Meni Zapri

Župnijski list št. 05/22

Leto XXVI — Številka 5 — maj 2022

Proščenja v župniji Murska Sobota 2022
Krog: 8. maj samo ob 10. uri;
Satahovci: 5. junij samo ob 10. uri;
Lukačevci: 3. julij samo ob 10. uri;
Pušča: 17. julij samo ob 10. uri;
Murski Črnci: 15. avgust samo ob 10. uri;
Rakičan: 4. september samo ob 10. uri;
Borejci: 11. september samo ob 10. uri;
Murska Sobota: 6. december ob 8., 10. in 19. uri.

Maše po kapelah čez leto v župniji Murska Sobota 2022
Krog: 4. maj ob 18. uri in enkrat v mesecu novembru;
Satahovci: 6. junij ob 18. uri in enkrat v mesecu novembru;
Lukačevci: 29. junij ob 18. uri in enkrat v mesecu novembru;
Murski Črnci: 14. avgust ob 20. uri (po maši bo procesija z lučkami) in enkrat v mesecu novembru;
Rakičan: 15. september ob 18. uri in enkrat v mesecu novembru.

Šmarnice v župniji Murska Sobota:
Krog: vsak dan ob 19. uri;
Satahovci: vsak dan ob 19. uri;
Murski Črnci: vsak dan ob 18. uri;
Lukačevci: vsak dan ob 19. uri;
Rakičan: vsak dan ob 19. uri;
Murska Sobota: vsak dan pri sestrah hčera Marije Pomočnice ob 18. uri (ob 17.30 igra, 18. šmarnice, 18.30 konec).

Proščenja v župniji Martjanci 2022:
Tešanovci: 12. junij ob 11. uri;
Martjanci: 13. november ob 10. uri.

Šmarnice v župniji Martjanci:
v župnijski cerkvi vsak dan ob 18. uri.

ORATORIJ za otroke, bo letos za župnijo Murska Sobota in župnijo Martjanci
potekal skupaj od 4. do 9. julija 2022 v Murski Soboti.


PASTORALNI DOGODKI

Slavilna sveta maša bo v torek, 3. maja, ob 19. uri. Po sveti maši bo slavljenje pred Najsvetejšim ter molitev za ozdravljenje. Lepo vabljeni!

Na prvi petek, 6. maja, vabljeni k sveti spovedi, češčenju Najsvetejšega in k sveti maši.

Srečanja za vse, ki želite poglobiti poznavanje verskih tem bo 12. in 19. maja.

Srečanje za samske bo v nedeljo, 8. in 22. maja ob 17. uri v Murski Soboti.

Verouka zaradi praznikov in prvomajskih počitnic ne bo od 11. aprila do 2. maja! Z veroukom nadaljujemo po ustaljenem urniku v torek 3. maja!


ŽUPNIJA MURSKA SOBOTA

V mesecu maju vabljeni k šmarnični pobožnosti. Sklep šmarnične pobožnosti bo v torek 31. maja pri večerni sveti maši, s procesijo in petjem litanij Matere Božje. S seboj prinesite sveče. K sklepu vabljeni vsi šmarničarji tako iz vasi kot iz mesta.

Na prvi četrtek, 5. maja, vabljeni k sveti spovedi, češčenju Najsvetejšega in k sveti maši.

V petek, 13. maja, je fatimski spomin. Člani Fatimske bratovščine ste vabljeni k češčenju Najsvetejšega eno uro pred večerno sveto mašo.

V nedeljo, 22. maja, bo eno uro pred večerno sveto mašo, češčenje Najsvetejšega. Molili in prosili bomo za naš vrtec Lavra.

V nedeljo 22. maja, bo praznovanje 20. obletnice Združenja Marije Pomočnice Murska Sobota. Začetek praznovanja bo ob 16. uri z molitvijo, po molitvi bo sveta maša in nato sledi “agape” v dvorani župnijskih učilnic.

Duhovne vaje za veroučence 7. razreda bodo od 6. do 8. maja 2022 v Kančevcih.

PRVO SVETO OBHAJILO:
– za veroučence iz vasi, v soboto, 14. maja. Duhovna priprava na prvo sveto obhajilo bo 10., 11. in 12. maja pri sveti maši ob 19. uri.
– za veroučence iz Murske Sobote, v soboto, 21. maja. Duhovna priprava na prvo sveto obhajilo bo 17., 18. in 19. maja pri sveti maši ob 19. uri.
Srečanje za starše prvoobhajancev iz vasi bo v ponedeljek, 9. maja, ob 19.45 uri v stolnici. Srečanje za starše prvoobhajancev iz Murske Sobote pa bo v ponedeljek, 16. maja, ob 19.45 uri v stolnici.

SVETA BIRMA: v nedeljo, 5. junija. Duhovna priprava na sveto birmo bo 30. in 31. maja ter 1. in 2. junija pri sveti maši ob 19. uri. V sredo 1. junija bo srečanje birmancev z g. škofom Petrom Štumpfom ob 18. uri. Srečanje za starše birmancev bo v sredo, 25. maja, ob 19.45 uri.

Škof dr. Peter Štumpf spoveduje v stolnici vsak petek pri večerni sveti maši. Sveto mašo pa obhaja vsak četrtek zvečer.

Dragi verniki, na prvo nedeljo v mesecu maju (1. maja) bo nabirka za obnovo trga pred stolnico pri vseh svetih mašah. Svoj dar oddajte v kuverti na kateri naj bo napisan vaš naslov. Svoj dar za obnovo trga lahko darujete tudi na TRR pri NLB: 02843-0263090952. V mesecu aprilu ste za obnovo trga darovali 5.515,00 EUR. Bog plačaj za vse vaše darove!


ŽUPNIJA MARTJANCI

V mesecu maju vabljeni k šmarnični pobožnosti. Zaključek šmarnične pobožnosti bo v soboto, 28. maja, pri večerni sveti maši, kamor so vabljeni vsi šmarničarji.

Vsak petek vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim ob 17.00 uri!

PRVO SVETO OBHAJILO: v nedeljo, 15. maja. Duhovna priprava na prvo sveto obhajilo bo 11., 12. in 13. maja pri sveti maši ob 18. uri.

SVETA BIRMA: v soboto, 28. maja, ob 10.00 uri. Srečanje za starše birmancev bo v petek, 13. maja, ob 18.30 uri, po večerni sveti maši.


Pastirsko pismo slovenskih škofov
glede raztrosa pepela pokojnih na pokopališčih

Dragi bratje in sestre,

škofje smo pred skoraj štirimi leti, 1. novembra 2016, na vas naslovili posebno pismo o krščanskem pogrebu in pomenu poslavljanja od dragih svojcev v zadnji uri njihovega življenja. Vprašanje umiranja, smrti, žalovanja in tolažbe se dotika zelo osebnih in intimnih čustev vsakega izmed nas, zato želimo še enkrat poudariti pomen, ki ga ima pokop telesa v krščanstvu, nekaterih primerov pokopov, ki za katoličane niso dovoljeni, ter na pomen molitve za pokojne.

Pokop telesa rajnega v zemljo je za katoličana najprimernejša oblika slovesa, saj je človek nedeljiva enota telesa in duše. Kristjani gledamo na smrt kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in človeka, ki presega omejitve prostora in časa. Zato menimo, da naj se telesa naših pokojnih v krsti položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču. S tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar je po Kristusovem vzoru namenjeno vstajenju.

Zato škofje močno spodbujamo vse vas kristjane, da kjer je le mogoče, v veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa v krsti. Pri pogrebnem obredu naj po možnosti sodeluje župnijsko občestvo, da se tako pokaže povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo. Prav tako naj se v proces slovesa od rajnega vključi obhajanje svete maše.

Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Kongregacija za nauk vere je 15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki določa, da »raztros pepela v zrak, zemljo ali vodo« za katoličana ni dovoljen, saj na simbolni ravni ne izraža potrebnega spoštovanja do človeka kot osebe, ki je živela in ljubila Boga ter ljudi kot telo in duša.

Z raztrosom se izgublja tudi zemeljska sled za enkratnim človekom, ki ga je Bog ustvaril za večno združenje s seboj, Kristus pa je zanj daroval samega sebe; zato so posmrtni ostanki kristjana vedno na nek način relikvije. Tudi če kakšen vernik nima nobenega svojca več, ne ostaja brez svojih, saj smo vsi krščeni njegovi bratje in sestre v Kristusu in bomo kot župnijsko občestvo poskrbeli tudi za njegov primerni krščanski pogreb in molitveni spomin. Iz tega razloga izhaja, da se v primeru pogreba z raztrosom pepela pokojnika opravi pogrebni obred v mrliški vežici ob žari pred raztrosom, pri samem raztrosu pa duhovnik ne prisostvuje. O tem naj bodo svojci rajnega, ki je nepreklicno izbral ta način, obveščeni že ob dogovoru o pogrebu.

Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi zanje velja, da se pokopljejo na pokopališču in se zagotovi cerkveni obred. Zato vabimo starše, da telesa mrtvorojenih otrok pokopljejo ter se jih spominjajo v molitvi.

Kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal od mrtvih, tako tudi mi upamo in verujemo, da se bomo tudi mi ob smrti srečali s svojim Odrešenikom in bo tudi naše telo deležno vstajenja. V tem duhu dojemamo trenutek smrti kot enega izmed najpomembnejših v zemeljskem življenju, od katerega je na poseben način odvisna vsa večnost. Povežimo svoje življenje s spominom na drage rajne z molitvijo ter z vsaj vsakoletnim darovanjem svetih maš.

Vaši škofje

V skladu z pastirskim pismom naših škofov, duhovniki pri raztrosu pepela pokojnika ne sodelujemo! 

 

 

 

Mašni namen je namen, po katerem duhovnik daruje mašo na prošnjo darovalca. Čeprav najpogosteje darujemo maše za rajne sorodnike, pa je zelo primerno in priporočljivo, da za mašne namene določimo tudi potrebe živih, potrebe Cerkve, sveta, kot tudi osebne namene. Mašni nameni so lahko tudi v zahvalo, v čast, ali v obliki prošnje, (na primer v čast ali zahvalo božjim in svetim osebam, Materi Božji, za zdravje, srečen porod, za dobro vreme, dobro letino, nove duhovne poklice, v zahvalo za 25, 50 let skupnega življenja, za ozdravitev, za osvoboditev itd…).
Vsak večer, med tednom, so v stolnici oznanjeni trije nameni po katerih mašujejo g. škof, župnik in kaplan!
Smiselnost molitve za rajne in obhajanja svetih maš zanje, kot najvišje oblike molitve, se pravzaprav postavlja v okvir smiselnosti vsake prosilne molitve. Ker je molitev osebni pogovor z Bogom, verjetno ni nič nenavadnega, če se s tako pomembno osebo, kot je Bog sam, pogovarjamo tudi o svojih dragih rajnih. Sveta maša je najbolj dragoceno “darilo”, ki ga lahko naklonimo našim pokojnim: s sveto daritvijo jih priporočamo Božjemu usmiljenju in jim izkazujemo hvaležnost.