Meni Zapri

Župnijski list št. 22/13

Leto XVII — Številka 22 — 27. oktober 2013

“VERUJEM … V VEČNO ŽIVLJENJE”

Kaj so vice?
Vice so stanje tistih, ki umrejo v božjem prijateljstvu, a čeprav jim je njihovo večno zveličanje zagotovljeno, še vedno potrebujejo očiščenja, da bi vstopili v nebeško blaženost.

Kako moremo pomagati dušam v vicah pri očiščevanju?
V moči občestva svetih morejo verniki, ki še potujejo na zemlji, pomagati dušam v vicah tako, da zanje molijo in predvsem darujejo evharistično daritev, pa tudi miloščino, odpustke in spokorna dela.

V čem obstaja pekel?
Pekel obstaja v večni obsojenosti tistih, ki po svobodni izbiri umrjejo v smrtnem grehu. Glavna kazen pekla obstaja v večni ločenosti od Boga, v katerem edinem ima človek življenje in večno blaženost, za kateri je bil ustvarjen in po katerih hrepeni. Kristus izreka to stvarnost z besedami: “Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj!” (Mt 25, 41).

Kako se sklada obstoj pekla z neskončno božjo dobroto?
Bog, ki je ustvaril človeka svobodnega in odgovornega, vsekakor spoštuje njegove odločitve in hoče, “da bi vsi stopili na pot spreobrnjenja” (2 Pt 3,9). Zato je človek sam, ki se v polni avtonomiji prostovoljno izključi iz občestva z Bogom, če do trenutka svoje smrti vztraja v smrtnem grehu ter zavrača božjo usmiljeno ljubezen.

V čem bo poslednja sodba?
Poslednja (vesoljna) sodba bo obstajala v razsodbi o blaženem življenju ali o večni kazni, ki jo bo Gospod Jezus izrekel ob svoji vrnitvi kot sodnik živih in mrtvih glede “pravičnih in krivičnih” (Apd 24,15), ki bodo vsi zbrani okoli njega. Zaradi te poslednje sodbe bo vstalo telo deležno plačila, ki ga je duša imela v posebni sodbi.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve (210-214)


Na praznik sveh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 6.30, 8.00, 10.00 in ob 18.00. Na ta dan bodo svete maše tudi na pokopališčih v Murski Soboti ob 15.00, v Borejcih ob 15.00 in v Černelavcih ob 16.00 uri.

Ker je letos na prvi petek v mesecu praznik vseh svetnikov, bomo bolnike obiskali v petek, 8. novembra, dopoldne. Hvala za razumevanje!

2. november – spomini vernih rajnih, tudi na ta dan bodo maše po kapelah in na pokopališčih po vaseh, kakor je zapisano pri razporedu svetih maš! Lepo vabljeni!

DAROVANJE ZA MEŽNARJA JOŽEFA CELECA, bo na praznik Vseh svetnikov, 1. novembra, in na dan vernih duš, 2. novembra, pri vseh svetih mašah. S svojimi darovi mu bodimo hvaležni za njegovo skrbno in zvesto delo, ki ga opravlja v župniji in naši stolnici.

Ob prazniku VSEH SVETIH na naših grobovih prižigamo sveče in polagamo cvetje. Ne smemo pozabiti, da je praznik vabilo k molitvi za naše pokojne. Bolj kot število sveč in rož na grobu, naj bo naša skrb, da se rajnih spominjamo v molitvi in pri sveti maši! Vabimo Vas, da na grobovih prižgete kakšno svečo manj, več pozornosti pa namenite molitvi ob grobovih za pokojne!

CELODNEVNO ČEŠČENJE – MOLBA – NOVI SVETEK bo v naši župniji v nedeljo, 3. novembra, od 11.00 do 18.00 ure v stolnici. Poskrbimo, da bomo izmenjaje molili in častili Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. K češčenju posebej povabljeni letošnji birmanci in prvoobhajanci skupaj z starši! Lepo vabljeni!

Srečanje ministrantov iz župnije bo v soboto, 9. novembra, ob 10.00 uri v veroučni učilnici. Na srečanje vabljeni tudi tisti, ki bi želeli postati ministranti!

Na god svetega Martina, 11. novembra, vabimo vse vinogradnike, da k večerni sveti maši (18.00) prinesejo novo vino, ki ga bomo blagoslovili.

V prostorih vrtca Lavra potekajo SVETOPISEMSKE URICE za najmlajše, od 3. do 6. leta starosti.

Na tretji petek v mesecu novembru vabljeni k sveti maši in katehezi starši letošnjih prvoobhajancev in birmancev!

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zvečer. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob petkih.


 


ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 2. novembra 2013, ob 8. uri: Ulica ŠTEFANA KUZMIČA, KOPITARJEVA in PREŽIHOVA ulica.
– v soboto, 9. november 2013, ob 8. uri: Ulica MIKLOŠA KUZMIČA, AŠKERČEVA ulica in ŠOLSKO naselje.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici