Meni Zapri

Župnijski list št. 13/13

Leto XVII — Številka 13 — 23. junij 2013

“CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA”

V kakšnem razmerju je katoliška Cerkev do judovskega ljudstva?
Katoliška Cerkev priznava svoje razmerje do judovskega ljudstva zaradi dejstva, da mu je Gospod, naš Bog najprej govoril. Judovskemu ljudstvu namreč “pripadajo posinovljenje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube; njihovi so očaki in iz njih izhaja po telesu Kristus” (Rim 9,5). V nasprotju z drugimi nekrščanskimi verstvi je judovska vera že odgovor na razodetje Boga v stari zavezi.

Kakšna je povezava med katoliško Cerkvijo in nekrščanskimi verstvi?
Obstaja povezava skupnega izvora in končnega cilja vsega človeškega rodu. Katoliška Cerkev priznava, da vse, kar je v drugih verstvih dobrega in resničnega, prihaja od Boga, je odsev njegove resnice, more pripravljati na sprejem evangelija in voditi k edinosti človeštva v Kristusovi Cerkvi.

Kaj pomeni trditev: “Zunaj Cerkve ni zveličanja”?
Ta trditev pomeni, da celotno odrešenje in zveličanje prihaja od Kristusa-glave po Cerkvi, ki je njegovo telo. Zato se ne morejo zveličati tisti, ki vedo, da je Kristus ustanovil Cerkev kot potrebno za zveličanje, pa bi vendarle ne hoteli vstopiti vanjo ali v njej vztrajati. Hkrati pa morejo po zaslugi Kristusa in njegove Cerkve doseči večno zveličanje tisti, ki brez lastne krivde ne poznajo  Kristusovega evangelija in njegove Cerkve, a iščejo Boga z iskrenim srcem in skušajo pod vplivom milosti spolnjevati njegovo voljo, kakor jo spoznavajo po glasu vesti.

Zakaj mora Cerkev oznanjati evangelij vsemu svetu?
Zato, ker je Kristus naročil: “Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha” (Mt 28,19). To Gospodovo misijonsko naročilo ima svoj izvir v večni ljubezni Boga, ki je poslal svojega Sina in svojega Duha, ker “hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice” (1 Tim 2,4).

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve (169-172)


V ponedeljek, 24. junija, ste člani Združenja Marije Pomočnice lepo vableni k molitveni uri, ki bo kot običajno pred večerno sveto mašo in na srečanje v župnijsko dvorano.

V soboto, 29. junija, je praznik APOSTOLSKIH PRVAKOV PETRA IN PAVLA. Sv. maše bodo v stolnici ob 6.30, 8., 10. in 16. uri, ko bo mašniško posvečenje. Sveta maša bo tudi v LUKAČEVCIH, ob 9. uri.

Vabljeni na mašniško posvečenje, ki bo ob 16.00 uri. Škof dr. Peter Štumpf bo v duhovnika posvetil g. Borisa Kučka iz župnije Turnišče. Lepo bi bilo, da bi se tega dogodka udeležili tudi iz naše župnije, kjer je Boris deloval eno leto!
Večerne svete maše zaradi posvečenja ne bo!

Praznik svetih bratov CIRILA in METODA, slednji je zavetnik naše murskosoboške škofije, bomo slovesno obhajali v nedeljo, 30. junija, popldne ob 16.00 uri.
Ob 1150. obletnici prihoda svetih bratov v naše kraje bo vseslovensko praznovanje v naši stolnici, kakor je bilo to pred 50. leti. Lepo vabljeni! Tudi v nedeljo, 30. junija, večerne svete maše ne bo zaradi slovesnosti ob 16.00 uri!

ORATORIJ 2013, z vodilno mislijo Bog je z nami, začnemo v nedeljo, 30. junija, ob 9. uri, s sv. mašo in blagoslovom animatorjev. Sklep oratorija bo v soboto, 6. julija, ob 9.30 uri s sveto mašo.
Dobre gospodinje naprošamo, da v času oratorija prinesete kakšno pecivo ali sadje za udeležence oratorija. Prav tako prosimo žene za pomoč pri kuhanju kosila za otroke.

V nedeljo, 30. junija, bo proščenje v Lukačevcih. Sveta maša bo tam ob 10. uri. Lepo vabljeni na proščenje.

Gospod škof Peter Štumpf redno spoveduje v naši stolnici ob sredah in petkih zvečer, v četrtek zjutraj pa vodi somaševanje.

V soboto, 13. julija, vabimo na župnijske igre. Zaželjeno je, sodelovanje ekip iz vsake vasi in mesta naše župnije!

V nedeljo, 14. julija, ob 10.00 bo v naši stolnici ponovitev nove maše g. Borisa Kučka. Lepo vabljeni!ČIŠČENJE CERKVE:
– v petek, 28. junija 2013, ob 8. uri: Razlagova ulica.
– v soboto, 06. julija 2013, ob 8. uri: Ciril-Metodova in Severjeva ulica.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici