Meni Zapri

Župnijski list št. 22/12

Leto XVI — Številka 22 — 28. oktober 2012

“V JEZUSA KRISTUSA,…, ROJENEGA IZ DEVICE MARIJE…”

Na kakšen način je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek?
Jezus je neločljivo pravi Bog in pravi človek, v edinosti svoje božje osebe. On, Božji Sin, ki je “rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom”, je postal pravi človek, naš brat, in sicer ne da bi prenehal biti Bog, naš Gospod.

Kaj v tem pogledu uči kalcedonski koncil (leta 451)?
Cerkveni zbor v Kalcedonu uči izpovedovati, da “je Sin, naš Gospod Jezus Kristus, popolnoma isti. Isti je popoln v božanstvu in popoln v človeškosti; resnično Bog in resnično človek, obstoječ iz razumne duše in iz telesa. Prav isti je enakega bistva z Očetom po božanstvu in enakega bistva z nami po človečnosti, v vsem nam enak razen v grehu (Heb 4,15). Pred vsemi veki je bil rojen iz Očeta po božanstvu, v poslednjih dneh pa je bil isti zaradi nas in zaradi našega zveličanja rojen iz Device Marije, Božje Matere, po človeški naravi.”

Kako Cerkev izraža skrivnost učlovečenja?
To izraža z izpovedovanjem, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek. Ima dve naravi, božjo in človeško, ki nista pomešani druga z drugo, temveč zedinjeni v eni sami osebi Božjega Sina. Zato je torej treba v Kristusovi človeški naravi vse – čudeže, trpljenje, smrt – pridevati njegovi božji osebi, ki deluje po privzeti človeški naravi.
“O edinorojeni Sin in Beseda Boga samega, čeprav si nesmrten, si se hotel zaradi našega zveličanja utelesiti iz svete Bogorodice in vedno device Marije (…) Ti, ki si eden od svete Trojice, slavljen z Očetom in Svetim Duhom, reši nas!” (Bizantinska liturgija sv. Janeza Zlatoustega).

Ali je učlovečeni Božji Sin imel dušo s človeškim spoznavanjem?
Božji Sin si je privzel telo, oživljeno z razumno človeško dušo. S svojim človeškim razumom se je Jezus naučil veliko stvari z izkušnjo. A tudi kot človek je imel Božji Sin notranje in neposredno spoznavanje Boga, svojega Očeta. Prav tako je segal do skritih misli človeškega srca in popolnoma poznal večne načrte, ki jih je razodel s svojim prihodom.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve


Na praznik sveh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 6.30, 8.00, 10.00 in ob 18.00. Na ta dan bodo svete maše tudi na pokopališčih v Murski Soboti ob 15.00, v Borejcih ob 15.00 in v Černelavcih ob 16.00 uri.

DAROVANJE ZA MEŽNARJA JOŽEFA CELECA, bo na praznik Vseh svetnikov, 1. novembra, in na dan vernih duš, 2. novembra, pri vseh svetih mašah. S svojimi darovi mu bodimo hvaležni za njegovo skrbno in zvesto delo, ki ga opravlja v župniji in naši stolnici.

2. november – spomini vernih rajnih, tudi na ta dan bodo maše po kapelah in na pokopališčih po vaseh. Lepo vabljeni!

CELODNEVNO ČEŠČENJE – MOLBA – NOVI SVETEK bo v naši župniji v soboto, 3. novembra, od 7.30 do 18.00 ure v stolnici. Poskrbimo, da bomo ves dan izmenjaje ves dan molili in častili Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Dopoldan ste k molitvi vabljeni starejši, popoldan pa mlajši verniki. Maše bodo ob 7.00, 10.00 in zvečer ob 18.00 uri! K češčenju posebej povabljeni letošnji birmanci in prvoobhajanci skupaj z starši! Ob zaključku celodnevnega češčenja bo večerna sveta maša potekala po grko-katoliškem obredu, med mašo bodo prepevali mladi pevci iz Križevec, ki sodelujejo pri pravoslavnem bogoslužju. Lepo vabljeni!

PRVI PETEK, nas vabi, da počastimo Srce Jezusovo. Obiski bolnih in ostarelih po domovih bodo v dopoldanskih urah. K večerni sveti maši vabljeni birmanci, ki opravljajo devetdnevnico na čast Jezusovemu srcu.

Na god svetega Martina, 11. novembra, vabimo vse vinogradnike, da k večerni sveti maši (18.00) prinesejo novo vino, ki ga bomo blagoslovili. Po maši pa vabljeni na martinovanje v župnijsko dvorano!

V Krogu vabimo vse vaščane k blagoslovu ograje pri križu in novo asvaltirane ceste v Murski ulici v nedeljo, 4. novembra, ob 15.00 uri. Lepo vabljeni!

V prostorih vrtca Lavra potekajo SVETOPISEMSKE URICE za najmlajše, od 3. do 6. leta starosti.

Na drugi petek v mesecu novembru vabljeni k sveti maši in katehezi starši letošnjih prvoobhajancev in birmancev!

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zvečer od 17.30. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.


SVETE MAŠE od 29. oktobra do 11. novembra 2012


ČIŠČENJE CERKVE:
– V PETEK, 02. novembra 2012, ob 8. uri: Stara ulica – stanovanjski bloki št. 12, 14, 16, 18, 20, 22;
– v soboto, 10. november 2012, ob 8. uri: verniki iz Satahovec 1. skupina, prosimo tudi za položitev tepihov v cerkvi.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici