jih katehistinji: Marinka Jerič in  Anica Pušnik. V posebno pripravo smo vključili duhovne vaje in spokorno bogoslužje s sv. spovedjo. Neposredna priprava je potekala s šmarnično pobožnostjo in z petdnevnico, ko smo dali poseben poudarek skupnemu obhajanju sv. maše. Slovesnost prvega sv. obhajila, je bila v nedeljo, 29. maja 2016. Vseh prvoobhajancev je bilo 68.

29. junija, ko obhajamo praznik apostolov sv. Petra in Pavla, je bilo v naši stolnici mašniško posvečenje, ko je naš škof dr. Peter Štumpf v duhovnika posvetil Mitjo Štefana Franca iz župnije Črenšovci, Matjaža Muršiča Klenarja iz župnije Gornja Radgona in Antona Borovnjaka iz naše župnije.

Z veseljem smo se v tem pastoralnem letu pripravljali na novo mašo našega rojaka p. Antona Borovnjaka. Njegov sprejem smo imeli 2. julija, 6. julija, pa smo pričeli z duhovno pripravo, ki  so jo vodili patri minoriti. Vsak dan je bila molitvena ura pred Najsvetejšim in nato sveta maša. Naši gostje so bili: p. Janez Ferlež, p. Ernest Benko, p. Martin Kmetec – misijonar v Turčiji in p. Danilo Holc. Duhovno pripravljeni smo tako 10. julija obhajali SLOVESNOST NOVE MAŠE p. ANTONA BOROVNJAKA, ko je po 6 letih zopet zadonela v naši stolnici v vsej svoji veličini pesem NOVOMAŠNIK BOD POZDRAVLJEN.

ORATORIJ v naši župniji je potekal od 12. do 17. julija. Letošnji oratorij je  nosil naslov: »Zdaj gre zares!« . Otroci so ob zgodbi o Ostržku spoznavali lepoto in vrednote srečnega življenja. Oratorij sta vodila g. kaplan Goran in s. Simona, skupaj z 35 animatorji. Vsak dan je prihajalo okrog 120 otrok.
V poletnih mesecih smo se poslovili od s. Viktorije, katera je prevzela novo delovno mesto. V imenu župnije se ji zahvaljujemo za njeno poslanstvo, ki ga je opravljala v naši župniji.

Hkrati pa smo  sprejeli v svojo sredo kaplana, g. Andreja Lažeta, z odgovornostjo za duhovno oskrbo v Splošni bolnišnici Murska Sobota ter v domovih starejših v Rakičanu in Murski Soboti. Ob sobotah in nedeljah pa pomaga v župniji Cankova in Kuzma. Sprejeli smo tudi dve sestri HMP, s. Anito in s. Katjo. Vsem želimo blagoslovljeno in dobro počutje med nami!

V  mesecu avgustu so bile menjave tudi v skupnosti sester HMP. Iz naše župnije je odšla s. Viktorija. V našo župnijo pa sta prišli na novo s. Anita in s. Katja.

Konec poletja pa se je župnija poslovila od dolgoletnega sodelavca mežnarja Jožefa Horvata, ki ga je gospodar življenja poklical k sebi. Za njegovo nesebično služenje župniji se ji iz srca zahvaljujemo.

V novo pastoralno leto smo vstopili z željo poglobiti vero naših veroučencev, zato vsak mesec pripravljamo dnevno duhovno obnovo veroučencev vseh razredov. Župnijsko življenje pa nadaljujemo s skupnim iskanjem in prepoznavanjem znamenj časa.


Župnijska statistika za leto 2016

Krščenih: 116 (deklic: 56, fantov: 60), 42 več kot leto prej
– iz cerkveno sklenjenega zakona: 26
– iz civilnega zakona: 4
– iz izvenzakonske skupnosti: 40
– nezakonski: 4

Poroke: 27 parov, 7 manj kot leto prej
– oba katoliške vere: 23
– mešane vere: 3
– različne vere: 1

Pogrebi: 101 pogrebov (žensk: 56, moških: 45), 21 manj kot leto prej
– prevideni: 33
– samo maziljeni: 15
– prejemali zakramente: 38
– nagla smrt: 4
– nič od tega: 11

KRSTI   POGREBI
38 Murska Sobota 59
11 Krog 17
9 Rakičan 4
3 Murski Črnci 3
6 Satahovci 4
1 Pušča 6
10 Černelavci 3
2 Veščica 0
0 Borejci 1
0 Polana 1
0 Lukačevci 0
38 Od drugod 3
116 SKUPAJ 101

Birma: 78 birmancev, od tega 3 odrasli verniki (leto prej 56 birmancev)

Prvo obhajilo: 67 prvoobhajancev, od tega 0 odraslih vernikov (leto prej 70 prvoobhajancev)

Štetje vernikov pri mašah:
marec 2016: ni bilo štetja
november 2016: 1.539

Število obhajil: 96.000 (12.500 več kot lani)

Graf 1: Število obhajil, birm, porok, pogrebov in krstov v letu 2016

Graf 2: Število krstov po kategorijah v odstotkih v letu 2016

Graf 2a: Odstotek krščenih deklic in dečkov v letu 2016


Graf 3: Število porok po kategorijah v odstotkih v letu 2016

Graf 4: Število pogrebov po kategorijah v odstotkih v letu 2016

Graf 4a: Odstotek pogrebov žensk in moških v letu 2016

 

Graf 5: Primerjava števila krstov in pogrebov po vaseh v letu 2016

Graf 6: Število vernikov pri svetih mašah v letu 2016


 ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI v letu 2017:
– prvo sveto obhajilo: 21. maja 2017
– sveta birma:  4. junija 2017

proščenja:
Krog: 7. maj 2017
Satahovci: 4. junij 2017
Lukačevci: 2. julij 2017
Pušča: 16. julij 2017
Murski Črnci: 15. avgust 2017
Rakičan: 10. september 2017
Borejci: 17. september 2017
Murska Sobota: 6. december 2017