Meni Zapri

Župnijski list št. 22/18

Leto XXII — Številka 22 — 21. oktober 2018

PRAZNIK VSEH SVETNIKOV

Katoliška Cerkev že nad 1200 let obhaja praznik Vseh svetnikov. Prvo pričevanje, da so v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali na 1. november, imamo že iz časa okoli leta 800. Gregor IV. je leta 827 ukazal, naj se 1. novembra v vesoljni Cerkvi slovesno praznuje spomin vseh svetnikov. Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so ‘utonili’ v množici svetih. Vsak dan v letu imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih je Cerkev kot take uradno razglasila, ob prazniku pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah, med štirimi stenami doma; tiste množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preskušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji … Med svetniki so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga.

Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: »Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!« Vsi naši rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih.

Praznik vseh svetnikov je naš skupni praznik, praznik velike krščanske družine. Danes se, kot poje Cerkev v hvalospevu tega slovesnega praznika, “radujemo poveličanja vseh svetih članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri potujemo obljubljeni sreči naproti”.


V sredo, 24. oktobra, je molitvena ura pred Najsvetejšim za člane ZMP in sveta maša.

SREČANJE ZA STARŠE PRVOVOBHAJANCEV – bo v sredo, 24. oktobra, po večerni sveti maši. Pogovorili se bomo o pripravah na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo. Starši lepo vabljeni!

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV – bo v četrtek, 25. oktobra, po večerni sveti maši. Pogovorili se bomo o celoletni pripravi na sveto birmo. Starši lepo vabljeni!

V soboto, 27. oktobra, pomaknemo naše ure za eno uro nazaj. Premakne se tudi ura večernih svetih maš iz 19.00 ure na 18.00 uro. V nedeljo, 28. oktobra bo večerna sveta maša ob 18.00 uri!

V soboto, 27. oktobra, bo v naši župniji škofijsko molitveno srečanje mladih, ob 20.00 uri. Mladi lepo vabljeni!

Na praznik sveh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 8.00 in 10.00, ki jo bo daroval naš gospod škof, dr. Peter Štumpf in ob 18.00. Na ta dan bo sveta maša tudi na pokopališču v Murski Soboti ob 15.00. Ob 17.00 uri vabljeni v stolnico k molitvi treh delov rožnega venca za duše v vicah!

2. november – spomini vernih rajnih, lepo vabljeni k svetim mašam in molitvi za rajne, ki so še potrebni naše molitve! Škof dr. Peter Štumpf bo sveto mašo daroval zjutraj ob 7.00 uri! Sveta maša na soboškem pokopališču bo zjutraj ob 9.00 uri!

Ob prazniku VSEH SVETIH na naših grobovih prižigamo sveče in polagamo cvetje. Ne smemo pozabiti, da je praznik vabilo k molitvi za naše pokojne. Bolj kot število sveč in rož na grobu, naj bo naša skrb, da se rajnih spominjamo v molitvi in pri sveti maši! Vabimo Vas, da na grobovih prižgete kakšno svečo manj, več pozornosti pa namenite molitvi ob grobovih za pokojne!

CELODNEVNO ČEŠČENJE – MOLBA – NOVI SVETEK bo v naši župniji v petek, 3. novembra, od 7.30 do 18.00 ure v stolnici. Poskrbimo, da bomo izmenjaje molili in častili Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. K češčenju posebej povabljeni letošnji birmanci in prvoobhajanci skupaj z starši!

Razpored češčenja:
7.00 – 9.00 ure: verniki iz Murske Sobote
9.00 – 10.00 ure: verniki iz Rakičana
10.00 – 11.00 ure: verniki iz Kroga
11.00 – 12.00 ure: verniki iz Satahovec
12.00 – 13.00 ure: verniki iz Murskih Črnec
13.00 – 14.00 ure: sestre Hčere Marije Pomočnice
14.00 – 15.00 ure: verniki iz Borejec, Veščice, Polane, Lukačevec, Černelavec in Pušče
15.00 – 18.00 ure: molitvene skupine iz župnije

Na prvi četrtek in na prvi petek vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim in sveti maši. Na prvi petek in soboto bodo maše tudi po kapelah! Na prvi petek vabljeni k večerni sveti maši letošnji birmanci in njihovi starši!ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 27. oktobra 2018, ob 8. uri: SATAHOVCI – položitev tepihov.
– v PETEK, 2. novembra 2018, ob 8. uri: Žitna ulica, ulica Otona Župančiča in Talanyieva ulica.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.