Meni Zapri

Vpis v Vrtec Lavra

Vrtec Lavra je katoliški Vrtec s koncesijo in deluje na dveh lokacijah in sicer:
– že dobrih petindvajset let v Mestni občini Murska Sobota
– ter deset let v občini Tišina.
Je sodoben vrtec z urejeno okolico, ki nudi otrokom obilo sproščene in vesele igre na velikem in urejenem otroškem igrišču s številnimi igrali.

Strokovni delavci Vrtca Lavra si vseskozi prizadevajo skupaj z otroki ustvarjati družinsko ozračje, kjer lahko spoznavajo in okušajo temeljne vrednote življenja.

Pri svojem načinu vzgoje se v Vrtcu Lavra poslužujejo znanj in predvsem zgleda velikega vzgojitelja Janeza Boska, ki je poudarjal, da skupaj z otroki ustvarjamo družinsko ozračje. Temeljne vrednote v vrtcu Lavra so zato varnost, sprejetost, dobrota, vera, razum, družina, predvsem pa, da vsak začuti, da je dragocen in edinstven.

Življenje v vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih od 1. do 6 leta, ki otrokom omogočajo, da živijo tako starejši kot mlajši oz. z brati in sestrami v isti skupini. Starejši otroci ob tem razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud za osebni razvoj.

Dejavnosti v Vrtcu Lavra potekajo po programu Kurikuluma za vrtce z dodatnimi obogatitvenimi dejavnostmi kot so: dejavnosti za bodoče šolarje, bralna značka, vključevanje v razne projekte, izkustveno učenje nemškega in angleškega jezika, prirejanje prireditev ob raznih priložnostih, verske vsebine, predstave vzgojiteljic, lutkovni abonma, obisk knjižnice in še mnogo več.

V vrtcu sledijo tudi najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašajo gibalno učenje po metodah dr. Rajka Rajnoviča. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje Kurikulum za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašajo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok.

Otroci v vrtcu obiskujejo tudi glasbene urice, kjer krepijo svoje glasbene sposobnosti in talente, sodelujejo v športnem programu » Mali sonček«, zelo radi pa se igrajo na velikem in lepo urejenem igrišču ob vrtcu.

Vpis otrok za šolsko leto 2022/23 je mogoč na podlagi prijav do 10. aprila 2022 v primeru prostih mest pa vse leto. Vpisnico lahko najdete na spletni strani vrtca ali v obeh enotah vrtca. Več informacij dobite na telefonu: 02 530 04 01 ali 031 646 100 in na spletni strani www.vrtec-lavra.si.

Staršem ob vpisu nudimo individualno obravnavo in po predhodnem dogovoru možnost ogleda vrtca v mesecu marcu!