Meni Zapri

Župnijski list št. 3/21

Leto XXV — Številka 3 — marec 2021

Obhajilo na jezik (usta) ali na roke?

Dokler traja epidemija, je »vernikom dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko«.

Nekateri verniki imajo težave s prejemanjem svetega obhajila na roke. Želimo vam dati kratko pojasnilo. V svojem delovanju Jezus od zunaj vodi navznoter, saj je pomembna notranjost, pomembno je srce. Jezus želi, da naredimo prehod od črke Postave k Duhu, ki oživlja (2 Kor 2,6 17). To velja tudi za prejemanje svetega obhajila.

Nekateri verniki menijo, da je nevredno prejemati sveto obhajilo na roke, ker so umazane in ga je zato vrednejše prejeti na jezik, torej na usta, ker niso umazana. Za kaj se v resnici gre?

Ko pred svetim obhajilom molimo »Gospod, nisem vreden, da prideš k meni…« ne mislimo ne na jezik (usta), ne na roke, ampak na notranjost: na srce, ki je nečisto. Čeprav je nečisto, Jezus želi vstopiti v naše srce, ga očistiti, nahraniti in obogatiti. Oboje, jezik (usta) in roke so telo, zunanjost, ki nam jo je podaril Stvarnik. Jezik (usta) in roke, na katere prejemamo sveto hostijo, niso konec, ampak le začetek sprejemanja Jezusa, Živega Gospoda, ki je kruh življenja, naša hrana. Ko smo ga prejeli na jezik (usta) ali na roko moramo storiti naslednji korak: sprejeti ga moramo v svoje srce.

Ko poslušamo razprave in debate o obhajilu na jezik (usta) ali na roke, se zdi, da smo podobni človeku, ki vidi le prst, medtem ko mu modrec s prstom kaže luno. Pozabljamo, da potem, ko smo Jezusa prejeli na jezik (usta) ali roke, sledi nadaljevanje, najpomembnejše: da ga sprejmemo v svoje srce. In še nekaj je pomembno: Jezusu moramo dopustiti, da nas spremeni in nas naredi sebi podobne. Smo s prejemom svetega obhajila postali Jezusu podobni? Ali pa smo pri najbolj svetem dejanju ostali daleč od njega: samo pri ohranjanju zunanjosti?

Zato med časom epidemije, prejmimo Jezusa v svetem obhajilu dostojanstveno, na roke, kakor so odredili naši škofje. Ne bojmo se, da s tem delamo nekaj nevrednega. Jezus nas uči: »Ko je to povedal, ga je neki farizej prosil, naj obeduje pri njem. Vstopil je sédel za mizo. Ko je farizej to videl, se je čudil, da se pred jedjo ni najprej umil. Gospod pa mu je rekel: »Vi farizeji sicer res čistite kozarec in krožnik od zunaj, znotraj pa ste polni pohlepa in hudobije. Kako ste nespametni! Ali ni tisti, ki je naredil zunanjost, naredil tudi notranjosti? Dajte raje v miloščino to, kar je znotraj, in glejte, vse vam bo čisto.« (Lk 11, 37 41).

(Prevedeno in povzeto po Župnijskem listu, župnija svetega Jakoba apostola, Medžugorje, 15. november 2020, številka 720, leto XIV.)


Svete maše z ljudstvom so dovoljene. Z mesecem marcem, bomo imeli svete maše med tednom kakor je bilo običajno: zjutraj ob 7.00 uri in zvečer ob 18.00 uri. Za obisk svete maše med tednom ni potrebna prijava!

Za udeležbo pri nedeljskih svetih mašah, na praznik svetega Jožefa in praznik Gospodovega oznanjenja pa se je potrebno še naprej osebno prijaviti na telefonsko številko 02/534-96-60, v času uradnih ur.

V naši stolnici je prostora za 15 vernikov ali za eno družino ali člane skupnega gospodinjstva na 30 m2.

Ker zaradi omejitev ni ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom, je mogoče prejeti sveto obhajilo izven svete maše, vsako nedeljo med 11.00 in 11.30 uro.

Zaradi razmer epidemije, po vsej verjetnosti ne bo “velke spovedi” za velikonočne praznike! Prosimo vas, da v mesecu marcu opravite sveto spoved, kot pripravo na velikonočne praznike. Med 29. marcem in 4. aprilom ne bomo spovedovali!

Škof dr. Peter Štumpf spoveduje v stolnici vsak petek pri večerni sveti maši. Somaševanje pa vodi ob četrtkih zjutraj.

Vsak petek je v naši stolnici izpostavljeno Najsvetejše med 7.30 in 18.00 uro. K češčenju in molitvi vabljeni vsi verniki, prav tako pa tudi člani Fatimske bratovščine, Združenja Marije Pomočnice in vrtca Lavra.

V postnem času imamo v naši župniji naslednje postne pobožnosti:
Češčenje križa – vsak postni torek ob 19.30 uri v stolnici;
Križev pot – vsak postni petek ob 16.00 uri v stolnici;
Skupna molitev večernic in žalostnega dela rožnega venca – vsako postno nedeljo ob 19.00 uri v stolnici.

Bolne in ostarele po domovih, bomo obiskali:
v torek 16. marca: Krog, Satahovci, Murski Črnci, Rakičan, Borejci in Pušča;
v sredo 17. marca: Murska Sobota, Veščica, Černelavci, Polana, Lukačevci.
Bolne in ostarele prijavite v župnijski pisarni v času uradnih ur, do ponedeljka 15. marca. Bolne po domovih, ki so pozitivni na COVID-19, ob tej priložnosti ne bomo obiskali!

Postni nagovori – vabljeni k poslušanju tedenskih postnih nagovorov, ki so objavljeni na župnijski spletni strani: www.sv-nikolaj.org in na facebook strani: Stolna župnija sv. Nikolaja ter na televiziji Exodus.

Dragi verniki, vsako prvo nedeljo smo imeli nabirko za obnovo trga pred stolnico. Zaradi nastalih razmer bomo veseli, če boste kljub vsemu, svoj dar za obnovo trga darovali na TRR pri NLB: 02843-0263090952. Bog plačaj za vse vaše darove, ki ste jih v tem času nakazali na TRR ali darovali v cerkvi. Od oktobra do sedaj ste verniki darovali 17.460,00 EUR, v tem času ste nekateri darove nakazali na transakcijski račun v skupni višini 1.000,00 EUR. Skupaj je bilo zbrano 18.460,00 EUR. Bog plačaj!

Škofija Murska Sobota je izdala zbornik o našem velikem rojaku škofu dr. Jožefu Smeju z naslovom Zadnji stopaj. Zbornik na 126 straneh predstavi njegovo bogato življenje, predvsem njegovo povezanost z župnijami naše škofije. Zbornik je dragocen spomin na škofa Smeja. Dar za zbornik je 9 EUR.

Iz sobote 27. na nedeljo 28. marca premaknemo ure na poletni čas. Kazalce na urah bomo prestavili za eno uro naprej. Tako bodo večerne svete maše ob 19.00 uri, to velja od nedelje 28. marca.

Vrtec LAVRA – sodoben katoliški vrtec z urejeno okolico, ki nudi otrokom obilo sproščene in vesele igre in deluje na dveh lokacijah v Murski Soboti in na Tišini. Po svojem načinu se v vrtcu poslužujejo znanj in zgleda velikega vzgojitelja mladih svetega Janeza Boska. Temeljne vrednote v vrtcu so zato varnost, sprejetost, dobrota, družina, vera predvsem pa, da vsak otrok začuti svojo edinstvenost in dragocenost.
Vpis otrok za šolsko leto 2021/22 je mogoč na podlagi prijav do 10. aprila 2021 v primeru prostih mest pa vse leto. Vpisnico lahko najdete na spletni strani vrtca www.vrtec-lavra.si , v obeh enotah vrtca in na telefonski številki 02/530-04-01 ali 031/646-100.
Staršem ob vpisu nudimo individualno obravnavo in po predhodnem dogovoru možnost ogleda vrtca med 15. 2. in 20. 3. 2021.

NAVODILA ZA OBHAJANJE SVETIH MAŠ V MARIBORSKI METROPOLIJI:

Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev.

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja.

Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke.

Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.