Meni Zapri

Župnijski list št. 18/11

Leto XV — Številka 18 — 4. september 2011

V novo pastoralno leto socialne pravičnosti

V Cerkvi na Slovenskem se z novim šolskim letom začenja tudi novo pastoralno leto. Iztekajoče se pastoralno leto je bilo posvečeno krščanski solidarnosti in dobrodelnosti, prihajajoče pa bo namenjeno socialni pravičnosti oz. družbenemu nauku Cerkve. Potekalo bo pod geslom Pravičnost v ljubezni. Škofje so pripravili besedilo pastoralne spodbude z naslovom Privesti brate in sestre k Jezusu, v katerem so tudi izhodišča za pripravo večletnega slovenskega pastoralnega načrta. “Naša največja skrb niso zunanje okoliščine in neugodne družbene razmere. Tudi ne težave z osebjem in strukturami ter vedno večje pomanjkanje duhovnih poklicev. Naša prva in največja skrb je poživitev osebne vere v Boga in v njegovega Sina Jezusa Kristusa ter v Svetega Duha, ki navdihuje in opogumlja naše občestvo, ter okrepitev cerkvenostnega duha. Slovenski pastoralni načrt, ki ga s to pastoralno spodbudo sprožamo, bo zato imel naslednji glavni namen: Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vodili in spremljali brate in sestre na poti osebne vere, do osebnega srečanja s Kristusom kot osvobajajoči resnici in polnemu življenju v osrečujoči ljubezni ter vlogi pripadnosti občestvu Cerkve.”

Škofje poudarjajo štiri glavne smernice tega leta:
1. Bolj odločno bomo prešli iz poučevanja o veri na prebujanje osebnega odgovora v veri na Božjo ljubezen, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu. Cilj je osebna verujoča odločitev za Jezusa Odrešenika, ki se izraža v molitvenem odnosu do njega.
2. Bogoslužje je Božje delo, v katerega vstopamo, zato bogoslužje oblikujmo tako, da bo omogočalo živo sodelovanje Božjega ljudstva, hkrati pa krepilo osebno molitev in ohranjalo ljubeče spoštovanje pred skrivnostjo in svetostjo našega Boga.
3. Dejavna ljubezen do bližnjega je pričevanje naše vere v Božjo ljubezen do vsakega človeka. Zato bomo gojili sočutje in usmiljenje do ljudi v stiski v Cerkvi in zunaj nje.
4. Na področju graditve skupnosti imajo pastirji odločilno vlogo, da odgovorno in požrtvovalno skrbijo za svoja občestva ter zavzeto služijo bratom in sestram za rast njihove vere, upanja in ljubezni.

(Iz pastoralne spodbude slov. škofov)


VEROUK in VEROUČNI PRIPOMOČKI. Vpis k verouku začenjamo jutri 5. septembra! Vse starše veroukarjev lepo prosimo, da veroučne knjige in zvezke, ki jih bodo otroci potrebovali pri verouku, kupite v Kleklovi knjigarni. To že lahko storite. Prodajalci v Kleklovi knjigarni so informirani o knjigi in delovnem zvezku, ki ga bodo otroci potrebovali v določenem razredu. Delovni čas knjigarne je od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure; ob sobotah od 9. do 12. ure. Informativni list o verouku najdete v predprostoru stolne cerkve.

PROŠČENJE V BOREJCIH bo v nedeljo, 11. septembra, s sv. mašo ob 10. uri. Lepo vabljeni!

FESTIVAL STIČNA MLADIH. V soboto, 17. septembra se bo v Stični na Dolenjskem dogajala jubilejna že 30. Stična mladih, srečanje vseslovenske verne mladine. Organizator Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine vabi vse mlade, ki živite s Cerkvijo in ste v njej živi kamni, ter vam Stična mladih pomeni navdih za novo šolsko ali akademsko leto, da na srečanje pripeljete tudi še druge svoje vrstnike. Še niste bili nikoli na srečanju? Jubilejna 30. Stična mladih je priložnost za ta korak. Geslo tokratne Stične mladih »Ne bi me iskal, če me ne bi že našel« govori o mladih, ki iščejo in gradijo svojo vero na osebnem srečanju z Jezusom Kristusom. Jubilejno srečanje prinaša veliko mero praznovanja. Več kot 20 delavnic, 30 stojnic, 30 spovednikov, molitev pred Najsvetejšim, nogometni turnir, sv. maša, koncert Stična Banda in več tisoč nasmejanih in z veseljem napolnjenih mladih.
V Stično bo iz Murske Sobote (izpred stolnice) peljal poseben avtobus z odhodom ob 5.30. uri. Cena prevoza je 10 EUR. Vse mlade iz naše župnije, pa tudi druge, lepo vabimo, da se čim prej prijavijo v župnijski pisarni.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA /KPŠ/ je dvostopenjski študij in traja štiri leta. Prva stopnja sistematično uvaja v osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved. Na drugi stopnji si slušatelji izberejo katehetsko ali biblično smer. Poglobijo poznavanje SP, pridobijo teološko in katehetsko znanje ter se uvajajo v pastoralno delo v župniji. Študij poteka ob delu ali ob drugem študiju. Predavanja so 1x tedensko. Izpiti sledijo zaključku predavanj posameznega predmeta. Štiriletni študij se zaključi s pisno zaključno nalogo.
V šolo se lahko vpišejo tisti, ki so končali štiriletno srednjo šolo. Višina šolnine je odvisna od števila slušateljev.
Informativni dan bo 23. 9. 2011 ob 17. uri, Gregorčičeva 4, M. Sobota.
Vpis v KPŠ bo 30. 9. 2011 ob 17. uri na gornjem naslovu.


POSEBNOSTI V KOLEDARJU

nedelja, 4. september: 23. navadna nedelja, proščenje v Rakičanu
svete maše ob 6:30, 8:00, 9:00, 10:00, 19:00
sveti maši v Rakičanu ob 7:00 in 10:00

četrtek, 8. september: Rojstvo Device Marije
svete maše ob 6:30, 8:00, 10:00 in 19:00
sveta maša na Pušči ob 18:00

nedelja, 11. september: 24. navadna nedelja, proščenje v Borejcih
svete maše ob 6:30, 8:00, 9:00, 10:00, 19:00
sveta maša v Rakičanu ob 8:00
sveta maša v Borejcih ob 10:00

sreda, 14. september: Povišanje svetega križa
sveti maši ob 7:00 in 19:00

četrtek, 15. september: Žalostna Mati Božja
sveti maši ob 7:00 in 19:00

nedelja, 18. september: 25. navadna nedelja
svete maše ob 6:30, 8:00, 9:00, 10:00, 19:00
sveta maša v Rakičanu ob 8:00