Meni Zapri

Odhod stolnega župnika in kaplana

Stolna župnija je z njima zaživela. Razdelila sta si skupine, ki delujejo v župniji in sodelovala z njimi, jih vodila ter spremljala njihovo delo. O svojem delu in sodelovanju z njima bi skupine najbolje spregovorila same. Delovala sta vestno in odgovorno, v korist celotne župnije, tudi tistih, ki ju niso marali, ki jima niso hoteli dati priložnosti, da se jim dokažeta. V četrtek, 15.9.2011, sta nastopila novi službi. G. Tomislav Šantak je odšel v mariborsko nadškofijo za župnika sodelavca v župnije: Slovenska Bistrica, Črešnjevec in Zgornja Polskava; g. Marjan Pučko pa za kaplana v župnijo Ljutomer. Podrobnosti dogajanja so v njuni pristojnosti. Nista se želela posloviti, tako kot je bilo to v navadi v preteklosti. Vsem, ki smo ju sprejeli za svoja, z njima sodelovali in ju imeli radi, sta hotela prihraniti žalost ob slovesu. Odšla sta pokončno, zavedajoč se, da sta delala dobro in storila vse, kar sta lahko. Želimo jima vse dobro na novih delovnih mestih!

Ekipa, ki je pripravljala prispevke o dogodkih v župniji, je delovala predvsem po navodilih župnika, najprej v sklopu Združenja sv. Miklavža. Če nas bo novi župnik sprejel, bomo delo nadaljevali.
Med nas prihajata novi stolni župnik Goran Kuhar in stolni kaplan Goran Merica. Spet oba na novo, z eno razliko: oba sta domačina in že poznata življenje v župniji, ki se od njunega odhoda od doma ni bistveno spremenilo. Dobrodošla med nami!
Besedilo: Danijela Kuhar

15. september 2011