Meni Zapri

Župnijski list št. 21/12

Leto XVI — Številka 21 — 14. oktober 2012

“IN V JEZUSA KRISTUSA, SINA NJEGOVEGA…”

V kakšnem pomenu je Jezus “edinorojeni Božji Sin”?
Jezus je to v edinstvenem in popolnem pomenu. Pri krstu in spremenitvi na gori Očetov glas označuje Jezusa kot svojega “ljubljenega Sina”. Ko Jezus označuje sam sebe kot Sina, ki “pozna Očeta” (Mt 11,27), potrjuje svoje edinstveno in večno razmerje do Boga Očeta. Jezus je “edinorojeni Božji Sin” (1 Jn 2,23), druga oseba Trojice. Je središče apostolske pridige: apostoli so “videli njegovo slavo, ki jo ima po Očetu kot edinorojeni Sin” (Jn 1,14).

Kaj pomeni naslov “Gospod”?
V Svetem pismu ta naslov običajno označuje Boga kot vzvišenega vladarja. Jezus sam si prideva ta naslov in razodeva svoje božje vladarstvo s svojim gospodovanjem nad naravo, nad hudobnimi duhovi, nad grehom in smrtjo, in zlasti s svojim vstajenjem. Prve cerkvene veroizpovedi razglašajo, da oblast, čast in slava, ki gredo Bogu Očetu, pripadajo tudi Jezusu; Bog “mu je dal ime, ki je nad vsakim drugim imenom” (Flp 2,11). Jezus je Gospod sveta in zgodovine, edini, kateremu mora človek popolnoma podvreči svojo osebno svobodo.

“JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE”

Zakaj je Božji Sin postal človek?
Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja si je Božji Sin v naročju Device Marije po delovanju Svetega Duha privzel meso. Nas grešnike je hotel spraviti z Bogom, nam oznaniti njegovo neskončno ljubezen, biti za nas vzor svetosti in nas napraviti “deležne božje narave” (1 Pt 1,4).

Kaj pomeni beseda “učlovečenje”?
Cerkev z besedo “učlovečenje” označuje skrivnost čudovitega združenja božje in človeške narave v eni sami božji osebi Besede. Da bi izvršil naše odrešenje, se je Božji Sin učlovečil, postal je “meso” (Jn 1,14), resnično človek. Vera v učlovečenje je razločilno znamenje krščanske vere.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve


ROŽNI VENEC molimo v naši stolnici vsak dan pol ure pred sveto mašo. Lepo vbaljeni k molitvi rožnega venca. Naj molitev rožnega venca oživi tudi po naših družinah. še zlasti po družinah naših veroučencev.

SREČANJE STAREJŠE ZAKONSKE SKUPINE bo v ponedeljek, 29. oktobra, po večerni sveti maši v veroučni učilnici. Vabljeni!

SREČANJE MLAJŠE ZAKONSKE SKUPINE bo v petek, 26. oktobra, po večerni sveti maši v veroučni učilnici. Vabljeni!

Vsi otroci, ki radi pojete in bi z veseljem podarili svoj glas našemu občestvu, vabimo k OTROŠKEMU CERKVENEMU PEVSKEMU ZBORU, ki ga vodi s. Ivica Oblak skupaj z mladimi glasbeniki.

Odrasle vabimo, da se priključite MEŠANEMU PEVSKEMU ZBORU STOLNE ŽUPNIJE. Vabljeni!

Vabljeni na koncert Zbora Chorus, ki deluje v naši župnijji. Koncert bo v soboto, 20. oktobra 2012, ob 20. uri v stolni cerkvi sv. Nikolaja. Zbor se bo predstavil s programom, ki ga je izvedel v mesecu maju ob gostovanju na Madžarskem. Del programa bo spremljal tudi godalni kvintet. Vstopnine ni. Lepo vabljeni.

MISIJONSKO NEDELJO, pod geslom “Poklicani z življenjem izžarevati besedo resnice”, bomo letos obhajali v župniji Sv. Jurij ob Ščavnici. Srečanje se bo začelo z molitveno uro ob 15.00 in nadaljevalo s sveto mašo ob 16.00 uri. Lepo vabljeni!

ROŽE ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA vabimo na srečanje, ki bo v soboto, 20. oktobra, ob 17.30 uri v prostorih veroučnih učilnic. Člani rož lepo vabljeni na srečanje!

V torek 16. in 23. oktobra vabimo na Svetopisemske urice otroke od 3-6 let. Tudi oni že lahko imajo mini verouk, kjer bodo ob sličicah, figurah, dramatizaciji, pesmih in preko igre spoznavali najlepše zgodbe iz Svetega pisma. Srečanja bodo potekala od oktobra do maja, ob torkih, od 17 do 18 ure v prostorih vrtca Lavra.

V soboto, 27. oktobra, pomaknemo naše ure na sončni čas, za eno uro nazaj. Zato se premakne tudi ura večernih svetih maš iz 19.00 ure na 18.00 uro. V nedeljo, 28 oktobra bo večerna sveta maša ob 18.00 uri!

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zvečer od 18.30 ure. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 20. oktober 2012, ob 8. uri: KARDOŠEVA, KOCLJEVA ulica, TRG ZMAGE in IVANOCIJEVO naselje,
– v soboto, 27. oktober 2012, ob 8. uri: Stara ulica – stanovanjski bloki št. 1,6,8,10 in privatane hiše.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici