Meni Zapri

Župnijski list št. 11/13

Leto XVII — Številka 11 — 26. maj 2013

“CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA”

Kaj so karizme?
Karizme so posebni darovi Svetega Duha, podeljeni posameznikom za blagor ljdi, za potrebe sveta in zlasti za graditev Cerkve. Samo cerkvenemu učiteljstvu pripada razločevanje karizem.

Zakaj je Cerkev ena?
Cerkev je ena, ker ima za izvor in vzor edinost enega samega Boga v Trojici oseb; za ustanovitelja in vladarja ima Jezusa Kristusa, ki vse zedinja v eno ljudstvo in eno telo; za dušo ima Svetega Duha, ki zedinja vse vernike v občestvu v Kristusu. Cerkev ima eno samo vero, eno samo zakramentalno življenje, eno samo apostolsko nasledstvo, eno samo upanje in isto ljubezen.

Kje obstaja edina Kristusova Cerkev?
Edina Kristusova Cerkev kot ustanovljena in urejena družba na svetu obstaja v (subsistitin) katoliški Cerkvi, katero vodijo Petrov naslednik in škofje, ki so v občestvu z njim. Samo po njej je mogoče doseči vso polnost zveličavnih sredstev, ker je Gospod zaupal vse dobrine nove zaveze samo zboru apostolov s Petrom na čelu.

Kako naj gledamo na nekatoliške kristjane?
V Cerkvah in cerkvenih skupnostih, ki so se ločile od polnega občestva s katoliško Cerkvijo, je mogoče najti veliko prvin posvečenja in resnice. Vsi ti darovi prihajajo od Kristusa in sami po sebi kličejo h katoliški edinosti. Udje teh Cerkva in skupnosti so utelešeni v Kristusa po krstu: zato jih priznavamo kot brate.

Kako naj si prizadevamo za edinost kristjanov?
Hrepenenje po obnovljeni edinosti med vsemi kristjani je Kristusov dar in klic Svetega Duha. Tiče se vse Cerkve in se udejanja s spreobrnjenjem srca, z molitvijo, medsebojnim bratskim poznanjem, s teološkim dialogom.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve


V mesecu juniju vas vabimo k češčenju Srca Jezusovega – VRTNICAM. Pri obeh sv. mašah bomo premišljevali ob knjigi, ki ponuja kar 31 premišljevanj. Lepo vabljeni!

ORATORIJ v naši župniji bo od 1. julija do 6. julija. Letošnji oratorij nosi naslov: “Bog je z nami”. Osrednje sporočilo je vzeto iz knjige Zgodbe in Narnnije. PRIJAVNICO so otroci dobili pri verouku . Otroci se naj prijavijo najpozneje do nedelje 9. junija!

ZAKLJUČEK VEROUKA – letošnje veroučno leto bomo zaključili v nedeljo, 9. junija, ko bo tudi izpoved vere ob 9.00 uri. Med 3. in 7. junijem bodo veroučenci dobili tudi spričevala.
Veroučenci bodo pri verouku dobili že prijavnico za novo veroučno leto. Starše prosimo, da prijavnico, kjer je tudi nov urnik verouka za šol. l. 2013/14, izpolnite in vrnete ob začetku novega veroučnega leta.

Praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi bo letos, 30. maja, maše kakor ob nedeljah. Razen maše ob 9.00 uri ne bo! Pri večerni sveti maši bo procesija z Najsvetejšim. Veje za zunanje oltarje pripravijo verniki iz Rakičana.
Okrasitev in priprava oltarjev pa tako kot vsako leto pripravijo vasi in sicer po vrsti: Satahovci, Murski Črnci, Murska Sobota in Krog. Lepo prosimo letošnje prvoobhajance in njihove starše iz celotne župnije, da bi se udeležili večerne svete maše in bi pred Najsvetejšim trosili cvetje.

ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH NA BREZJE bo v soboto, 15. junija. Sveta maša, med katero bo mogoče prejeti bolniško maziljenje, bo ob 10.00 uri. Prijave zbiramo na župnišču ali pri Jožefu Golobu. Natančen čas odhoda in cena prevoza bosta objavljena v naslednji številki župnijskega lista.

Prvo sveto obhajilo v naši župniji bo v nedeljo, 2. junija, ob 10.00 uri. MAŠE OB 9.00 URI TISTO NEDELJO NE BO!

Zbiranje ODPADNEGA PAPIRJA se nadaljuje. Pripeljite ga na župnijsko dvorišče in ga odložite pred garažna vrata. Hvala.

V petek, 7. junija, je praznik Srca Jezusovega, k večerni sveti maši vabljeni posamezniki in družine iz naše župnije, ki ste se posvetili Srcu Jezusovemu. Sveto mašo bo daroval naš rojak škof dr. Jožef Smej.

V petek, 7. junija, po večerni sveti maši vabljeni na predstavitev knjige Ferenca Mora z naslovom ZLATA KRSTA, ki jo je prevedel škof dr. Jožef Smej. Na predstavitvi bo mogoče knjigo tudi kupiti.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zjutraj od 6.30, v petek zvečer od 18.30 ure naprej. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 1. junija 2012, ob 8. uri: starši letošnjih prvoobhajancev
– v soboto, 8. junija 2012, ob 8. uri: Čopova ulica.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici