Meni Zapri

Župnijski list št. 11/12

Leto XVI — Številka 11 — 27. maj 2012

“VERUJEM V BOGA, OČETA VSEMOGOČNEGA, STVARNIKA NEBES IN ZEMLJE”

Ali moremo skrivnost presvete Trojice spoznati samo s človeškim razumom?
Bog je sicer pustil sledove svojega troedinega bitja v stvarjenju in v stari zavezi, toda sveta Trojica kot najgloblja notrina božje Biti je takšna skrivnost, ki je nedostopna samemu človeškemu razumu in celo veri Izraela pred učlovečenjem Božjega Sina in poslanjem Svetega Duha. Takšno skrivnost nam je razodel Jezus Kristus, in je izvir vseh drugih skrivnostih.

Kaj nam Jezus Kristus razodeva o Očetovi skrivnosti?
Jezus Kristus nam razodeva, da je Bog “Oče”, ne samo, ker je stvarnik vesolja in človeka, ampak predvsem zato, ker večno rojeva v svojem naročju Sina, ki je njegova Beseda, “odsvit njegovega veličastva in podoba njegovega bistva” (Heb 1,3).

Kdo je Sveti Duh, ki nam ga razodeva Jezus Kristus?
Sveti Duh je tretja oseba presvete Trojice. Je Bog, prav isti Bog z Očetom in Sinom. “Izhaja iz Očeta” (Jn 15,26), ki je kot počelo brez počela, izvir vsega troedinega življenja. Izhaja tudi iz Sina (Filioque) zaradi večnega daru, ki ga Oče naklanja Sinu. Poslan od Očeta in učlovečenega Sina, Sveti Duh vodi Cerkev “k spoznanju vse resnice” (Jn 16,13).

Kako Cerkev izraža svojo trinitarično vero?
Cerkev izraža svojo trinitarično vero tako, da izpoveduje enega Boga v treh osebah: Očeta in Sina in Svetega Duha. Tri božje osebe so en Bog, ker je vsaka izmed njih istovetna s polnostjo ene same in nerazdeljive božje narave. Tri božje osebe so stvarno različne med seboj edinole v odnosih, ki postavljajo te osebe v medsebojno razmerje: Oče rojeva Sina, Sin je rojen od Očeta, Sveti Duh izhaja iz Očeta in Sina.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve


V mesecu juniju vas vabimo k češčenju Srca Jezusovega – VRTNICAM. Pri obeh sv. mašah bomo premišljevali ob knjigi, ki ponuja kar 31 premišljevanj. Lepo vabljeni!

V soboto, 2. junija ob 16.00, bo srečanje animatorjev ob pripšravi na letošnji oratorij. Mladi animatorji lepo vabljeni!

ORATORIJ v naši župniji bo od 02. julija do 07. julija. Letošnji oratorij nosi naslov: “GREM JAZ” in predstavi življenje in delo sv. Marije Dominike Mozzarello sodelavke svetega Janeza Boska in soustanoviteljice redovne družbe Hčera Marije Pomočnice. PRIJAVNICO so otroci dobili pri verouku. Otroci se naj prijavijo najpozneje do nedelje 03. junija!

ZAKLJUČEK VEROUKA – letošnje veroučno leto bomo zaključili v nedeljo, 10. junija, ko bo tudi izpoved vere ob 10.00 uri. Med 4. in 10. junijem bodo veroučenci dobili tudi spričevala. Veroučenci so pri verouku dobili že prijavnico za novo veroučno leto. Starše prosimo, da prijavnico, kjer je tudi nov urnik verouka za šol. l. 2012/13, izpolnite in vrnete ob začetku novega veroučnega leta.

Praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi bo letos, 7. junija, maše kakor ob nedeljah. Pri večerni sveti maši bo procesija z Najsvetejšim. Veje za zunanje oltarje pripravijo verniki iz Kroga. Okrasitev in priprava oltarjev pa tako kot vsako leto
pripravijo vasi.

ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH NA BREZJE bo v soboto, 16. junija. Prijave zbiramo na župnišču ali pri Jožefu Golobu. Natančen čas odhoda in cena prevoza bosta objavljena v naslednji številki župnijskega lista.

Od 4. do 24. junija župnik odhaja v Kanado, v tem času se za vse stavri lahko obrnete na g. kaplana Gorana ali pa na g. duhovnika Marjana.

Zbiranje ODPADNEGA PAPIRJA se nadaljuje. Pripeljite ga na župnijsko dvorišče in ga odložite pred garažna vrata. Hvala.

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS:
– DEŽURSTVO: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 15.30 do 17.00 ure.
– SPREJEMANJE OBLAČIL: vsak drugi petek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure.
Na ta dan člani župnijske Karitas samo sprejemajo oblačila in ne izdajajo oblačil ali pa hrane.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zjutraj od 6.30, v petek zvečer od 18.30 ure naprej. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 02. junija 2012, ob 8. uri: Žitna, Otona Župančiča in Talanyijeva ul.
– v soboto, 09. junija 2012, ob 8. uri: Mojstrska ulica


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici