Meni Zapri

Župnijski list št. 22/14

Leto XVIII — Številka 22 — 26. oktober 2014

SVETOST – poklicanost vseh krščenih

Sv. Pavel piše: Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje … Že v Stari zavezi je Bog vabil judovsko ljudstvo k svetosti: »Bodite sveti, ker sem jaz svet…« Ta klic so mnogi kristjani vzeli kot temeljno vodilo svojega življenja. Množica kristjanov v prvih stoletjih in tudi pozneje, do današnjih dni je zaradi zvestobe Jezusu in njegovemu nauku darovala svoje življenje. Praznik vseh svetnikov je bil v prvih stoletjih praznik mučencev.

V čem je svetost? Božja svetost je v njegovi neskončni ljubezni in usmiljenju do vsakega človeka! Jezus je Božjo svetost, svetost Svete Trojice razodel s svojim življenjem od spočetja do binkošti. Torej s svojim človeškim življenjem. Svetost je zato poklic vsakega kristjana! Na to nas spominja praznik vseh svetih. Svetost se ne razodeva samo v mučeništvu krvi, ampak tudi v mučeništvu ljubezni. Mnogi svetniki in svetnice, pa tudi žene in možje v vsakdanjem življenju in v različnih poklicih so uresničili svetost ljubezni.

Kako lahko vsak od nas postane “svet”? Pri iskanju odgovora na to vprašanje nam lahko pomaga spraševanje vesti! Vsak dan naj bi se vsak od nas vprašal: Ob kakšni priložnosti sem zaslutil, da me Bog vabi k dejanju ljubezni? Morda v odnosu do domačih, do drugih …? Morda pri izpolnjevanju svojih stanovskih dolžnosti? Morda v odnosu do molitve, do Jezusovih vabil k prijateljskim odnosom, k hoji za njim …? Pomislimo večkrat na to, da je tvoja, moja, naša svetost predvsem v dejanjih ljubezni.

V skupnem hrepenenju po nebesih se lahko prepoznamo vsi, ki romamo, potujemo, vsi, ki smo slabotni in grešni, vsi, ki čutimo domotožje po Gospodovem obličju in si prizadevamo, da bi hodili z njim v večji iskrenosti in resničnosti.


Od 27. oktobra do 3. novembra so šolske počitnice, zato v tem času ne bo verouka!

Na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 6.30, 8.00, 10.00 in ob 18.00. Na ta dan bo sveta maša tudi na pokopališču v Murski Soboti ob 15.00.

2. november – spomini vernih rajnih, lepo vabljeni k svetim mašam in molitvi za rajne, ki so še potrebni naše molitve!

DAROVANJE ZA MEŽNARJA JOŽEFA CELECA, bo na praznik Vseh svetnikov, 1. novembra, in na dan vernih duš, 2. novembra, pri vseh svetih mašah. S svojimi darovi mu bodimo hvaležni za njegovo skrbno in zvesto delo, ki ga opravlja v župniji in naši stolnici.

Ob prazniku VSEH SVETIH na naših grobovih prižigamo sveče in polagamo cvetje. Ne smemo pozabiti, da je praznik vabilo k molitvi za naše pokojne. Bolj kot število sveč in rož na grobu, naj bo naša skrb, da se rajnih spominjamo v molitvi in pri sveti maši!
Vabimo Vas, da na grobovih prižgete kakšno svečo manj, več pozornosti pa namenite molitvi ob grobovih za pokojne!

CELODNEVNO ČEŠČENJE – MOLBA – NOVI SVETEK bo v naši župniji v ponedeljek, 3. novembra, od 7.30 do 18.00 ure v stolnici. Poskrbimo, da bomo izmenjaje molili in častili Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. K češčenju posebej povabljeni letošnji birmanci in prvoobhajanci skupaj z starši!

Razpored češčenja:
7.00 – 9.00 ure: verniki iz Murske Sobote
9.00 – 10.00 ure: verniki iz Rakičana
10.00 – 11.00 ure: verniki iz Kroga
11.00 – 12.00 ure: verniki iz Satahovec
12.00 – 13.00 ure: verniki iz Murskih Črnec
13.00 – 14.00 ure: sestre Hčere Marije Pomočnice
14.00 – 15.00 ure: verniki iz Borejec, Veščice, Polane, Lukačevec, Černelavec in Pušče
15.00 – 17.00 ure: veroučenci
17.00 – 18.00 ure: molitvene skupine iz župnije

Na četrtek pred prvim petkom in na prvi petek vabljeni k molitveni uri pred najsvetejšim in sveti maši. Na prvi petek in soboto bodo maše tudi po kapelah! Na prvi petek vabljeni k večerni sveti maši letošnji birmanci!
Starši birmancev in prvoobhajancev pa ste vabljeni h katehezi, ki bo v petek, 7. novembra, ob 18.00 uri v dvorani veroučnih učilnic!

Priložnost za sveto spoved v naši stolnici je vsak dan pol ure pred večerno sveto mašo. V nedeljo je priložnost za sveto spoved med svetimi mašami!

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zvečer. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob petkih.ČIŠČENJE CERKVE:

– v PETEK, 31. oktobra 2014, ob 8. uri: Južna in Tomšičeva ulica,
– v soboto, 8. novembra 2014, ob 8. uri: Kroška ulica.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.