Meni Zapri

Župnijski list št. 12/19

Leto XXIII — Številka 12 — 2. junij 2019

Posvetitev Jezusovemu Srcu

V Svetem pismu in splošni govorici ljudi srce pomeni osebno središče človeka in je simbol njegove ljubezni. Ko govorimo o Jezusovem in Marijinem Srcu, mislimo na Jezusa in Marijo predvsem pod vidikom bogastva njunega notranjega življenja, tudi čustvenega, in njune ljubezni do nebeškega Očeta in do nas ljudi. Vsi ljudje smo Jezusovi, ker je naš Stvarnik in Odrešenik. Še bolj smo po svetem krstu njegovi vsi kristjani. Pripadnost Jezusu moramo potrditi in jo nato vedno znova potrjevati z osebno odločitvijo zanj. To se na odličen način zgodi pri dobro pripravljeni posvetitvi Jezusovemu Srcu. Nismo le Jezusovi, ampak tudi Marijini, saj je naša duhovna mati. Kdor se izroči Marijinemu Srcu, ga ona izroči Jezusovemu Srcu. Ona je bližnjica k Jezusu, srednica in priprošnjica pri njem. Velja pravilo sv. Ludvika Grigniona Montfortskega: »Po Mariji k Jezusu!«

Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu srcu in po njem Jezusovemu Srcu, to je Jezusu in Mariji, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu. Poživijo se milosti, ki smo jih prejeli pri svetem krstu. S posvetitvijo po Mariji izročimo Jezusu svojo dušo in telo, duhovni napredek, svoje molitve, žrtve in dobra dela, svoje skrite duhovne boje, prizadevanje za čistost duše, različne križe, zdravstveno stanje, svojo družino, znance in prijatelje, svoj poklic in materialne dobrine. V nas se začne novo življenje, ki je oblikovano po Jezusovem in Marijinem Srcu.

Mesec junij je lepa priložnost, da obnovimo svojo posvetitev in izročitev!


V stolnici, ves mesec junij pri svetih mašah med tednom prebiramo vrtnice in molimo litanije Srca Jezusovega. Lepo vabljeni, k junijski pobožnosti.

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA – v četrtek, na praznik Gospodovega vnebohoda, smo začeli devetdnevnico pred Binkoštnim praznikom, ko bo v naši župniji sveta birma. Starši, birmanci in botri vabljeni k sveti maši ob 19.00 uri.

SKUŠNJA BIRMANCEV – naš g. škof dr. Peter Štumpf, se bo v torek, 4. junija, srečal z letošnjimi birmanci, starši in botri. Srečanje se bo začelo ob 18.00 uri v stolnici. Starše in birmance prosimo, da pridejo v cerkev najpozneje do 17.45 ure!

Slovesnost birme – bo na Binkošti, v nedeljo, 9. junija, ob 10.00 uri! Vse tiste, ki prihajate k sveti maši ob 10.00 uri, prosimo, da se razporedite k drugim mašam in pustite mesto birmancem, staršem, botrom in sorodnikom.

V nedeljo, 9. junija, na binkoštni praznik, bo proščenje v Satahovcih. Sveti maši bosta ob 7.00 in 10.00 uri. Proščenje bo vodil dr. Franc Maršič, salezijanec. Lepo vabljeni!

V torek, 11. junija, bo slavilna sveta maša, ob 19.00 uri. Po maši sledi češčenje Najsvetejšega in molitev za ozdravljenje. Lepo vabljeni!

Srečanje bolnikov in ostarelih na Brezju, bo v soboto, 15. junija, iz naše župnije bo peljal avtobus. Prijave zbiramo na župnišču do 7. junija.

V nedeljo, 16. junija ob 10.30 uri, bo sveta maša v Krogu, pri lovskem domu. Pri maši bodo sodleovali lovci in rogisti. Lepo vabljeni!

ZAKLJUČEK VEROUKA – v tednu med 3. in 8. junijem, zaključujemo letošnji verouk. Veroučenci bodo prejeli spričevala, urnik verouka za novo šolsko leto in prijavnico za oratorij.
Oratorij bo potekal od 8. do 13. julija. Prijave zbiramo do konca meseca junija.

DUHOVNI SEMINAR – , ki ga bo vodil karizmatik Mijo Barada, bo v naši župniji potekal od 27. do 30. junija. Več o tem v naslednji številki župnijskega lista. Lepo vabljeni!ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 8. junija 2019, ob 8. uri: Starši letošnjih birmancev.
– v soboto, 15. junija 2019, ob 8. uri: Veščica.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo, tretjo in četrto nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.