Meni Zapri

Župnijski list št. 14/16

Leto XX — Številka 14 — 3. julij 2016

BESEDA NOVOMAŠNIKA

Dragi bratje in sestre.
V pismu Hebrejcem 5,1 beremo: »Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga: da daruje daritve in žrtve za grehe.« Te besede nam nakažejo, kdo bi naj bil duhovnik Tako nas je letos 14 novomašnikov, ki smo vzeti izmed svojega ljudstva in znova postavljeni zanj, da mu prinašamo Kristusa. Gre za lepo a hkrati težko in odgovorno poslanstvo. Bogu hvaležni za neizmerni dar poklicanosti, z veseljem a hkrati s strahospoštovanjem in majhnostjo stopamo na to posebno pot. Kot je zapisal papež Benedikt XVI, je za duhovnika bistveno, da je globoko zakoreninjen v Kristusu. Da mora biti človek molitve. Od Kristusa se mora naučiti, da v življenju ne gre za samouresničevanje ali uspeh, da ne gradi zase prijetnega življenja, da si ne ustvarja skupnosti oboževalcev, ampak, da deluje za (D)drugega, z zavedanjem, da kdor dela za Kristusa ve, da vedno znova drugi seje in žanje. Tako vas, dragi župljani, ob začetku naše duhovniške poti prosim, da molite za nas novomašnike, da bi zmogli biti sveti duhovniki, da bomo zmogli v središče svojega življenja postaviti Kristusa in ne sami sebe, samo tako bomo zares prinašalci Njega.

Bližajoča se nova maša je slavje za celotno Cerkev, na poseben način pa za našo župnijsko občestvo, ki naj bi se ob tej priložnosti med seboj še bolj povezalo, pa ne samo v zunanjih organizacijskih pripravah, ampak predvsem v bratski povezanosti, veselju in hvaležnosti Bogu.

Ker pa je nova maša dogodek, ob katerem je potrebno veliko postoriti in pripraviti, se vam že vnaprej zahvaljujem za vso pomoč in dobro voljo pri pripravah. Bog, ki vidi na skrivnem naj vsakemu bogato povrne. Predvsem pa Bog povrni za vašo molitveno podporo, ki sem jo vedno močno čutil in kot sem že zgoraj zapisal, se še naprej priporočam v vaše molitve v katere naj bo vključena tudi prošnja za nove duhovne poklice, da bi mladi zbrali poguma in se nesebično podali na pot hoje za Njim, ki je pot, resnica in življenje.

p.Tonček


DUHOVNA PRIPRAVA NA NOVO MAŠO:
V sredo, 6. julija, začenjamo duhovno pripravo na novo mašo, ki jo bodo vodili patri minoriti. Vsak dan bo, ob 18.00 uri, molitvena ura pred Najsvetejšim in nato sveta maša ob 19.00, patri bodo vsak dan od 18.00 do 18.50 ure na razpolago za sveto spoved. VABLJENI!
Sreda, 6.julij: p. Janez Ferlež
Četrtek, 7. julij: p. Ernest Benko
Petek, 8. julij: p. Martin Kmetec
– misijonar v Turčiji
Sobota, 9. julij: p. Danilo Holc

SLOVESNOST NOVE MAŠE p. ANTONA BOROVNJAKA BO V NAŠI ŽUPNIJI V NEDELJO, 10. JULIJA, OB 10.00 URI. LEPO VABLJENI!

PRIPRAVE NA NOVO MAŠO:
Od torka naprej bomo pripravljali šotor in vse potrebno za primicijo p. Antona, ki bo na župnijskem igrišču na severni strani stolnice.
– v sredo, 6. julija, ob 9.00, bomo pripeljali in postavili mize v šotoru ter postavili šotor za kuhinjo;
– v četrtek, 7. julija, popoldne ob 17.00, bomo pripeljali drevesa za slavoloke in veje za šotor ter postavili slavoloke;
– v petek, 8. julija, ob 9.00, bomo pripravili prostor za sanitarije, skopali jarke okrog šotora in okrasili slavolke;
– v soboto, 9. julija, ob 8.00, čiščenje cerkve in okolice.
Vernike, ki so pripravljeni pomogati lepo vabimo k sodelovanju!

Varovanje šotora čez noč – ker bo šotor opremljen z mizami in okrašen je potrebno zagotoviti, da ne bi prišlo do uničevanja ali kraje. Zato vljudno naprošamo pripravljenost gasilcev po vaseh za stražo čez noč po naslednjem vrstnem redu:
– noč iz petka na soboto: Rakičan od 21.00 – 7.00.
– noč iz sobote na nedeljo: Krog od 21.00 – 7.00.
– noč iz nedelje na ponedeljek: M. Črnci od 24.00 – 8.00.
Člane župnijskega sveta prosimo, če lahko poskrbite za gasilce ali može iz teh vasi.

Oratorij v naši župniji, bo od 12. do 17. julija, dobre gospodinje prosimo za pecivo in sadje, ki ga bodo otroci v času oratorija z veseljem zaužili!ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 9. julija 2016, ob 8. uri: Lukačevci, Černelavci, Borejci.
– v soboto, 16. julija 2016, ob 8. uri: Murski Črnci – 1. skupina


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.