Meni Zapri

Župnijski list št. 1/14

Leto XVIII — Številka 1 — 5. januar 2014

Poslanica papeža Frančiška za svetovni dan miru 2014:
“Bratstvo, temelj in pot do miru”

V poslanici, papež Frančišek poudari, da je bratstvo treba odkriti, ljubiti, doživeti, oznanjati in o njem pričevati. »Bratstvo je namreč temeljna razsežnost človeka, ki je bitje odnosov. Živo zavedanje te odnosnosti nas vodi, da vidimo in obravnavamo vsako osebo kot pravo sestro in pravega brata,«piše papež. Izvor vsakega bratstva je družina, kjer se učimo te drže s pomočjo odgovornih vlog vseh družinskih članov, predvsem pa matere in očeta. Da bi bolje razumeli to poklicanost človeka k bratstvu, je pomembno, da poznamo Božji načrt, ki je predstavljen v svetih spisih, v nadaljevanju piše papež in spregovori o Abelu in Kajnu, ki sta v osnovi brata. Njuna pripoved nas uči, da je človeštvo poklicano k bratstvu, opozarja pa tudi na tragično možnost izdaje tega bratstva. O tem pričuje vsakodnevni egoizem, ki je osnova mnogih vojn in krivic. Mnogi ljudje umirajo izpod roke brata in sestre, ki se ne znajo prepoznati kot taki, da so namreč ustvarjeni za vzajemnost, občestvo in dar. Bratstvo po Frančiškovih besedah izhaja iz Boga, ki je Oče vseh ljudi. Gre za osebno in konkretno ljubezen, ki s tem, da je sprejeta, postane dejavnik, ki spreminjanja življenje in odnose z drugimi ter uči solidarnosti. Človeško bratstvo je obnovljeno z Jezusom Kristusom in v njem. Križ je dokončni prostor utemeljitve bratstva, zapiše papež. Iz vsega povedanega ni težko razumeti, da je bratstvo temelj in pot miru, prav tako pa je predpostavka za premagovanje revščine. Pomanjkanje bratstva med narodi in ljudmi je bistven razlog za revščino. Mnoge družbe namreč doživljajo globoko revščino odnosov, kar je povezano z odsotnostjo trdnih odnosov v družini in skupnosti. »Z zaskrbljenostjo spremljamo naraščanje raznih vrst stiske, izključevanja, osamljenosti in različnih oblik patološke odvisnosti. Takšna revščina se lahko preseže samo preko ponovnega odkritja in ovrednotenja bratskih odnosov znotraj družin in skupnosti, preko delitve veselja in žalosti, težav in uspehov, ki spremljajo življenje oseb,« izpostavlja papež. Dotakne se tudi relativne in absolutne revščine, potrebe po učinkoviti politiki, ki podpira bratstvo, ter družbenega nauka Cerkve. Kot bistveni način pospeševanja bratstva, je po Frančiškovih besedah odločitev za zmeren življenjski stil in delitev lastnega bogastva, da bi se na ta način izkusilo bratsko občestvo z drugimi.


V torek, 07. januarja začenjamo z rednim veroukom!

V ponedeljek, 13. januarja bo ob 17. uri molitvena ura pred Najsvetejšim. Vabljeni člani in članice BRATOVŠČINE FATIMSKE MARIJE.

Škofijsko srečanje kolednikov, bo 11. januarja,v župniji Odranci. Program se bo začel ob 10.00 uri.

V soboto, 11. januarja, po večerni sveti maši srečanje mladih v veroučni učilnici! Mladi vabljeni!

V soboto, 11. januarja, srečanje ministrantov ob 10.00 uri v veroučni učilnici!

Molitvena osmina za edinost kristjanov bo potekala od 18. do 25. januarja.

V soboto, 18. januarja ob 19.00 uri, lepo vabljeni na koncert komornega zbora Glasbene šole iz Murske Sobote.

VERSKI TISK 2013 – V prihodnjih dnevih in tednih obnovite naročnino za verski tisk 2014. Celoletna naročnina za Družino je – 93,60 EUR, če pa
plačate do konca meseca januarja pa 89,44 EUR; za Ognjišče je – 27 EUR. Naročnino obnovite v župnišču, pri poverjenikih ali direktno pri založbi.

V soboto, 25. januarja, vabljeni članice in člani župnijske Karitas na škofijsko duhovno obnovo, ki bo v domu Danijela halasa v Veliki Polani. Začetek duhovne obnove ob 8.45 uri.

Zahvala vsem, ki sodelujete v akciji zbiranja ODPADNEGA PAPIRJA.

Naš g. škof dr. Peter Štumpf spoveduje v stolnici vsako sredo in petek zvečer. Somaševanje pa vodi v petek pri jutranji sveti maši.

Spoved v stolnici je vsak dan pol ure pred sveto mašo!ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 11. januarja 2014, ob 8. uri: KARDOŠEVA, KOCLJEVA ulica, TRG ZMAGE in IVANOCIJEVO naselje.
– v soboto, 18. januarja 2014, ob 8. uri: Stara ulica, St. Bloki 1,6,8 in 10 in privatne hiše.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici