Meni Zapri

Župnijski list št. 19/15

Leto XIX — Številka 19 — 13. september 2015

Zakrament sprave

Krst nas naredi za ude Kristusovega telesa ter za brate in sestre med seboj. Evharistija nas zedini v občestvo z Gospodom in med seboj. Imamo pa tudi grenko izkušnjo, kako se vezi te edinosti zrahljajo zaradi naših nemarnosti in slabosti. Vsak greh natrga ali pretrga vezi, ki nas zedinjajo. Posledice greha so hude. Ne prizadenejo le našega osebnega življenja. Odločitev zoper Boga pomeni prispevek k neredu, ki ga greh vnaša in vzdržuje v Cerkvi in v svetu.

Zakrament odpuščanja je znamenje sprave z Bogom in z občestvom. Ta zakrament dvigne grešnika in ga spreobrne v globini. Jezusove prilike razodevajo veselje nad spreobrnjenjem grešnika in pozornost, ki je je spreobrnjeni deležen. Gospodov križ je podoba naše sprave. Samo Bog more odpuščati grehe.

Spoved je najprej zakrament, dejavno znamenje Božjega usmiljenja in odpuščanja. Pri spovedi položimo pred Boga svoje slabosti, grehe, svojo majhnost, nemoč in ga prosimo, da se nas dotakne s svojo rešilno in zdravilno močjo. Poleg tega je spoved tudi srečanje s samim seboj. Pri dobri pripravi na spoved se moramo nujno vprašati kaj se dogaja z nami. Ali smo se od zadnje spovedi kaj spremenili in če smo se, kako se to odraža v našem življenju. Človek mora v življenju napredovati na boljše, toda kako naj napreduje, če ne ve kaj vse se dogaja z njim.

V naši župniji smo se odločili, da bomo v času škofijskega misijona in v pripravi na misijon uvedli spokorne nedelje, ki bodo enkrat mesečno, kjer bo možno pristopiti k zakramentu sprave ali svete spovedi. Vsako drugo nedeljo v mesecu bosta na voljo dva duhovnika v spovednici. S spokornimi nedeljami bomo začeli v mesecu oktobru.


V ponedeljek, 14. septembra, bo v bolniščnični kapeli proščenje ob prazniku Povišanja svetega križa. Sveta maša, ki jo bo vodil naš škof dr. Peter Štumpf, bo ob 14.00 uri. Lepo vabljeni, k obisku maše spodbudite sorodnike in prijatelje, ki so v tem času tam na zdravljenju!

Verouk bomo začeli v ponedeljek, 14. septembra, po urniku, ki ste ga starši prejeli ob zaključku veroučnega leta! Razpored verouka lahko najdete tudi na oglasni deski pred učilnicami in pri vhodu v cerkev ter na internetni strani župnije.

Vpis otrok v prvi razred bo v torek, 15. septembra, od 14.30 ure naprej, v veroučni učilnici. Starši prinesite s seboj družinsko knjižico ali krstni list otroka.

Tako kot prejšnja leta boste otroci ob koncu vsake svete maše dobili liturgični listek, ki ga zalepite v liturgični zvezek, ki ga boste dobili pri verouku.

V nedeljo, 20. septembra 2015 ob 16. uri bo škof ordinarij msgr. dr. Peter Štumpf v župnijski cerkvi sv. Ladislava v Beltincih obhajal srebrno mašo. Vabljeni na slovesnost, k molitvi in zahvali za g. škofa ob njegovi 25. letnici duhovništva.

V torek, 22. septembra, je spominski dan bl. Lavre Vicunia, po kateri se imenuje naš vrtec. Vabljeni k molitveni uri za naš vrtec, ki bo ob 18.00 uri!

OTROŠKI ZBOR, ki ga vodi s. Barbara, bo s svojim delovanjem začel tudi v mesecu septembru. Vse otroke med 6. in 12. letom starosti vabimo, da se pridružite župnijskemu otroškemu pevskemu zboru, kjer bomo skupaj prepevali Bogu in Mariji v čast, se poveselili in šli tudi na kak izlet.
Prav tako vabimo vse osnovnošolce, ki igrate kak instrument, da se zglasite pri s. Barbari, saj nameravamo ustanoviti pravi glasbeni »band«, ki bo lepšal sv. maše in druga župnijska srečanja.

V četrtek, 24. septembra, vabljeni člani ZDRUŽENJA MARIJE POMOČNICE k molitveni uri pred Najsvetejšim, ki bo eno uro pred večerno sveto mašo. Lepo vabljeni!

Seja ŽPS bo v petek, 25. septembra, po večerni sveti v veroučni učilnici!ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 19. september 2015, ob 8. uri: CIRIL-METODOVA in SEVERJEVA ulica.
– v soboto, 26. september 2015, ob 8. uri: CVETKOVA ulica.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.