Meni Zapri

Župnijski list št. 1/21

Leto XXV — Številka 1 — januar 2021

Škofova božična poslanica
Božič je tudi tvoja in moja zgodba

Božična skrivnost nam sporoča, da je večna Beseda, ki je Bog, prevzela našo človeško naravo, torej našo človeškost, da bi lahko s krstom bili ponovno rojeni v Kristusovo življenje in tako prevzeli njegovo božanskost. Vsi namreč močno občutimo, če ostanemo samo človeški, smo ranjeni in bolni. Če pa smo božanski v Kristusu, smo ozdravljeni. In ker nas je Kristus z učlovečenjem povedel v svojo Božansko naravo, smo bili odrešeni in zato ozdravljeni.

Kristus v našo zgodovino ni vstopil kot nekakšen ‘superman’ ali ‘spajdermen’, ki bi si zgolj navidezno nadel zunanjo podobo človeka, ampak je vstopil v zgodovino kot človek v najpopolnejšem pomenu besede, ki nam je prinesel odrešitev znotraj same zapletenosti našega zemeljskega obstoja. Pri tem sestopanju iz nebes v našo človeško naravo si je Kristus kot Beseda živega Boga izbral družino matere in očeta. Tako nam je razodel družino kot svet kraj za vsakega človeka.

Edina varnost sta mu torej bila Jožef in Marija ter pastirji, ki so ga prišli pogledat v hlevček. Božjega novorojenca sta torej varovala mati in krušni oče, ubogi pastirji in nihče drug. No, iz svetopisemskih poročil se zdi, da je bilo tako. Pa je res bilo? Angelska navzočnost nad betlehemskimi poljanami, ki je pela »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2, 14), nam pa vendarle razodeva, da nad tem Božjim novorojencem bedijo vsa nebesa, v katerih stoji prestol in na njem sedi on, ki je pravi in resnični Oče tega otroka, Bog. Vse namreč gre po Božjih načrtih. Bog Oče varuje svojega Sina do križa. Tam ga je prepustil človeškim rokam; toda samo za tri ure, da nas je v svoji bolečini ozdravil naše bolečine. Potem je Božji Sin svojo dušo izročil Očetu, legel k počitku smrti in končno v moči Svetega Duha vstal od mrtvih. Ko se je zdelo, da je vsega konec, se je vse pričelo znova – in to se nadaljuje tudi v tvoji in moji življenjski zgodbi, draga sestra in dragi brat v Kristusu, navkljub tudi sedanji epidemiji korona virusa. Letos smo za božič vsi osamljenci. Ne moremo varno in brezskrbno praznovati ne po cerkvah in ne drugod, kot smo to vedno – namreč skupaj in veselo. Lahko pa praznujemo doma – mirno in poglobljeno. V teh težkih razmerah je dom ostal edini varen kraj praznovanja in zato tudi edini kraj, kjer bomo lahko ostali zdravi. Vsak dom naj bo zato letos še posebej kraj gostoljubne dobrodošlice Božjemu novorojencu, Mariji in Jožefu.

Božič nam sporoča: Sin Boga Očeta je prišel k nam, da ne bi več odšel, da bo ostal. Čeprav sedaj v nebesih, je tukaj – tudi s teboj in z menoj. Živi v tvojem srcu in živi v mojem. Še zmeraj nosi človeško ime – Jezus Kristus. Za božič jaz ne bi rad bil sam, kot najbrž tudi ti ne. Prosim te za molitev. Ko boš molil zame, mi boš ponovno v srce pospremil Jezusa. Tako mi boš podaril božič. Enako obljubljam jaz tebi. Med nama bo to majhen korak, vendar pa za oba velik do Jezusa in zato tudi do božiča. Blagoslovljen, lep, pa seveda tudi duhovno doživet, naj ti bo božič in blagodejno ter kar se da zdravo leto 2021. Hvala ti za božič.

+ Peter Štumpf, soboški škof


Svete maše z ljudstvom so dovoljene. Za udeležbo pri sveti maši se osebno prijavite na telefonsko številko 02/534-96-60, v času uradnih ur. Ob prijavi boste izvedeli vse potrebne informacije (uro svete maše in drugo). V naši stolnici je prostora za 15 vernikov ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.

Prednost pri udeležbi svete maše imajo:
– domači, ki so naročili sveto mašo,
– verniki, ki so prihajali k sveti spovedi in obhajilu ob nedeljah.

Ker zaradi omejitev ni ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom, je mogoče prejeti sveto obhajilo izven svete maše, vsako nedeljo med 11. in 12. uro.

Sveto spoved lahko opravite vsak petek in soboto, med 9.00 in 10.00 uro.

Vsak petek je v naši stolnici izpostavljeno Najsvetejše med 8.00 in 17.00 uro. Vabljeni k češčenju in molitvi ob upoštevanju navodil škofov v času epidemije.

NAVODILA ZA OBHAJANJE SVETIH MAŠ V MARIBORSKI METROPOLIJI:

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah«, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se na temelju tega odločili:

1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki so jih škofje sprejeli 18.12. 2020.

2. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev.

3. Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina). Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

4. Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke.

5. Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

6. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

7. Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo.

8. Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom. Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

9. Spovedovanje je dovoljeno. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko.

10. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

msgr. mag. Alojzij Cvikl D.J., mariborski nadškof metropolit
msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof
g. Rok Metličar, škofijski upravitelj celjske škofije

Hvala vsem, ki ste v času karantene pokazali povezanost z duhovniki, preko telefona, pomoči z darovi za kuhinjo ali z denarnimi darovi. Bog plačaj.

Vsako nedeljo sva delila po naši župniji blagoslov z Najsvetejšim. Bog plačaj vsem, ki ste sodelovali. Zadnjo nedeljo v decembru se vas je k blagoslovu zbralo 320 vernikov. Ker so se razmere spremenile, blagoslova z Najsvetejšim po župniji ne bo!

Dragi verniki, vsako prvo nedeljo smo imeli nabirko za obnovo trga pred stolnico. Zaradi nastalih razmer bomo veseli, če boste kljub vsemu, svoj dar za obnovo trga darovali na TRR pri NLB: 02843-0263090952. Bog plačaj za vaše darove!


Župnijska statistika 2020

V letošnjem letu je župnijska statistika močno zaznamovana zaradi pandemije koronavirusa. Tako je odpadlo štetje nedeljnikov. Gotovo pa lahko rečemo, da je bilo zaradi omejitev pri mašah manj vernikov.

V letošnjem letu smo podelili 25.419 obhajil (51.081 manj kot leta 2019). V času druge karantene (oktober – december), ko jo bila dovoljenja individualna oskrba vernikov smo povprečno podelili 96 obhajil na nedeljo. Poleg tega smo v času druge karantene opravili okrog 120 spovedi.

V adventnem času smo obhajali “zoom” misijon od 1. do 10. decembra, ki se ga je udeležilo 130 vernikov, prav tako smo preko “zoom” aplikacije obhajali božično osem-dnevnico za veroučence in odrasle.

Individualna oskrba vernikov ni presegla 1% tistih, ki sicer redno ob nedeljah prihajajo k sveti maši, prav takšen odstotek vidimo pri zakramentu svete spovedi.

V času karantene smo ugotovili, da se verniki ne potrudite, da bi bili seznanjeni z vsemi pastoralnimi dogodki v župniji. V medijih ste slišali, da svetih maš ne bo in na podlagi tega sklepali, da se v župniji nič ne dogaja in smo prosti vsega – tudi zakramentov, ki pa so bili v drugi karanteni omogočeni. Župnijski list sicer večina vzame, redki pa ga preberejo!

Župnijske slovesnosti (proščenja, birma, prvo sveto obhajilo) v letu 2021 bomo usklajevali glede na epidemiološke razmere.

GLEJ VEČ: Župnijska kronika in statistika za leto 2020