Meni Zapri

Župnijski list št. 3/13

Leto XVII — Številka 3 — 3. februar 2013

“JEZUS KRISTUS JE TRPEL… ŠEL PRED PEKEL…”

Kaj se dogaja v smrtnem boju na Oljski gori?
Kljub grozi, ki jo smrt povzroči v povsem sveti človeški naravi “začetnika življenja” (Apd 3,15), se človeška volja Božjega Sina podreja Očetovi volji: da bi nas odrešil, Jezus sprejme to, da na svojem telesu nosi naše grehe in postane “pokoren do smrti” (Flp 2,8).

Kateri so učinki Kristusove daritve na križu?
Jezus je svobodno daroval svoje življenje v spravno daritev, se pravi, da je popravil naše krivde in zadostil zanje s popolno pokorščino svoje ljubezni vse do smrti. Ta “ljubezen do konca” (Jn 13,1) Božjega Sina spravi z Očetom vse človeštvo. Kristusova velikonočna daritev torej na edinstven, popoln in dokončen način odkupi vse ljudi in jim odpre občestvo z Bogom.

Zakaj Jezus kliče svoje učence, naj vzamejo nase svoj križ?
Ko Jezus kliče svoje učence, naj “vzamejo svoj križ in hodijo za njim” (Mt 16,24), hoče pridružiti svoji odrešilni daritvi prav tiste, ki so prvi deležni njenih dobrot.

V kakšnem stanju je bilo Kristusovo telo v grobu?
Kristus je resnično umrl in bil resnično pokopan. Toda božja moč je obvarovala njegovo telo trohnjenja.

Kaj je “predpekel”, v katerega gre Jezus?
“Predpekel” – za razliko od pekla pogubljenja – je sestavljal stanje vseh tistih, pravičnih in hudobnih, ki so umrli pred Kristusom. V svoji duši, zedinjeni z njegovo božjo osebo, je Jezus dosegel v predpeklu pravične, ki so pričakovali svojega Odrešenika, da bi končno prišli do gledanja Boga. Potem ko je Jezus s svojo smrtjo premagal smrt in hudiča, “ki je imel smrtonosno oblast” (Heb 2,14), je osvobodil pravične, ki so pričakovali Odrešenika, in jim odprl nebeška vrata.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve (121-125)


V soboto, 09. februarja, vabljeni mladi iz naše župnije na dekanijsko mladinsko molitveno srečanje, ki bo v Martjancih. Odhod izpred župnišča v soboto zvečer ob 18.30 uri!

V nedeljo, 10. februarja, bo v naši stolnici ob 15.00 uri srečanje bogoslužnih sodelavcev (bralcev, izrednih delivcev obhajila, krasilcev, organistov, pevcev, ključarjev…) pri molitveni uri pred Najsvetejšim. Vsi sodelavci iz naše župnije vabljeni na molitveno srečanje!

V ponedeljek, 11. februarja, na god Lurške Matere Božje obhajamo svetovni dan bolnikov pod geslom: “Pojdi in ti delaj prav tako”. Ob svetovnem dnevu bolnikov bo sveta maša tudi v bolnici v Rakičanu popoldne ob 14.00 uri. Bolni in ostareli lahko prejmejo med to sveto mašo bolniško maziljenje.

DUHOVNE VAJE ZA MINISTRANTE bodo od 18. do 19. februarja v Veržeju . Prispevek za duhovne vaje znaša 15 EUR. Ministranti se prijavite pri g. kaplanu, do sobote 16. februarja!

NIKODEMOVI VEČERI bodo potekali 09. in 10. februarja, v župnijski dvorani v Murski Soboti. V soboto 09. februarja, bo predaval g. nadškof Anton Stres, v nedeljo 10. februarja pa bomo prisluhnili mladim iz komune Cenacolo. Ob tej priložnosti povabljeni, da za skupnost darujete trajna živila, ki jih prinesete na župnišče v nedeljo med 18.00 in 19.00 uro!

Po doličilih našega škofa dr. Petra Štumpfa (določila so bila objavljena v 25. številki župnijskega lista, ki nosi datum 09. december 2012), ki stopijo v veljavo z mesecem februarjem, se krsti otrok premaknejo iz sobote na nedeljo. Starše novokrščencev vabimo, da pri pripravi na krst svojega otroka to dejstvo vzamejo v obzir!

Tradicionalno romanje mariborske metropolije v Srbijo – Berograd in Niš bo od 4. do 6. aprila. Prijave sprejemamo v župnijski pisarni do 10. marca. Cena romanja je 189 EUR.

V letu vere lahko v naši stolnici prejmete popolni odpustek (pogoji: sveta spoved, obhajilo in molitev po namenu svetega očeta) vedno, ko se udeležite bogoslužja v stolnici ali pa se zadržite v stolnici pri molitvi in zbranosti.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zvečer. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 09. februarja 2012, ob 8. uri: Borejci – 1. skupina.
– v soboto, 16. februarja 2012, ob 8. uri: Borejci – 2. skupina.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici