Meni Zapri

Župnijski list št. 22/11

Leto XV — Številka 22 — 30. oktober 2011

KAJ POMENI ŽIVETI PO BLAGRIH

V evangeliju praznika Vseh svetih beremo Jezusov govor na gori. Blagri so temeljni zakon Božjega kraljestva. V njih je Kristus razvil svoj etični program, ki sicer temelji na Stari zavezi, vendar iz vsega govora odseva novi duh, ki ga je prinesel Jezus Kristus. In kaj pomeni živeti po blagrih? Velikokrat mislimo, da pomeni živeti blagre biti suženj, vendar pa je to v bistvu osvoboditev.

Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Ubog v duhu je tisti, ki v svojem srcu pravilno presoja vrednost zemeljskih dobrin. Večkrat se nam namreč dogaja, da smo zaradi svoje navezanosti na materialne dobrine nesrečni, ker se neprestano bojimo zanje in jih hočemo še več.
Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Bolečino moramo sprejeti in jo darovati za druge, zakaj bolečina je ljubezen, s katero nas ljubi Bog.
Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Krotkost pomeni biti ponižen v odnosu do Boga, zavedati se odvisnosti od njega.
Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Hrepeneti moramo po notranji pravičnosti, kar pomeni po svetosti in popolni vdanosti v Božjo voljo.
Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Vedno moramo imeti odprto srce za vse ljudi, ki potrebujejo pomoč.
Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Čisti moramo biti v svojem srcu, v svoji notranjosti, ne samo da se delamo lepe pred ljudmi, kot so to počeli farizeji.
Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Tako zelo moramo ljubiti mir, da se ne bomo bali poseči vmes v sporih, da mir prinesemo tistim, ki se prepirajo.
Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Kljub vsem pritiskom moramo kljubovati in ostati zvesti svojemu prepričanju in Kristusovi poti.


Na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 6.30, 8.00, 10.00 in ob 18.00. Na ta dan bodo svete maše tudi na pokopališčih v Murski Soboti ob 15.00, v Borejcih ob 15.00 in v Černelavcih ob 16.00 uri. Sveto mašo na soboškem pokopališču bo daroval naš škof dr. Peter Štumpf.

DAROVANJE ZA MEŽNARJA JOŽEFA CELECA, bo na praznik Vseh svetnikov, 1. novembra, in na dan vernih duš, 2. novembra, pri vseh svetih mašah. S svojimi darovi mu bodimo hvaležni za njegovo skrbno in zvesto delo, ki ga opravlja v župniji in naši stolnici.

2. november – spomini vernih rajnih, tudi na ta dan bodo maše po kapelah in na pokopališčih po vaseh. Lepo vabljeni!

CELODNEVNO ČEŠČENJE – MOLBA – NOVI SVETEK bo v naši župniji v četrtek, 3. novembra, od 7.30 do 18.00 ure v stolnici. Poskrbimo, da bomo ves dan izmenjaje ves dan molili in častili Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Dopoldan ste k molitvi vabljeni starejši, popoldan pa mlajši verniki. Maše bodo ob 7.00, 10.00 in zvečer ob 18.00 uri! K češčenju posebej povabljeni letošnji birmanci in prvoobhajanci skupaj z starši! Lepo vabljeni!

PRVI PETEK, nas vabi, da počastimo Srce Jezusovo, opravimo sveto spoved in prejmemo sveto obhajilo. K večerni sveti maši vabljeni birmanci, ki opravljajo devetdnevnico na čast Jezusovemu srcu. Na prvi petek bosta sveti maši tudi v Murskih Črncih in Krogu.

Na god svetega Martina, 11. novembra, vabimo vse vinogradnike, da k večerni sveti maši (18.00) prinesejo novo vino, ki ga bomo blagoslovili. Po maši pa vabljeni na martinovanje v župnijsko dvorano!
V Krogu pa vabimo vse vaščane k sveti maši že na prvi petek, 4. novembra, ob 17.00 uri. Po sveti maši bomo pri kapeli degustirali novo vino. Lepo vabljeni!

Vsak ponedeljek so v prostorih vrtca Lavra SVETOPISEMSKE URICE za najmlajše, od 3. do 6. leta starosti.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zjutraj od 6.30, v petek zvečer od 18.30 do 19.ure. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši.


POSEBNOSTI V KOLEDARJU

nedelja, 30. oktober: 31. navadna nedelja
svete maše ob 6:30, 8:00, 9:00, 10:00, 19:00
sveta maša v Rakičanu ob 8:00

ponedeljek, 31. oktober: Dan reformacije
sveti maši ob 7:00 in 18:00

torek, 1. november: Vsi sveti
svete maše ob 6:30, 8:00, 10:00, 18:00
sveta maša na pokopališču v Murski Soboti ob 15:00
sveta maša na pokopališču v Borejcih ob 15:00
sveta maša na pokopališču v Černelavcih ob 16:00

sreda, 2. november: Spomin vseh vernih rajnih
sveti maši ob 7:00 in 18:00
sveta maša na pokopališču v Murski Soboti ob 9:00
sveta maša na pokopališču v Krogu ob 14:00
sveta maša na pokopališču v Satahovcih ob 14:00
sveta maša na pokopališču v Murskih Črncih ob 15:00
sveta maša na pokopališču v Lukačevcih ob 15:00
sveta maša na pokopališču v Rakičanu ob 16:00

petek, 4. november: Karel Boromejski, škof, prvi petek
sveti maši ob 7:00 in 18:00
sveta maša v Murskih Črncih ob 16:00
sveta maša v Krogu ob 17:00

sobota, 5. november: Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
sveti maši ob 7:00 in 18:00
sveta maša v Satahovcih ob 8:00

nedelja, 6. november: 32. navadna nedelja, zahvalna
svete maše ob 6:30, 8:00, 10:00, 18:00
sveta maša v Rakičanu ob 8:00

nedelja, 13. november: 33. navadna nedelja
svete maše ob 6:30, 8:00, 10:00, 18:00
sveta maša v Rakičanu ob 8:00


ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 5. novembra 2011, ob 8. uri: Rakičan 1. skupina;
– v soboto, 12. novembra 2011, ob 8. uri: Rakičan 2. skupina.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo in drugo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: v četrtek, 10. novembra, in v četrtek, 24. novembra, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.