Meni Zapri

Župnijski list št. 3/18

Leto XXII — Številka 3 — 28. januar 2018

Bogu posvečeno življenje v Cerkvi

S praznikom Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu posvečenega življenja v redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. Redovniki se z zaobljubami k določenemu načinu življenja dajo celostno na razpolago Bogu in zato lahko tudi bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim. Bogu posvečeno življenje je poleg službenega duhovništva in laiškega stanu poseben stan vernikov, ki je v Cerkvi navzoč vse od njenih začetkov. Gre za stalno obliko življenja, v kateri verniki po delovanju Svetega Duha izraziteje hodijo za Kristusom. Takšna oblika življenja postane »posvečena« po izpovedi posebnih zaobljub, ki zajemajo evangeljske svete čistosti (odpoved življenju v družini oziroma poročenosti), uboštva (nenavezanosti na minljivo) in pokorščine predstojnikom. Bogu se nekdo lahko posveti v konkretni redovni ustanovi, v svetnem inštitutu, v novih oblikah posvečenega življenja ali kot posameznik.

Redovni ustanovitelji in ustanoviteljice so v zgodovini Cerkve odgovarjali na določene verske, družbene, socialne ali vzgojne izzive časa. Redovne skupnosti na prvo mesto postavljajo duhovno življenje in si prizadevajo, da se v življenju molitev in delo medsebojno prežemata in podpirata. Dejavnosti redovnikov in redovnic so zelo raznolike, od oznanjevanja evangelija in vzgoje do skrbi za uboge. V moči posvetitve redovniki in redovnice ter člani svetnih ustanov delujejo v različnih oblikah poslanstva (apostolata).

Kogar Bog pokliče, mu more v svobodi in ljubezni na klic svobodno odgovoriti. Redovnik ali redovnica v konkretni redovni skupnosti samega sebe z izpovedjo zaobljub čistosti, uboštva in pokorščine celostno izroči službi Bogu in ljudem. S tem izbere Kristusov način življenja, hodi za njim, z njim vse deli in se mu v ljubečem srečevanju pusti preoblikovati. Redovniki živijo v samostanski skupnosti. Vsakodnevno življenje, ki ga ob osebnem srečevanju z živim Bogom oblikujejo v duhu evangelija, delijo s sobrati oz. s sosestrami. Delajo lahko v samostanu, na posameznih področjih življenja Cerkve ali pa opravljajo delo v svetu. Vsak red ima posebno poslanstvo (karizmo) in z njim povezane prednostne naloge: ponekod je v središču molitev (kontemplativni), drugod oznanjevanje in vzgojno delo (apostolski), spet drugje pa delo na socialnem področju (karitativni). Člani moških redovnih skupnosti so po končani teološki izobrazbi večinoma posvečeni tudi v duhovnike, nekateri pa se odločijo, da bodo služili Bogu in ljudem kot redovni bratje.


V petek, 2. februarja, obhajamo praznik Gospodovega darovanja – Svečnico. Pri svetih mašah bo blagoslov sveč.

Na prvi četrtek in petek, vabljeni k molitveni uri, sveti spovedi in sveti maši. Na prvi petek dopoldne obiskujemo bolnike po domovih. Sveti maši na prvi petek bosta v Murskih Črncih (16.00) in v Krogu (17.00). Na prvo soboto bosta sveti maši v Satahovcih (8.30) in v Rakičanu (17.00). Na prvi petek vabljeni k večerni sveti maši letošnji birmanci in starši. Obhajanje prvih petkov spada v redno pripravo na sveto birmo!

V soboto, 3. februarja, na god svetega Blaža bomo pri obeh mašah prosili za zdravje grla. Prejeli bomo tudi Blažev blagoslov.

SLAVILNA MAŠA – ki jo pripravljajo člani molitvene skupine Prenova v Duhu bo v torek, 6. februarja, ob 18.00 uri. Po maši češčenje Najsvetejšega in molitev za ozdravljenje. Lepo vabljeni!

V nedeljo, 11. februarja je god Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Zato bo v ponedeljek, 12. februarja ob 14.00 uri v bolnišnični kapeli sveta maša, ki jo bo daroval p. Toni Brinjovc, župnik v Turnišču. Bolni in ostareli lahko prejmejo med to sveto mašo bolniško maziljenje.
Pred praznikom bo v bolnišnični kapeli tridnevnica (9., 10. in 11. februarja). Vsak dan se bomo zbirali k molitvi ob 18.00 uri, nato bo sveta maša ob 19.00 uri. Molili bomo za bolnike in zaposlene v bolnišnici.

Šola z cerkveno glasbo skupaj s škofijo Murska Sobota in Slovenskim Cecilijinim društvom pripravljajo Orgelski seminar s predavanjem liturgike, v soboto, 10. februarja od 9.00 do 17.00 v stolni župniji Murska Sobota (stolnica, prostori škofije in župnije). Lepo vabljeni vsi organisti naše župnije na to predavanje.

OBISK BOLNIKOV V BOLNICI: Naš kaplan, Andrej Lažeta, je zadolžen za pastoralno skrb v bolnišnici in v domu za ostarele. Vsak dan, od torka do sobote obiskuje bolnike v bolnišnici, ob četrtkih in petkih pa tudi ostarele v domu starejših v Rakičanu in Murski Soboti. Lepo vabljeni, da poskrbite za bolne in ostarele svojce, ki želijo, da jih obišče duhovnik. Svojce, ki ležijo v bolnišnici lahko prijavite na telefonski številki: 070/797-967 – Andrej Lažeta.


ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 3. februarja 2018, ob 8. uri: Rožno naselje, ulica Arhitekta Novaka in Sodna ulica
– v soboto, 10. februarja 2018, ob 8. uri: ulica Staneta Rozmana


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.