Meni Zapri

Župnijski list št. 01/22

Leto XXVI — Številka 1 — januar 2022

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021
Dete v jaslicah je naš Rešitelj

Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, si je iz Device Marije privzel telo in postal naš spremljevalec k Očetu v nebesih. On je Beseda, ki jo Cerkev oznanja, da bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju.

Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam – ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni.

Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo. Kot bratje in sestre v Kristusu smo sinovi in hčere življenje ljubečega Boga, ki nam je namenil neskončnost bivanja pri sebi.

Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram v Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni.
V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.

msgr. dr. Peter Štumpf SDB
soboški škof


PASTORALNI DOGODKI

Verouk začenjamo v ponedeljek 10. januarja!

Na prvi petek, 7. januarja, vabljeni k sveti spovedi, molitvi pred Najsvetejšim in k sveti maši.

V soboto, 8. januarja bo skupno srečanje za ministrante iz župnij Murska Sobota in Martjanci.

V nedeljo, 9. in 23. januarja ob 17.00 uri, bo srečanje za samske.

Srečanja mladih v mesecu januarju bodo v petek, 7. in 21. januarja ob 19.45 v veroučnih učilnicah.

V četrtek, 13. januarja ob 19.45 uri, bo srečanje za vdove in vdovce.

2. vatikanski vesoljni cerkveni zbor je v Odloku o ekumenizmu zapisal: »Pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani, to je eden izmed glavnih ciljev koncila. Kristus Gospod je namreč ustanovil eno in edino Cerkev … Razdeljenost čisto gotovo nasprotuje Kristusovi volji, je svetu v pohujšanje in v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu« (E 1). Koncil je posebej izpostavil pomen »duhovnega ekumenizma«, ki vključuje »spreobrnjenje srca in svetost življenja skupaj z zasebnimi in javnimi molitvami za edinost kristjanov«. Duhovni ekumenizem je »duša vsega ekumenskega gibanja«. Molitvena osmina za edinost kristjanov bo potekala med 18. in 25. januarjem.

V četrtek, 20. januarja ob 19.45 uri, bo srečanje za vse, ki želite poglobiti poznavanje verskih tem.

Hvala vernikom, ki ste darovali za vzdrževanje duhovnikov.


ŽUPNIJA MURSKA SOBOTA

S 1. januarjem 2022, bodo svete maše med tednom, samo zvečer ob 19.00 uri. S 1. januarjem 2022 večerna sveta maša ob sobotah ne bo več nedeljska, to pomeni, da pri tej sveti maši več ne delimo listkov veroučencem.

Na novo leto, je praznik Marije Božje Matere, svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in ob 19. uri. Sveto mašo ob 10.00 uri bo vodil naš škof.

V nedeljo, 2. januarja, bo pri vseh svetih mašah, darovanje za obnovo trga pred stolnico. Svoje darove oddajte v kuverti, na kateri naj bo zapisan vaš naslov. Bog plačaj!

Srečanje za starše birmancev bo v sredo, 12. januarja, ob 18.00 uri v dvorani veroučnih učilnic. Vljudno prosimo, da se srečanja udeleži samo eden od staršev!

Srečanje za starše prvoobhajancev bo v sredo, 19. januarja, ob 18.00 uri v dvorani veroučnih učilnic. Vljudno prosimo, da se srečanja udeleži samo eden od staršev!

Na praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja, bodo svete maše ob 8.00, 10.00 in 19.00 uri. Pri vseh svetih mašah, bomo blagoslovili vodo, kredo in kadilo. Veroučenci povabljeni, da k večerni sveti maši prinesejo darove, ki so jih zbirali v adventni akciji “Otroci za otroke”.

V četrtek, pred prvim petkom, 6. januarja, smo vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim eno uro pred sveto mašo, ko bomo molili za nove duhovne poklice in svetost poklicanih.

Na prvi petek, 7. januarja, ne bo obiskov bolnikov po domovih.

Duhovne vaje za birmance – bodo od petka 21., do nedelje 23. januarja, v Veržeju.

V četrtek, 13. januarja, je fatimski spomin. Člani Fatimske bratovščine ste vabljeni k češčenju Najsvetejšega eno uro pred večerno sveto mašo.

V soboto, 22. januarja, bo eno uro pred večerno sveto mašo, češčenje Najsvetejšega. Molili in prosili bomo za naš vrtec Lavra.

V ponedeljek, 24. januarja, bo eno uro pred večerno sveto mašo, češčenje Najsvetejšega. Vabljeni člani Združenja Marije Pomočnice.

Škof dr. Peter Štumpf spoveduje v stolnici vsak petek pri večerni sveti maši.

Dragi verniki, na prvo nedeljo v mesecu januarju (2. januarja) bo nabirka za obnovo trga pred stolnico pri vseh svetih mašah. Svoj dar oddajte v kuverti na kateri naj bo napisan vaš naslov. Svoj dar za obnovo trga lahko darujete tudi na TRR pri NLB: 02843-0263090952. V mesecu decembru ste v cerkvi in župnijski pisarni za obnovo trga darovali 6.205,00 EUR. Bog plačaj za vse vaše darove!


ŽUPNIJA MARTJANCI

Na novo leto, je praznik Marije Božje Matere, sveta maša bo ob 18. uri.

V mesecu januarju ne bo obiskov bolnikov po domovih.

Na praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja, bomo pri sveti maši blagoslovili vodo, kredo in kadilo. Veroučenci povabljeni, da k večerni sveti maši prinesejo darove, ki so jih zbirali v adventni akciji “Otroci za otroke”.

Srečanje za starše prvoobhajancev bo v petek, 14. januarja, ob 16.20 uri v veroučnih učilnicah. Vljudno prosimo, da se srečanja udeleži samo eden od staršev!


Sinoda 2021 – 2023
Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo

Sinoda med nami že poteka. Na 1. adventno nedeljo nas je vse v naši škofiji zelo lepo in spodbudno nagovoril naš g. škof Peter s “Škofovim pismom vernikom ob začetku adventa 2021”, s katerim nam je dal začetni zagon. Prav tako smo na ta dan začeli po vseh župnijah moliti molitev za sinodo, natisnjeno na zadnji strani zgibanke. V zgibanki pa so tudi vprašanja, ki spodbujajo posameznike, da o njih razmišljajo in izrazijo svoj prispevek k sinodi. Dragi verniki, zapišite svoje prispevke in jih oddajte duhovnikom v domači župniji ali pošljite na naslov Škofije Murska Sobota.

Svoja sinodalna razmišljanja podpisana posredujete Škofijskemu odboru za sinodo na e-naslov: pastoralna.sluzba@skofija-sobota.si, ali na poštni naslov: Pastoralna služba, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota; lahko pa jih oddate tudi domačemu župniku, ki jih bo posredoval naprej.

Škofijski odbor je pripravil naslednja vprašanja v pomoč posameznikom ali skupinam:
– Kaj me pritegne in povezuje s Cerkvijo?
– Kaj me moti, česa si želim manj?
– Kaj potrebujem za ohranjanje in poglabljanje vere in kaj si želim?
– Kaj sem pripravljen/a narediti za rast skupnosti – občestva?
Sinodalna razmišljanja in prispevke vernikov bomo zbirali do ponedeljka, 10. januarja 2022 in jih nato posredovali naprej.


ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Zaradi epidemioloških razmer ne bo izbire članov novih župnijskih svetov. Člane župnijskega sveta imenuje župnik. Imenovane člane nato posreduje škofu ordinariju, ki potrdi novo imenovane člane župnijskega pastoralnega sveta.
Enak postopek se mora izpeljati tudi ob imenovanju novega gospodarskega sveta župnije.
Imenovani in potrjeni člani župnijskega in gospodarskega sveta bodo objavljeni v prihodnji številki župnijskega lista.