Meni Zapri

Župnijski list št. 18/13

Leto XVII — Številka 18 — 1. september 2013

“VERUJEM V OBČESTVO SVETNIKOV…”

Kako so deležni njegove kraljevske službe?
Laiki so deležni Kristusove kraljevske službe, ker so od njega prejeli oblast, da z zatajevanjem samega sebe in s svetostjo svojega življenja premagujejo greh v sebi in v svetu. Opravljajo različne službe v blagor skupnosti in z resničnimi moralnimi vrednotami prežemajo človekove časne dejavnosti in družbene ustanove.

Kaj je posvečeno življenje?
To je od Cerkve odobren življenjski stan. Je svoboden odgovor na poseben Kristusov klic, s katerim se posvečeni v celoti predajo Bogu in si prizadevajo za popolno ljubezen ob nagibanju Svetega Duha. Za takšno posvetitev je značilno življenje po evangeljskih svetih.

Kaj posvečeno življenje podarja poslanstvu Cerkve?
Posvečeno življenje je deležno poslanstva Cerkve s polno predanostjo Kristusu in bratom ter pričuje za upanje nebeškega kraljestva.

Kaj pomeni izraz občestvo svetih?
Ta izraz kaže predvsem na skupno deležnost vseh članov Cerkve pri svetih rečeh (sancta): vera, zakramenti, posebno evharistija, karizme in drugi duhovni darovi. V izvoru občestva je ljubezen, ki “ne išče svojega” (1 Kor 13,5), ampak priganja vernika, da “izroči skupnosti vse” (Apd 4,32), tudi svoje gmotne dobrine v pomoč bližnjemu v stiski.

Kaj še pomeni izraz občestvo svetih?
Ta izraz označuje tudi občestvo med svetimi osebami (sancti), to je med tistimi, ki so po milosti zedinjeni z umrlim in vstalim Kristusom. Nekateri potujejo na zemlji; drugi, ki so odšli iz tega življenja, se očiščujejo tudi s pomočjo naših molitev; spet drugi končno že uživajo božjo slavo in prosijo za nas. Vsi skupaj se zraščajo v eno samo družino, Cerkev, v hvalo in slavo Trojice.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve (191-195)


VEROUK in VEROUČNI PRIPOMOČKI.
Verouk bomo začeli v ponedeljek, 9. septembra, po urniku, ki ste ga starši prejeli ob zaključku veroučnega leta! Vse starše veroukarjev lepo prosimo, da veroučne knjige in zvezke, ki jih bodo otroci potrebovali pri verouku, kupite v Kleklovi knjigarni. (Delovni čas knjigarne je od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure; ob sobotah od 9. do 12. ure.) Informativni list o verouku najdete v predprostoru stolne cerkve. Liturgične zvezke za obisk maše otroci dobijo pri verouku!

Z letošnjim veroučnim letom začenjamo dveletno pripravo na zakrament svete birme. Birmanci bodo pripravo na birmo začeli že v sedmem razredu. Poleg učbenika je zaželjen črtni zvezek po možnosti 100 listni, da ga lahko uporabljajo dve leti!

Starši, ki letos vpisujete v prvi razred verouka, boste to storili v torek 10. septembra od 14.30 ure naprej. S seboj prinesite družinsko knjižico ali krstni list otroka.

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v Turnišču v soboto, 14. septembra. Ob 9.30 zbiranje, ob 10.00 molitvena ura, ob 11.00 sv. maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval škof dr. Peter Štumpf. Srečanje za ministrante bo v veroučni učilnici z začetkom ob 10. uri, ob 11. uri se bodo pridružili sv. maši.Lepo Vabljeni!

PROŠČENJE V BOREJCIH bo v nedeljo, 15. septembra, s sv. mašo ob 10. uri. Lepo vabljeni!

Prihod s. Barbare Poredoš. Sestra Barbara prihjaja iz župnije Dolsko in ima 3 leta redovnih zaobljub. S. Ivico bo nadomestila v vrtcu in pri otroškem pevskem zborčku. Ko izrekamo dobrodošlico sestri Barbari jih hkrati želimo veliko Božjega blagoslova v naši župniji predvsem pa njeno delovanje v naši župniji izročamo pod varstvo in priprošnjo Marije Pomočnice kristjanov. S. Brarbara, dobrodošli!

FESTIVAL STIČNA MLADIH. V soboto, 21. septembra bo v Stični festival mladih. V Stično bo iz Murske Sobote (izpred stolnice) peljal poseben avtobus z odhodom ob 5.30. uri. Cena prevoza je 10 EUR. Vse mlade iz naše župnije, pa tudi druge, lepo vabimo, da se čim prej prijavijo v župnijski pisarni.ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 07. septembra 2013, ob 8. uri: JUŽNA in TOMŠIČEVA ulica.
– v soboto, 14. september 2013, ob 8. uri: KROŠKA ulica.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici