Meni Zapri

Župnijski list št. 18/12

Leto XVI — Številka 18 — 2. september 2012

“VERUJEM V BOGA OČETA…STVARNIKA…”

Kako v človeku duša in telo sestavljata enoto?
Človeška oseba je eno bitje, ki je hkrati telesno in duhovno. V človeku duh in tvar sestavljata eno samo naravo. Ta enota je tako globoka, da zaradi duhovnega počela, ki je duša, telo, ki je tvarno, postane človeško in živo telo, in je deležno dostojanstva božje podobe.

Kdo podari človeku dušo?
Duhovna duša ne prihaja od staršev, marveč jo neposredno ustvari Bog, in je neumrljiva. Ko se ob smrti loči od telesa, ne propade; znova se bo zedinila s telesom ob končnem vstajenju.

Kakšno razmerje je Bog postavil med možem in ženo?
Mož in žena, ustvarjena od Boga, imata enako dostojanstvo kot človeški osebi. Hkrati drug drugega dopolnjujeta v svoji moškosti in ženskosti. Bog ju je hotel drugega za drugega, kot občestvo oseb. Skupaj sta tudi poklicana, da predajata naprej človeško življenje, ko sta v zakonu “eno meso” (1 Mz 2,24), in da si kot božja “oskrbnika” podvržeta zemljo.

Kakšno je bilo prvotno človekovo stanje po božjem načrtu?
Bog, ki je ustvaril moža in ženo, jima je dal posebno deležnost pri svojem božjem življenju, v svetosti in pravičnosti. Po božjem načrtu človeku ni bilo potrebno ne trpeti ne umreti. Poleg tega je vladala popolna harmonija v človeku samem, harmonija med ustvarjenim bitjem in Stvarnikom, med možem in ženo, kakor tudi med prvima zakoncema in celotnim stvarstvom.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve


VEROUK IN VEROUČNI PRIPOMOČKI.
Verouk bomo začeli v ponedeljek, 10. septembra, po urniku, ki ste ga starši prejeli ob zaključku veroučnega leta! Vse starše veroukarjev lepo prosimo, da veroučne knjige in zvezke, ki jih bodo otroci potrebovali pri verouku, kupite v Kleklovi knjigarni. Delovni čas knjigarne je od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure; ob sobotah od 9. do 12. ure. Informativni list o verouku najdete v predprostoru stolne cerkve. Urnik in prijavnico najdete v predprostoru cerkve. Tam bo tudi prijavnica za starše, ki letos vpisujete v prvi razred verouka. Izpolnjeno prijavnico prinesete na prvo uro verouka.

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v Turnišču v soboto, 08. septembra. Ob 10.30 bo molitvena ura in ob 11.00 sveta maša med katero bo Zoran Car iz župnije Cankova sprejet med pripravnike za diakonat in prezbiterat. Lepo Vabljeni!

PROŠČENJE V BOREJCIH bo v nedeljo, 16. septembra, s sv. mašo ob 10. uri. Lepo vabljeni!

Slovo s. Bernarde Gerič. Po dolgoletnem delovanju v naši župniji odhaja v novo skupnost s. Bernarda, ki je bila vsa leta duhovna voditeljica Združenja Marije Pomočnice. V novi skupnosti na Bledu ji želimo veliko Božjega blagoslova in varstva Marije Pomočnice. Od sestre Bernarde se bomo poslovili v nedeljo, 09. septembra, pri sveti maši ob 8.00 uri.

FESTIVAL STIČNA MLADIH. V soboto, 15. septembra bo v Stični festival mladih. V Stično bo iz Murske Sobote (izpred stolnice) peljal poseben avtobus z odhodom ob 5.30. uri. Cena prevoza je 10 EUR. Vse mlade iz naše župnije, pa tudi druge, lepo vabimo, da se čim prej prijavijo v župnijski pisarni.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA /KPŠ/ je dvostopenjski študij in traja štiri leta. Študij poteka ob delu ali ob drugem študiju. Predavanja so 1x tedensko. Izpiti sledijo zaključku predavanj posameznega predmeta. Štiriletni študij se zaključi s pisno zaključno nalogo. V šolo se lahko vpišejo tisti, ki so končali štiriletno srednjo šolo. Višina šolnine je odvisna od števila slušateljev. Informativni dan bo 28. 9. 2012 ob 17. uri, Gregorčičeva 4, M. Sobota. Vpis v KPŠ bo 05. 10. 2012 ob 16.00 do 18.00 ure na gornjem naslovu.ČIŠČENJE CERKVE:
v petek, 07. septembra 2012, ob 8. uri: Ulica Štefana Kovača in Šercerjevo naselje,
– v soboto, 15. september 2012, ob 8. uri: Ulica generala Maistra, Cvetna in Kajuhova ulica.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici