Meni Zapri

Župnijski list št. 10/18

Leto XXII — Številka 10 — 6. maj 2018

Binkošti

Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh (prim. Apd 2,1–11; Jn 20,19–23).

Sveti Duh v življenju krščanske skupnosti

Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev (prim. Apd 15,28), izbira oznanjevalce (prim. Apd 13,2) ter jih vodi (Apd 8,26–40). Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu – Apostolskih delih – binkošti zavzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v Duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi (ne samo Judje) poklicani k odrešenju; tako tudi Cerkev po svojem binkoštnem krstu (prim. Apd 2,1–4) začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu (prim. Apd 2,14 in sl.), ki na koncu nakaže univerzalni vidik odrešenja (prim. Apd 2,39). Tako sta celotno evangeljsko poslanstvo Cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa prikazana kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha.

Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo ob nastanku Cerkve, ampak tudi o njegovem stalnem spremljanju Cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen kot prvotni dejavnik odrešenja, njegovo delo je tudi obrat Cerkev k poganom. Po molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi Cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija.

Sveti Duh in nova evangelizacija

Sveti Duh je začetnik in počelo vsake evangelizacije, je prvenstveni nosilec veselega oznanila v svet in prehiteva človeško oznanjevanje evangelija. Papež Pavel VI. (1963–1978) je izpostavil vlogo Svetega Duha kot glavnega dejavnika evangelizacije, zato mora Cerkev bolj premišljevati naravo, vlogo in način delovanja Svetega Duha v današnji družbi in evangelizaciji. Ko Cerkev danes čuti potrebo po novi evangelizaciji, pravzaprav čuti potrebo po bolj odločni poslušnosti in odprtosti za delovanje Svetega Duha. Nova evangelizacija, ki pomeni prehod od tradicionalne k osebni veri, pomeni tudi novo prisluškovanje Svetemu Duhu, ki tudi za danes pozna prave rešitve za nastale razmere. Evangelizacija je tudi »nova«, ker Sveti Duh neprestano ustvarja novost Božje besede in ljudi na novo duhovno prebuja. Sveti Duh je tisti, ki evangeliju odpira pot v srca ljudi in družbe (prim. Apd 16,9–10) ter konkretizira evangeljsko sporočilo v sodobni čas in okolje.


Veroučenci vabljeni k šmarnicam k sestram Hčera Marije Pomočnice ob 18.00 uri ali po vaseh, kjer so kapele!

PROŠNJI DNEVI (7. maj – 9 .maj). Pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo prošnje dneve. Povabljeni k maši in molitvi, ko bomo molili ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov vsega človekovega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk. Lepo vabljeni k skupni molitvi!

Ob prazniku Gospodovega vnebohoda bodo svete maše ob 8.00, 10.00 in zvečer ob 19.00 uri!

V četrtek, 10. maja, na praznik Gospodovega vnebohoda začenjamo birmansko devetdnevnico ob pripravi na birmo. Zbirali se bomo pri večernih svetih mašah. Birmanci sedijo skupaj s svojimi starši spredaj.

V petek, 11. maja, vabljeni na koncert MePZ Štefan Kovač, ki bo ob 20.00 uri v stolnici. Dobrodošli!

V soboto, 12. maja, ob 17.30 uri vabimo vse letošnje birmance in birmanke v župnijsko dvorano, kjer se bomo skupaj pripravili na srečanje z našim gospodom škofom. Po srečanju, bomo skupaj odšli k sveti maši.

V nedeljo, 13. maja, ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim. Molitveno uro pripravljajo člani Fatimske bratovščine. K molitvi pred Najsvetejšim povabljeni tudi vsi ostali verniki.

V torek, 15. maja, ob 18.00 uri se bo g. škof v cerkvi srečal z birmanci, starši in botri, med mašo bo na razpolago za sveto spoved staršev in botrov.

Slovesnost birme – Binkošti bo v nedeljo, 20. maja, ob 10.00 uri! Vse tiste, ki prihajate k sveti maši ob 10. 00 uri, prosimo, da se razporedite k drugim mašam in pustite mesto birmancem, staršem, botrom in sorodnikom.

V nedeljo, 20. maja na binkoštni praznik bo proščenje v Satahovcih. Sveti maši bosta ob 7.00 in 10.00 uri. Proščenje bo vodil zadnji soboški novomašnik, p. Anton Borovnjak. Lepo vabljeni!

ORATORIJ v naši župniji bo od 09. julija do 14. julija. Letošnji oratorij nosi naslov: »Le eno je potrebno!«. Otroci bodo ob zgodbi o škofu Frideriku Ireneju Baragi spoznavali lepoto in vrednote srečnega življenja za bližnje in o pomenu misijonarja v svetu. PRIJAVNICO bodo otroci dobili ta teden pri verouku. Prijavijo naj se najpozneje do nedelje 24. junija!

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsak petek zvečer pri večerni sveti maši. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.


ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 12. maja 2018, ob 8. uri: Černelavci.
– v soboto, 19. maja 2018, ob 8. uri: starši letošnijh birmancev in birmank.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.