Meni Zapri

Vpis v Vrtec Lavra

Vrtec Lavra je katoliški vrtec s koncesijo in deluje na dveh lokacijah:

  • že enaintrideset let v Mestni občini Murska sobota in
  • šestnajst let v občini Tišina.

Je sodoben vrtec z urejeno okolico, ki nudi otrokom obilo sproščene in vesele igre na velikem in urejenem igrišču s številnimi igrali. V vzgojno delo vnašajo gibalno učenje in imajo poudarek na zdravem načinu življenja in gibanju na prostem.

Pri svojem načinu vzgoje se v Vrtcu Lavra poslužujejo znanj in predvsem zgleda velikega vzgojitelja Janeza Boska, ki je poudarja, da skupaj z otroki ustvarjamo družinsko ozračje. Temeljne vrednote vrtca Lavra so zato varnost, sprejetost, dobrota, vera, razum, družina, predvsem pa, da vsak začuto, da je dragocen in edinstven.

Življenje  v vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih od 1. do 6. leta, ki otrokom omogočajo, da živijo tako starejši kot mlajši oz. z brati in sestrami v isti skupini. Dejavnosti v vrtcu Lavra potekajo po programu Kurikuluma za vrtce z dodatnimi obogatitvenimi dejavnostmi, kot so: dejavnosti za bodoče šolarje, bralna značka, vključevanje v razne projekte, glasbene urice, verske vsebine, predstave vzgojiteljic, lutkovni abonma in še mnogo več.

Vpis otrok v šolsko leto 2024/25 je mogoč na podlagi prijav do 10. aprila 2023 v primeru prostih mest pa vse leto. Vpisnico lahko najdete na spletni strani vrtca www.vrtec-lavra.si ali v obeh enotah vrtca. Več informacij dobite na telefonu: 02 530 04 01. Staršem ob vpisu nudimo individualno obravnavo in po predhodnem dogovoru možnost ogleda vrtca.