Meni Zapri

Župnijski list št. 10/12

Leto XVI — Številka 10 — 13. maj 2012

“VERUJEM V BOGA, OČETA VSEMOGOČNEGA, STVARNIKA NEBES IN ZEMLJE”

Zakaj je razodetje božjega imena pomembno?
Z razodetjem svojega imena Bog dá spoznati bogastva, ki jih vsebuje njegova neizrekljiva skrivnost: on edini je vedno bivajoči. On presega svet in zgodovino. On je ustvaril nebo in zemljo. Je zvesti Bog, vedno blizu svojemu ljudstvu, da bi ga reševal. Je nadvse svet, “bogat v usmiljenju” (Ef 2,4), vedno pripravljen odpuščati. Je duhovno, presegajoče, vsemogočno, večno, osebno, popolno Bitje. Je resnica in ljubezen. “Bog je neskončno popolno bitje, ki je presveta Trojica” (sv. Turibij iz Mongroveja).

V kakšnem smislu je Bog resnica?
Bog je Resnica sama in kot takšen se ne vara in ne more varati. Bog “je luč in v njem ni nobene teme” (1 Jn 1,5). Večni Božji Sin, učlovečena Modrost, je bil poslan na svet, “da bi pričeval za resnico” (Jn 18,37).

Na kakšen način Bog razodeva, da je ljubezen?
Bog se razodeva Izraelu kot tisti, čigar ljubezen je močnejša od očetove ali materine ljubezni do svojih otrok ali od ljubezni ženina do svoje neveste. Bog “je Ljubezen” sam v sebi (1 Jn 4,8.16), ki se popolnoma in zastonjsko podarja in ki “je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi svet po njem zveličal” (Jn 3,16-17). Ko Bog pošilja svojega Sina in Svetega Duha, razodeva, da je Bog sam večno izmenjavanje ljubezni.

Kaj terja vera v enega Boga?
Verovati v enega samega Boga terja: spoznavati veličino in veličastvo Boga; živeti v zahvaljevanju; zanesti se na Boga vselej, celo v nezgodah; priznavati enoto in resnično dostojanstvo vseh ljudi, ustvarjenih po božji podobi; dobro uporabljati ustvarjene reči.

Katera je osrednja skrivnost vere in krščanskega življenja?
Osrednja skrivnost vere in krščanskega življenja je skrivnost presvete Trojice. Kristjani so krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.


V četrtek, 17. maja, praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA, svete maše kakor ob nedeljah, razen maše ob 9.00 uri ne bo.
Ob prazniku nas bodo obiskali pevci iz Žitare vasi, skupaj z župnikom Martinom Horvatom, ki je bil naš dolgoletni in prvi stolni župnik. Pevci bodo sodelovali pri sveti maši ob 8.00 uri!

V petek, 18. maja, začenjamo BIRMANSKO DEVETDNEVNICO ob 19.00 uri. Starši in birmanci lepo vabljeni!

V sredo, 16. maja, vabljeni starši birmancev na srečanje, ki bo ob 19.30 uri v dvorani veroučnih učilnic. Pogovorili se bomo o poteku devetdnevnice in poteku slovesnosti svete birme.

ORATORIJ v naši župniji bo od 02. julija do 07. julija. Letošnji oratorij nosi naslov: “GREM JAZ” in predstavi življenje in delo sv. Marije Dominike Mozzarello sodelavke svetega Janeza Boska in soustanoviteljice redovne družbe Hčera Marije Pomočnice.
PRIJAVNICO dobijo otroci pri verouku ali pa jo lahko od prihodnje nedelje (20.5.) vzamejo v preddverju stolnice. Otroci se naj prijavijo najpozneje do nedelje 03. junija!

V torek (15.5.), ob 18. uri, začenjamo DEVETDNEVNICO pred praznikom Marije Pomočnice. Vsak večer ob 18. uri je v stolnici molitvena ura.

V nedeljo, 20. maja, je v Veržeju slovesnost praznika Marije Pomočnice. Ob 14.30 uri bodo člani Združenja Marije Pomočnice vodili molitveno uro za duhovne poklice v župnijski cerkvi, nato bo procesija in sveta maša, ki jo bo vodil upokojnei mariborski nadškof dr. Franc Kramberger.

V sredo, 23. maja, bo srečanje članov ZMP in novih kandidatov po večerni sveti maši v župnijski dvorani, ob pripravi na slovesni praznik Marije Pomočnice. V četrtek, 24. maja, bo v stolnici pri večerni sveti maši slovesen sprejem novih članov v ZMP. Vabljeni vsi člani ZMP, da skupaj z njimi obnovite svojo obljubo Mariji Pomočnici. Besedilo je v Pravilniku ZMP. K tej slovesnosti vabljeni tudi vsi sorodniki, prijatelji in častilci Marije Pomočnice. Slovesnost bo vodil škof dr. Peter Štumpf, obiskal nas bo tudi duhovni voditelj združenja g.Tone Ciglar SDB.

Vabljeni na Binkoštno vigilijo, branje Božje Besede in češčenje Najsvetejšega zakramenta. Vigilija bo potekala od sobote, 26. maja od 20.00 ure do nedelje, 27. maja do 8.00 ure zjutraj! Vigilija bo potekala v župnijski cerkvi sv. Cirila in Metoda v Radencih!

V soboto, 2.6., romanje v Marijo Bistrico na Hrvaško, lepo vabljeni. Prijave zbira g. Jože Golob!

Zbiranje ODPADNEGA PAPIRJA se nadaljuje. Pripeljite ga na župnijsko dvorišče in ga odložite pred garažna vrata. Hvala.ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 19. maja 2012, ob 8. uri: Ulica Juša Kramarja, Kuharjeva in ulica Nikole Tesla.
– v soboto, 26. maja 2012, ob 8. uri: starši letošnjih birmancev.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici