Meni Zapri

Župnijski list št. 02/22

Leto XXVI — Številka 2 — februar 2022

Sedmi den pa je Bog počivao

“Kak človek, je stara miseo, da more človek po dnevih dela meti den počitka, den, kda se oddehne od telovnoga dela, se pogrozi v svojo notrašnjost, obrne svoj pogled v večnost i opravi zahvalno, zadostilno i prosilno molitev na oltari svojega Boga. Stara i nova zaveza poštüjeta 7. den v tedni, ki jima vala kak boža ustanova — kak Gospodov den. Vendar naj bo po krščanskoj zamisli deležen nedele ves človek — düša i telo. Zato krščanstvo ne nikdar zametalo poštenoga veselja i razvedrila v nedelo. Samo nešterne verske ločine (n. pr. puritanizem) so šteli iz krščanstva iztrebiti vsako veselje. Odtod pretirani nedelski počitek na Angleškom, ki prepovedüje ob nedelaj vse prireditve i morejo biti zaprta gledališča i gostilne. (Jako pametno bi bilo nekaj z toga lüdi za nas!) Katoličansko krščanstvo pa se je stalno držalo zlate srede i je odklanjalo vsako pretirano strogost. Pri tom pa sezna nepremekljivo vztraja na posvečüvanji duše v nedelo i strogo graja vsako zanemarjanje nedelskih verskih dužnosti.

Že nekaj časa je opaziti prizadevanja, da bi se nedela razsvetila, pa bi se njej vzeo vsaki verski pomen. Ali mislijo industrijski podjetniki, da je delavec resan mrtev mašin brez düše, brez düševnih potreb? … Ali nešterni lüdje resan neso sposobni niedne druge misli, nego hitra produkcija i dobiček? Katoličanska produkcija je žrtvüvala modernoj industriji nekaj svojih svetkov, ali nedelo i nedelski počitek bo brezpogojno branila. Nikdar ne bo dovolila, da bi se zavolo gospodarski koristi nedeli vzeo njeni krščanski značaj. Proti vsem komunističnim i liberalnim gospodarskim zahtevam bodo kristjani vsikdar priznavali i svetili nedelo kak Gospodov den”.

Zakaj pes za zavcom beži?

“Zavec se prej nigda sveta črevle dao delati pri psovi, pa da so ži zevsema gotovi bili, je je prišeo kušat, či do njemi dobri. Črevli so njemi ravno prav bili. Da je je pa ži na nogaj meo, je ne pitao, ka je dužen, liki je skočo ž njimi. Pes pa, da je vido to velko nezafalnost, se zbrcno za zavcon, pa ga ešče gnjezden naganja”.

Odlomka sta vzeta iz Kalendara Srca Jezušovoga iz leta 1922 in 1932. Prvi odlomek naj nas spodbudi k razmisleku o nedelji, drugi pa naj nas nasmeji.


PASTORALNI DOGODKI

Praznik Gospodovega darovanja v templju – Svečnica: Cerkev, je uvedla na ta dan blagoslov sveč. Luč je prispodoba Mesije, ki »razsvetljuje človeštvo«, mu razodeva smisel sveta in življenja. Človek lahko vse vidi in nič ne spozna. Človek pa lahko tudi malo vidi in veliko spozna. Tako je bilo tudi s Simeonom. Najverjetneje je že mnogokrat videl, kako so starši prinesli otroka v Gospodov tempelj, in vendar je spoznal: v tem, kar se je tukaj zgodilo, je Bog. Daljnega Boga ni treba več čakati. Daljava je blizu v zgodbah vsakdanjikov. Simeon je kot prvi človek spoznal, kakšno skrivnost ima z veliko odrešitvijo: Bog je postal človek. Komaj še poznani praznik, ki pomeni konec božičnega časa. Ob tem mnogi pomislijo: »Lepa reč – božič, kje je že to! To naj bi bil še božični čas?« Morda nam lahko ravno zato ta dan pride prav. Praznik nas tako še enkrat spomni: z Jezusom Kristusom je na svet prišla Luč.

Na prvi petek, 4. februarja, vabljeni k sveti spovedi, molitvi pred Najsvetejšim in k sveti maši.

Srečanje mladih bo, v petek 4. in 18. februarja, po ZOOM-u ob 20.00 uri.

Srečanje ministrantov bo po ZOOM-u in sicer v soboto, 5. februarja, ob 9.00 uri.

Srečanje za vse, ki želite poglobiti poznavanje verskih tem bo v četrtek 10. in 24. februarja, po večerni sveti maši v Murski Soboti.

Srečanje za vdove in vdovce bo v sredo, 23. februarja, po večerni sveti maši v Murski Soboti.

Srečanje za samske bo v nedeljo 6. in 20. februarja ob 17.00 uri v Murski Soboti.


ŽUPNIJA MURSKA SOBOTA

S 1. januarjem 2022, so svete maše med tednom, samo zvečer ob 19.00 uri. S 1. januarjem 2022 večerna sveta maša ob sobotah več ni nedeljska, to pomeni, da pri tej sveti maši več ne delimo listkov veroučencem.

V četrtek, pred prvim petkom, 3. februarja, smo vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim eno uro pred sveto mašo, ko bomo molili za nove duhovne poklice in svetost poklicanih.

Na praznik Gospodovega darovanja – Svečnica, bodo svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in ob 19. uri. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč.

V nedeljo, 13. februarja, je fatimski spomin. Člani Fatimske bratovščine ste vabljeni k češčenju Najsvetejšega eno uro pred večerno sveto mašo.

V torek, 22. februarja, bo eno uro pred večerno sveto mašo, češčenje Najsvetejšega. Molili in prosili bomo za naš vrtec Lavra.

V četrtek, 24. januarja, bo eno uro pred večerno sveto mašo, češčenje Najsvetejšega. Vabljeni člani Združenja Marije Pomočnice.

Škof dr. Peter Štumpf spoveduje v stolnici vsak petek pri večerni sveti maši.

Dragi verniki, na prvo nedeljo v mesecu februarju (6. februarja) bo nabirka za obnovo trga pred stolnico pri vseh svetih mašah. Svoj dar oddajte v kuverti na kateri naj bo napisan vaš naslov. Svoj dar za obnovo trga lahko darujete tudi na TRR pri NLB: 02843-0263090952. V mesecu januarju ste za obnovo trga darovali 4.308,00 EUR. Bog plačaj za vse vaše darove!

Prvo sveto obhajilo v Murski Soboti:
– v soboto, 14. maja 2022, ob 10. uri za prvoobhajance iz: Kroga, Satahovec, Murskih Črnec, Rakičana in Pušče.
– v soboto, 21. maja 2022, ob 10. uri za prvoobhajance iz: Murske Sobote, Černelavec, Veščice, Polane, Borejec in Lukačevec.

Sveta birma v Murski Soboti bo v nedeljo, 5. junija 2022, ob 10.00 uri.


ŽUPNIJA MARTJANCI

Na praznik Gospodovega darovanja – Svečnica, bo sveta maša ob 18.00 uri. Pri maši bomo blagoslovili sveče.

Vsak petek vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim, ki je izpostavljeno eno uro pred sveto mašo.

Seja župnijskega sveta bo v petek, 12. februarja, ob 16.20 uri na župnišču! Člane vabim, da se seje udeležite!

Prvo sveto obhajilo v Martjancih bo v nedeljo, 15. maja 2022, ob 10.00 uri!

Sveta birma v Martjancih bo v soboto, 28. maja 2022, ob 10.00 uri! Srečanje za starše birmancev iz Martjanec bo v sredo, 16. februarja, ob 18.00 uri!


Sinoda 2021 – 2023
Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo

Sinoda med nami že poteka. Dragi verniki, zapišite svoje prispevke in jih oddajte duhovnikom v domači župniji ali pošljite na naslov Škofije Murska Sobota. Svoja sinodalna razmišljanja podpisana posredujete Škofijskemu odboru za sinodo na e-naslov: pastoralna.sluzba@skofija-sobota.si, ali na poštni naslov: Pastoralna služba, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota; lahko pa jih oddate tudi domačemu župniku, ki jih bo posredoval naprej.

Škofijski odbor je pripravil naslednja vprašanja v pomoč posameznikom ali skupinam:
– Kaj me pritegne in povezuje s Cerkvijo?
– Kaj me moti, česa si želim manj?
– Kaj potrebujem za ohranjanje in poglabljanje vere in kaj si želim?
– Kaj sem pripravljen/a narediti za rast skupnosti – občestva?

Molitev za sinodo

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.


Priprava na zakon v letu 2022 – veroučne učilnice v Murski Soboti – ob 15.00 uri!