Župnijski list - 04.01.1998


Župnijski list, Leto II, Številka 1, 04. januar 1998

... na kamelah jezdijo, Sveti Trije kralji...

V tem tednu bomo praznovali praznik Svetih Treh kraljev ali Gospodovega razglašenja. Trije modri iz Vzhoda ali Sveti Trije kralji s pomočjo zvezde iz vzhoda najdejo Zveličarja sveta in ga v svoji preprostosti počastijo. Število tri je povezano s tremi darovi, ki so jih Jezusu prinesli in jih omenja evangelist Matej: zlato, kadilo in miro. Prastara tradicija je videla v teh darovih bogato simboliko: zlato so Jezusu darovali kot kralju, kadilo kot Bogu, miro pa kot umrljivemu človeku (mira je dišava, ki so jo uporabljali pri maziljenju trupel, da niso zaudarjala). Po legendi so znana celo imena treh kraljev: Miha, Gašper in Boltežar. Za Slovence je predvečer praznika Gospodovega razglašenja ali Svetih Treh kraljev tretji sveti večer. Na predvečer praznika navadno blagoslovimo in pokadimo naše domove, da podboje vrat pa izpišemo imena Treh kraljev in leto 19+M+G+B+9g. Zaradi obiska modrih je praznik Gospodovega razglašenja priložnost, da poglobimo svojo misijonsko zavest. Ves advent je tudi v naši župniji potekala misijonska akeija OTROCI ZA OTROKE, kjer so otroci zbirali denar za lačne in potrebne. Na sam praznik zvečer bodo prinesli otroci ta darila pred Novorojenega in s tem pokazali svojo solidarnost s pomoči potrebnimi.

OZNANILA

V ponedeljek, 5. januarja, je zopet reden verouk v vseh veroučnih skupinah.

V torek, 6. januarja, je praznik Gospodovega razglašenja - Trije kralji. Sv. maše so ob 6.30, 8., 10. in 18. uri. Ena maša je tudi v Rakičanu (16.) in v Krogu (19.). Otroke prosimo, da prinesejo svoje prihranke, ki so jih zbirali v adventnem času pod geslom: OTROCI ZA OTROKE. Lahko jih oddajo v Rakičanu, v Krogu a1i pa v župnijski cerkvi ob 18. uri.

V sredo, 7. januarja, imamo duhovniki soboške dekanije svojo mesečno rekolekcijo na Kuzmi ob 9. uri.

Vse člane Župnijskega pastoralnega sveta vabimo na celodnevno srečanje v Kančevce. Odhod avtobusa ob 9.30 uri izpred cerkve. Iz Kančevec se vračamo ob 17. uri.

V nedeljo, 11. januarja, bo ekumensko srečanje v evangeličanski cerkvi v M. Soboti. Srečali se bomo evangeličani in katoličani pri božji službi ob 10. uri. Vabljeni na to bratsko srečanje.

V nedeljo, 11. januarja, je v veroučnih prostorih srečanje gibanja VERA IN LUČ - ob 15. uri.

Predzakonski tečaj bomo imeli v naši župniji, 30., 31. januarja in 6. in 7. februarja ob 19. uri, v nedeljo, 1. in 8. februarja ob 19. uri.


home.gif (1658 bytes)             arhiv.gif (1412 bytes)