Meni Zapri

Župnijski list št. 24/16

Leto XX — Številka 24 — 20. november 2016

Odlomki iz pastirskega pisma o krščanskem pogrebu

Dragi bratje in sestre!

… škofje vam želimo spregovoriti o vprašanjih krščansko spoštljivega odnosa do človekovega telesa tudi po smrti. … Med osrednja oznanila Cerkve spada vesela vest o življenju po smrti. …

… kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal od mrtvih, tudi mi upamo in verujemo, da se bo naša duša ob smrti srečala s svojim Odrešenikom in bo naše telo deležno vstajenja. V tem duhu dojemamo trenutek smrti, kot enega izmed najpomembnejših v zemeljskem življenju…

… Zato je za krščansko žalovanje zelo primerno, da se ohranja, kjer je še prisotna, ali na novo uvede molitev ob umirajočem in ob mrtvem človeku. To je primerno tudi, ko rajni ne leži doma. Zbiranje k molitvi ob večerih je izraz vere in podpora rajnemu ter svojcem…

…Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev še vedno najprimernejša oblika slovesa. … Zato naj se telesa položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču ali drugem svetem kraju. S tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan…. …. Zato škofje močno spodbujamo vse kristjane, da, kjer je le mogoče, v veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa…

… V primeru žarnega pokopa mora duhovnik ali drug pastoralni sodelavec previdno preveriti, da odločitev ni bila sprejeta iz veri nasprotnih razlogov – v takem primeru cerkveni obred ne bi bil smiseln. Zaradi spoštovanja do rajnega spodbujamo, da bi se kar v največji možni meri tudi z obredom, poslovili od njegovega telesa še pred upepelitvijo…

… Tudi žare s pepelom rajnih je treba pokopati ali hraniti na svetih prostorih (pokopališče, kapela); tako je bolj zagotovljena molitev zanje in spomin nanje tudi v naslednjih generacijah. Hranjenje pepela rajnih doma za kristjane ni primerno. Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Želja po raztrosu v morje, v gorah, gozdu ali drugod v naravi, ter pojavljajoče težnje, da pepel rajnega spremenijo v spominske predmete ali ga preoblikujejo v dragulje, je posebej vprašljiva, saj bolj poudarja ljubezen do narave kot odnos do Boga in občestva Cerkve. Upanje na večno življenje v Bogu je s tem močno zatemnjeno. Če ni določenega kraja pokopa, groba, je zelo okrnjena možnost molitve in spomina, ki izhaja iz obiskovanja grobov. Lahko vodi tudi v razne zlorabe in v nekrščansko pojmovanje človeka ter zanika njegovo izvorno dostojanstvo bitja ustvarjenega po Božji podobi. Hitreje se izbriše sled o obstoju določene osebe in se odvzame naslednjim generacijam možnost zgodovinskega spomina. Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi njihovo mesto pričakovanja vstajenja je grob na pokopališču in primeren krščanski pogrebni obred. V primeru, da se kristjan odloči zapustiti po smrti svoje telo v medicinske raziskovalne namene, kar je delo ljubezni do bližnjega, je primerno, da se pred izročitvijo obhaja obred slovesa od rajnega, ki je podoben tistemu pred upepelitvijo…

…Kristus je bil položen v grob. Telo je svetišče Svetega Duha, saj je bilo posvečeno že z zakramentom svetega krsta in drugimi zakramenti, predvsem pa hranjeno s sveto Evharistijo. Zato naj bo naš odnos do telesa tudi ob smrti nadvse spoštljiv in prežet z upanjem in vero v večno življenje…

Vaši škofje


TEDEN KARITAS – bo potekal od 20. do 27. novembra. Ves teden vabljeni k solidarnosti, v naši župniji pa še posebej v četrtek, 24. novembra, od 8. do 17. ure, ko bo potekala akcija zbiranja hrane, oblačil in denarnih prispevkov v prostorih veroučnih učilnic v Murski Soboti. Svoj dar v denarju lahko ta dan sporočite tudi na telefonsko številko 031/606-671.

V četrtek, 24. novembra, vabljeni, k molitveni uri pred Najsvetejšim in sveti maši, člani Združenja Marije Pomočnice.

ŠKOFIJSKI – EKUMENSKI KLIC DOBROTE bo letos v naši škofiji v nedeljo, 27. novembra, ob 14.00 uri v Sv. Juriju ob Ščavnici. Lepo vabljeni!

DAROVI ZA VZDRŽEVANJE DUHOVNIKOV:
V soboto, 26. novembra, darujete za vzdrževanje duhovnikov verniki iz Murskih Črnec pri maši ob 15.00 uri.
V nedeljo, 27. novembra, darujete verniki iz Kroga pri maši ob 8.00 in Satahovec pri maši ob 10.00 uri.
V torek, 6. decembra, boste darovali verniki iz Murske Sobote.
Vsak posameznik ali družina naj odda svoj dar v kuverto, na katero napišite ime in naslov darovalca. Bog vam povrni vse vaše darove za nas duhovnike. Tisti, ki še niste darovali v novembru, lahko to storite na dan proščenja.

MIKLAVŽEVANJE za otroke in veroučence do tretjega razreda, bo v ponedeljek, 5. decembra, popoldne ob 16.00 uri v župnijski cerkvi.

BOŽIČNA SVETA SPOVED ZA BOLNE IN OSTARELE, bo v petek, 9. decembra, od 8.30 ure naprej. Bolne in ostarel prijavite pri članih župnijskega sveta, do srede, 7. decembra.

DUHOVNA OBNOVA ZA VEROUČENCE 5. RAZREDA – v soboto, 10. decembra, vabljeni vsi veroučenci 5. razreda k duhovni obnovi. Duhovno obnovo bomo začeli ob 14.15 uri v dvorani veroučnih učilnic in jo zaključili zsveto mašo ob 18.00 uri. Veroučenci s seboj prinesite malico in sobne copate!
Starši veroučencev 5. razreda vabljeni na srečanje, 10. decembra, ki bo ob 17.00 uri v dvorani, nato pa bomo skupaj z veroučenci pri sveti maši ob 18.00 uri!

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED: vsak dan pol ure pred večerno sveto mašo. Gospod škof spoveduje v stolnici vsak petek pri večerni sveti maši.ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 26. 11. 2016, ob 8. uri: Južna in Tomšičeva ulica,
– v soboto, 3. 12. 2016, ob 8. uri: Kroška ul., Zorana Velnarja in Matije Gubca.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.