Meni Zapri

Molitve za rajne

Nekaj molitev, ki jih lahko molimo za rajne

Berilo iz knjige Modrosti.

Duše pravičnih so v božji roki in trpljenje jih ne zadene. Očem nespametnih so se zdeli mrtvi, njih odhod je veljal za nesrečo in ločitev od nas za uničenje, oni pa so v miru.
Kajti čeprav so po sodbi ljudi bili mučeni, je njih upanje polno neumrljivosti: in po kratkem trpljenju dobijo velike dobrote. Zakaj Bog jih je preizkusil in našel, da so njega vredni. Kakor zlato v topilnici jih je preizkusil in kakor žgalno daritev jih sprejel.
Kateri vanj zaupajo, bodo spoznali resnico, in kateri so zvesti, bodo v ljubezni pri njem vztrajali, zakaj milost in usmiljenje dosežejo njegovi izvoljeni.Božja Beseda. Bogu hvala.

Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega Očeta je mnogo bivališč. Če bi ne bilo tako, bi vam bil povedal, ker odhajam, da vam prostor pripravim. In če odidem in vam prostor pripravim, bom zopet prišel in vas k sebi vzel, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kam grem, veste in za pot veste.« Tomaž mu reče: »Gospod, ne vemo, kam greš; in kako bi mogli vedeti za pot?« Jezus mu reče: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu, razen po meni.«Božja Beseda. Bogu hvala.

Molitev za rajne stare starše

Bog, naš Oče, naročil si nam spoštovati očeta in mater. Dobrotno se usmili dedka in babice in jima povrni za vse, kar sta zame storila, meni pa podeli, da jih bom gledal v veselju večne luči. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.Oče naš…
Zdrava Marija…
Slava Očetu…

Molitev za rajne sorodnike, prijatelje in dobrotnike

Usmiljeni Bog, ki človeka ljubiš in rad odpuščaš. Naj naši sorodniki, prijatelji in dobrotniki, ki so se s tega sveta ločili, po pripošnji Device Marije in vseh svetnikov, uživajo večno blaženost. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.Oče naš…
Zdrava Marija…
Slava Očetu…

Molitev za enega rajnega

Bog, naš Oče, umrli živijo pri tebi in tvoji sveti s v tebi veselijo popolne sreče. Prosimo te za našega brata (našo sestro) I., ki zatisnil(a) je oči za ta svet, naj uživa veselje večne luči. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.Oče naš…
Zdrava Marija…
Slava Očetu…

Molitev za duše v vicah

O Bog, Stvarnik in Odrešenik vseh vernih, podeli dušam svojih služabnikov in služabnic odpuščanje vseh grehov, da usmiljenje, ki so ga vedno želele, s pobožnimi prošnjami dosežejo. Prosimo te, pridi na pomoč v vicah trpečim dušam, ki si jih odrešil s svojo krvjo.Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.

Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj
in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Vir: Pripravil Robert Brest, kaplan v Murski Soboti