Meni Zapri

Veliki teden v soboški stolnici 2021

Od Velikega četrtka do bele nedelje
bodo v cerkvah odpovedana vsa javna bogoslužja

Svete maše z udeležbo ljudstva so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki bomo obhajali svete maše v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov.

Naša stolnica bo odprta za osebno molitev.

Župnijska pisarna je odprta samo za nujne in neodložljive zadeve, ki jih ni mogoče urediti na daljavo, npr. pogreb.

Veliki četrtek, 1. april 2021: SPOMIN POSTAVITVE ZAKRAMENTA SV. REŠNJEGA TELESA IN MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA

Z besedo, znamenji in dejanji izpovedujemo in spoznavamo osrednjo skrivnost krščanske vere:
– postavitev zakramenta svete evharistije ali svete maše.
– postavitev zakramenta svetega mašniškega posvečenja.
– naročilo nove zapovedi: “Ljubite drug drugega!” Umivanje nog.

Na veliki četrtek imamo navadno tudi obred umivanja nog. Letos ga lahko opravite po družinah, ko bi npr. oče/mama umil/-a noge ženi/možu in otrokom, potem pa bi skupaj spremljali prenos bogoslužja iz cerkve.

Veliki petek, 2. april 2021: SPOMIN GOSPODOVEGA TRPLJENJA IN SMRTI

Na Veliki petek je strogi post. Na veliki petek nas bogoslužje vabi, naj globlje premišljujemo skrivnost križa. To ni le spominjanje, temveč resnično podoživljanje Gospodovega trpljenja. Na ta dan ni svete maše, ker se je Jezus Kristus kot brezmadežno jagnje na križu daroval za nas. Na ta dan začenjamo devetdnevnico Božjega usmiljenja.

Doma si verniki za veliki petek pripravite križ, ki ga zagrnete in ga med obredom češčenja križa odkrivate skupaj z duhovnikom v cerkvi (od kjer boste spremljali bogoslužje) ter ga potem počastite.

Velika sobota, 3. april 2021: CERKEV SE MUDI PRI BOŽJEM GROBU, PREMIŠLJUJE JEZUSOVO TRPLJENJE IN SMRT

Na ta dan se spominjamo, da je Kristus šel v kraljestvo mrtvih in pravičnim oznanil odrešenje.

Vabimo vas, da blagoslov velikonočnih jedil opravite v krogu svoje družine. Blagoslov velikonočnih jedil po domovih lahko opravite ob 15.00 uri, ko bo po Televiziji Slovenija prenos blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice.

VELIKONOČNA VIGILIJA – radostno pričakovanje Kristusovega vstajenja
Na veliko soboto si za vigilijo pripravite lepo svečo, ki jo boste na začetku vigilije prižgali – tudi sobo / stanovanje imejte bolj skromno osvetljeno, da bo svetloba sveče prišla bolj do izraza, pri slavi pa tudi vi prižgite vse luči – , ter blagoslovljeno vodo, s katero se boste po obnovitvi krstnih obljub pokropili / pokrižali.

VELIKA NOČ, 4. april 2021: SLOVESNI PRAZNIK KRISTUSOVEGA VSTAJENJA

Duhovniki bomo ob 8.00 uri zvonili z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Vsi verniki (družine) v Sloveniji ste povabljeni, da se ob 8.00 zberete na velikonočnem zajtrku in zmolite naslednjo molitev:
Znamenje križa.
Oče naš.
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

VELIKI TEDEN – Prenosi svetih maš in drugih obredov

Veliki četrtek, 1. april
Ob 9.00 – Krizmena sv. maša – novomeška stolnica
Ob 10.00 – Krizmena sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)
Ob 18.00 – Večerna sv. maša velikega četrtka iz Vatikana (TV EXODUS)
Ob 18.30 – Večerna sv. maša velikega četrtka iz ljubljanske stolnice (RADIO OGNJIŠČE)

Veliki petek, 2. april
Ob 10.00 – Pasijon po Marku (TV SLO 2)
Ob 15.30 – Križev pot iz soboške stolnice, vodi škof dr. Peter Štumpf (TV EXODUS)
Ob 18.00 – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju iz Vatikana (TV EXODUS)
Ob 18.30 – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju – ljubljanska stolnica (RADIO OGNJIŠČE)
Ob 21.00 – Križev pot iz Vatikana (TV SLO 2, TV EXODUS)

Velika sobota, 3. april
Ob 15.00 – Blagoslov jedil iz mariborske stolnice (TV SLO 1)
Ob 18.30 – Velikonočna vigilija – ljubljanska stolnica (RADIO OGNJIŠČE)
Ob 19.30 – Velikonočna vigilija iz Vatikana (TV EXODUS)
Ob 19.58 – Velikonočna poslanica slovenskih škofov (TV SLO 1)

Velika noč, 4. april
Ob 10.00 – Sv. maša iz mariborske stolnice (TV SLO 1)
Ob 10.00 – Sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)
Ob 11.10 – Kratek film o sv. Frančišku (TV SLO 1)
Ob 11.20 – oddaja Obzorja duha (TV SLO 1)
Ob 11.55 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV SLO 1)
Ob 12.00 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV EXODUS)
Ob 18.00 – Sv. maša iz soboške stolnice, vodi škof dr. Peter Štumpf (TV EXODUS)


Obred blagoslova velikonočnih jedil na veliko soboto

Obred začnemo s primerno pesmijo in znamenjem križa.

Nato preberemo odlomek iz evangelija po Janezu:

“Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«

Sledijo prošnje za vse potrebe:

1. Gospod Jezus, pomagaj vsem, ki smo krščeni, da bomo ljubili Boga z vsem srcem in vsem mišljenjem.
2. Pomagaj nam, da naša ljubezen do bližnjega ne bo le v besedah, ampak predvsem v dejanjih.
3. Pomagaj trpečim in osamljenim, da bodo križ, ki jim je naložen, sprejeli v veri, da ga nosijo zaradi svojega odrešenja.
4. Pomagaj in varuj našo družino in dom nesreč in nalezljivih bolezni.
5. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši domovini ter njihovih svojcev.

Prošnje sklenemo z molitvijo Oče naš.

Sledi blagoslov velikonočnih jedi:

Nebeški Oče, blagoslovi ta jedila. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj čutili lakoto po duhovni hrani in jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Nato z blagoslovljeno vodo pokropimo jedila. Obred sklenemo s primerno pesmijo.


Izredno pismo slovenskih škofov za Veliko noč 2021

Dragi sobratje duhovniki, redovnice, redovniki, diakoni, bogoslovci, dragi bratje in sestre!
Letošnja Velika noč poteka tako kot lanska v znamenju epidemije koronavirusa. Skozi vse leto smo upali, da se bodo razmere izboljšale, pa se nam do zdaj to ni posrečilo. Uresničuje se Salomonov pregovor, ki pravi: »Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce, upanje, ki prihaja, je drevo življenja« (Prg 13,12). Tudi vsem, ki se vam ob misli na epidemijo zdi, da se vaše pričakovanje oddaljuje, kličemo s piscem Pisma Hebrejcem: »Zato vzravnajte onemogle roke in klecava kolena ter napravite za svoje noge ravna pota, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo!« (Heb 12,12-13).

Vstopamo že v drugo leto epidemije koronavirusa in največji spremembi, ki ju doživljamo in ju moramo sprejeti, sta veliko omejevanje javnega, družbenega in cerkvenega življenja ter obračanje navznoter, v manjše skupnosti in gospodinjstva, v svoje družine ter v svoje duše in svoja srca – kakor je Gospod naročil Petru: »In ti, ko boš nekoč šel vase, potrdi svoje brate!« (Lk22,32). Tako kot ostalo javno in družbeno življenje se obračajo navznoter tudi naši verski obredi in naše verske slovesnosti. Vabimo in spodbujamo vas, da vse velikonočne obrede in slovesnosti, ki so izvedljive v krogu družin in gospodinjstev, pripravite s preprostim srcem in jih opravite v krogu svojih domačih.

Zaupamo stroki in oblastem ter se jim zahvaljujemo za nadčloveške napore, ki jih vlagajo v omejevanje in preprečitev širjenja epidemije. Velikonočni čas pa je s slavjem vstajenja našega Gospoda še večji vir trdnega upanja in prepričanja v zmago velikonočnega Jagnjeta, v zmago krotkosti in potrpežljivosti, v zmago dobrote in ljubezni: »To sem vam povedal, da bi v meni imeli mir. Na svetu boste imeli stisko; a zaupajte, jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). Kakor zvečer tistega dne, prvega v tednu, naj vstali Gospod tudi letos vstopi v vaše hiše in v vaše domove in vam prinese velikonočni pozdrav: »Mir vam bodi!« (Jn 20,19-20).