Meni Zapri

Župnijski list št. 13/18

Leto XXII — Številka 13 — 17. junij 2018

Sveti Peter in Pavel – prosita za nas!

Sv. PETER je bil rojen v ribiški vasi Betsajda na severovzhodni obali Genezareškega jezera. Oče Jona mu je dal ime Simon. Iz Betsajde se je priženil v Kafamaum na nasprotni strani jezera. Tam je opravljal ribiški poklic skupaj s svojim bratom Andrejem. Prav on ga je privedel k Jezusu, ki mu je dejal: »Ti si Simon, Jonov sin, imenoval se boš Kefa.« Ta aramejska beseda pomeni ‘skala’, po latinsko ‘petra’ odtod Peter. Peter je bil vihravega značaja in Jezus ga je posebej vzgajal. Po milosti nadnaravne vere je izpovedal: »Ti si Kristus, sin živega Boga«, na kar je slišal odgovor: »Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev … Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva.« S temi besedami ga je postavil za svojega namestnika na zemlji. Zaradi ‘ključev’, o katerih govori Jezus, apostola Petra upodabljajo s ključi v rokah in mu pravijo ‘nebeški ključar’. Ob Jezusovem trpljenju se je slabo izkazal. Trojno zatajitev pa je popravil s trojno izpovedjo ljubezni po Gospodovem vstajenju. Po Jezusovem vnebohodu Peter nastopa kot voditelj apostolov in mlade Cerkve. Nekaj časa je bil škof v mestu Antiohiji, okoli leta 42 pa je odšel v Rim. Od tam je vernikom v Mali Aziji poslal dve pismi. Oznanjevanje je zapečatil z mučeništvom leta 67, ko je bil križan z glavo navzdol. Apostol narodov Sv. PAVEL se je rodil okoli leta 10 po Kristusu v Tarzu, glavnem mestu rimske province Kilikije na jugovzhodnem delu Male Azije. Po rodu je bil Jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Gorel je za Mojzesovo postavo in zato je preganjal Jezusove učence, ki je niso izpolnjevali. Pred Damaskom ga je Jezus poklical za svojega apostola. Iz preganjalca Savla se je spremenil v navdušenega oznanjevalca evangelija. O njegovem delovanju poroča evangelist Luka v svetopisemski knjigi Apostolska dela zgodovini prve Cerkve. Pavel je obhodil velik del rimske države. Povsod je ustanavljal cerkvene občine in jih pozne je spodbujal s pismi. Ohranjenih je 14 Pavlovih pisem, ki so po vsebini in obsegu za štirimi evangeliji najpomembnejši del Svetega pisma nove zaveze. Umrl je mučeniške smrti v Rimu za časa cesarja Nerona najbrž leta 67hkrati z apostolom Petrom. Kot rimski državljan je bil obglavljen.


DUHOVNI SEMINAR: MOLITEV ZA OBDOBJA ŽIVLJENJA, bo v naši župniji od četrtka 21. junija, do nedelje 24. junija. Seminar bo vodil Mijo Barada – karizmatik iz Hrvaške.

PROGRAM SEMINARJA:
Četrtek: 21. junij: 17.00 nagovor v župnijski dvorani

18.00 češčenje Najsvetejšega v stolnici
19.00 sveta maša
20.00 češčenje Najsvetejšega

Petek: 22. junij: 14.00 – 16.00 priložnost za pogovor z voditeljem

17.00 nagovor v župnijski dvorani
18.00 češčenje Najsvetejšega v stolnici
19.00 sveta maša
20.00 češčenje Najsvetejšega

Sobota: 23. junij: 9.00 – 11.30 priložnost za pogovor z voditeljem

14.00 – 16.00 srečanje za mlade
17.00 nagovor v župnijski dvorani
18.00 češčenje Najsvetejšega v stolnici
19.00 sveta maša
20.00 češčenje Najsvetejšega

Nedelja: 24. junij: 11.00 češčenje Njsvetejšega in priložnost za prejem bolniškega maziljenja.

17.00 nagovor v župnijski dvorani
18.00 češčenje Najsvetejšega v stolnici
19.00 sveta maša
20.00 češčenje Najsvetejšega

V petek, 29. junija, vabljeni na mašniško posvečenje, ki bo ob 16.00 uri. Škof dr. Peter Štumpf bo v duhovnika posvetil diakona Aljaža Baša iz župnije Beltnici. Bogu hvaležni za ta dar, ga pospremimo na njegovo odgovorno in lepo življenjsko pot z molitvijo.Večerne svete maše zaradi posvečenja ne bo!

Pred praznikom državnosti bo tudi letos potekala molitev in post za domovino. Organizatorji k molitvi vabijo posameznike, skupine, župnije, redovne skupnosti ter gibanja, skupnosti in združenja v domovini, zamejstvu in po svetu, da z molitvijo in postom pripomorejo k preporodu posameznika, družbe in naroda.

Proščenje v Lukačevcih, bo v nedeljo, 1. julija. Sveta maša bo v Lukačevcih ob 10.00 uri.

ORATORIJ 2018: 9. – 14. julij: Prijave za oratorij zbiramo do konca meseca junija. Dobre gospodinje naprošamo, da v času oratorija prinesete kakšno pecivo ali sadje za udeležence oratorija. Prav tako prosimo žene za pomoč pri kuhanju kosila za otroke.


V skladu z novo uredbo o varstvu osebnih podatkov v EU (GDPR) ne objavljamo več imen darovanih svetih maš.


ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 23. junija 2018, ob 8. uri: Murski Črnci – 1. skupina.
– v soboto, 30. junija 2018, ob 8. uri: Murski Črnci – 2. skupina.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.