Meni Zapri

Župnijski list št. 14/18

Leto XXII — Številka 14 — 1. julij 2018

Božji služabnik škof Friderik Irenej Baraga
»Le eno je potrebno!«

Nekaj besed o liku letošnjega oratorija. Baraga se je rodil 29. junija 1797 v graščinici Mala vas pri Dobrniču očetu Janezu Nepomuku in mami Mariji Katarini Josipini roj. Jenčič. Dve leti po Friderikovem rojstvu so se preselili v grad Trebnje. V času šolanja je v Ljubljani stanoval pri dr. Juriju Dolinarju in se je naučil več jezikov, kar je bilo za njegovo poznejše misijonsko delo odločilnega pomena. Leta 1823 je bil posvečen v mašnika in naslednje jutro v ljubljanski stolnici daroval tiho novo mašo pri oltarju Svetega Rešnjega telesa. Jeseni leta 1824 je postal kaplan v Šmartinu pri Kranju. Nato je Baraga odšel v Metliko, kjer je deloval v letih 1828–1830. Tudi tu se je z vso vnemo lotil dela za duše: pridigal je, veliko spovedoval in ljudi navdušil za molitev križevega pota. Zaradi velikih potreb, ki so vladale v misijonskih pokrajinah, se je odločil oditi v Ameriko. Na starega leta dan 1830 je z ladjo prispel v Ameriko. Spomladi 1831 je odpotoval na sever in 28. maja prispel v Arbre Croche (Krivo drevo) na severovzhodni obali Michiganskega jezera k Indijancem iz rodu Otava. Z njimi je najprej komuniciral po tolmaču, hkrati pa se učil otavščine in si sestavljal slovar in slovnico tega jezika. Delo je obrodilo sadove, Otavčani, ki jih je raztresene po velikem področju obiskoval, so se vse bolj oprijemali Kristusa. V septembru leta 1833 je prepustil postojanko drugim, sam pa odšel ob Grand River (Veliki reki) in ustanovil novo misijonsko postojanko. Tamkajšnje ljudi so belci skvarili z žganjem in svojo nenravnostjo. Belci so bili besni na Baraga, ker so imeli zaradi njegovih uspehov manj trgovanja z žganjem, in so ga hoteli ubiti. Ob tem napadu je naredil zaobljubo, da bo vse življenje abstinent. Ker je Baraga širil omiko med Indijanci, je bil v napoto tudi državi, ki je pritisnila na škofa, da je moral oditi. Leta 1835 je izstopil na južni obali otoka La Pointe. Tu so bivali Indijanci rodu Očipve. Zima, ki je nastopila, je bila ostra, Indijanci so odšli v lovišča z manj snega in Baraga je pozimi napisal pet knjig, med njimi: Premišljevanje štirih poslednjih reči; Zgodovina, značaj, šege in navade severnoameriških Indijancev; za Očipvejce Življenje Gospoda Jezusa Kristusa. Papež Pij IX. je Baraga 29. julija 1853 imenoval za apostolskega vikarja in 1. novembra 1853 je bil posvečen v škofa v Cincinnatiju. Za sedež vikariata si je izbral Sault Ste. Marie med Gornjim in Michiganskim jezerom. Baraga ni nikoli meril daljav, kadar je šlo za rešitev duš. Večkrat je med potjo spal na snegu, da je prišel do ljudi. Zaradi naporov je začel bolehati na naduhi, obolel mu je zvesti sluga in Baraga je bil istočasno škof, saultski župnik, cerkovnik, kuhar in sluga, poleg tega star in slaboten. V noči pred Sv. Tremi kralji je prejel zakramente za umirajoče, 19. januarja 1868 pa je mirno umrl. Pokopan je v marquettski stolnici.


Slavilna sveta maša, bo v torek, 3. julija, ob 19.00 uri. Po maši češčenje Najsvetejšega in molitev za ozdravljenje. Lepo vabljeni!

Oratorij v naši župniji, bo od 9. do 14. julija, dobre gospodinje prosimo za pecivo in sadje, ki ga bodo otroci v času oratorija z veseljem zaužili!
Dobre žene, ki so pripravljene pomagati pri pripravi kosila v času oratorija, prosimo, da se oglasijo na župnišču. Skupaj se bomo dogovorili za sodelovanje.

Na prvi četrtek, 5. julija, vabljeni k molitveni uri za nove duhovne poklice, ki bo ob 18.00 uri!

Na prvi petek, 6. julija, bomo obiskali bolne in ostarele po domovih. Ta dan bosta sveti maši tudi v Krogu in Murskih Črncih.

Proščenje v domu starejših v Rakičanu, bo v ponedeljek, 16. julija, sveta maša bo, ob 9.30 uri. Lepo vabljeni!

Proščenje na Pušči, bo v nedeljo, 15. julija, ob 10.00 uri. Lepo vabljeni!

ZVONJENJE OB HUDI URI – Vsakokrat ko se približuje nevihta se v naši cerkvi oglasijo zvonovi, ki vabijo k molitvi za odvrnitev hude ure. V minulem tednu nas je poklicala gospa, ki je govorila v imenu prebivalcev Ivanocijevega naselja, da naše zvonenje moti in vznemirja njeno družino in prebivalce naselja. Upam, da se gospa oglasi tudi, ko po mestu poslušamo koncerte z satansko glasbo pozno v noč, in protestira pri pristojnih občinskih oblasteh. Verjamem, da glas zvonov marsikoga moti, predvsem, ker se takrat oglasi vest, kako živim svoje krščanstvo. Sicer pa velja, da se javni red in mir krši šele po 22.00 uri.

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS:
– Vsak prvi ponedeljek, v mesecu, je delitev oblačil, od 15.30 do 17.00 ure!
– Vsak drugi petek, v mesecu, lahko pripeljete obleke, obutev, igrače in vse kar želite darovati potrebam župnijske Karitas, med 16.00 in 17.00 uro!


KOLEDAR

Ponedeljek, 2. julij: Frančišek Regis, redovnik

Torek, 3. julij: Tomaž, apostol

Sreda, 4. julij: Urh, škof

Četrtek, 5. julij: CIRIL in METOD, slovanska apostola

Petek, 6. julij: Marija Goretti, mučenka
17.00:(v M. Črncih)
18.00:(v Krogu)

Sobota, 7. julij: Vilibald, škof
8.30: (v Satahovcih)
18.00: (v Rakičanu)

8. JULIJ: 14. NAVADNA NEDELJA

Ponedeljek, 9. julij: Avguštin Rong, mučenec

Torek, 10. julij: Amalija, redovnica

Sreda, 11. julij: Benedikt, opat

Četrtek, 12. julij: Mohor in Fortunat, mučenca

Petek, 13. julij: Henrik, kralj

Sobota, 14. julij: Kamil de lellis, duhovnik

15. JULIJ: 15. NAVADNA NEDELJA
10.00: (Pušča)

V skladu z novo uredbo o varstvu osebnih podatkov v EU (GDPR) ne objavljamo več imen darovanih svetih maš.


ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 7. julija 2018, ob 8. uri: Pušča – 1. skupina
– v soboto, 14. julija 2018, ob 8. uri: Pušča – 2. skupina


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.